Welkom

Stille Slopers - voorzijdeWelkom op de site van de schrijver van dit boek: Wim Zeegers.

“Vijfentwintig jaar geleden veranderde ik mijn voedingspatroon. Mijn te hoog geachte cholesterolwaarde daalde met een derde, van 8,5 naar 5,8. Het zogenaamde goede cholesterol steeg met een kwart. De aangeboden cholesterolverlagende medicijnen (statines) heb ik nooit genomen. Ik ben nu (2016) 78 jaar oud en 25 jaar statinevrij! De spectaculaire verandering van de cholesterolwaarden was voor mij het bewijs voor de invloed van voeding”.

Boek achterzijde - volledig
Tekorten aan vitaminen en mineralen worden stelselmatig gebagatelliseerd, maar dragen wel in belangrijke mate bij aan chronische ziekten. Daar lijden miljoenen mensen aan. Langdurige kwalitatieve ondervoeding is een fenomeen dat niet altijd goed begrepen wordt. Dit boek geeft daar meer inzicht in.

Gezondheidsklachten voorkómen in plaats van symptomatisch met medicijnen behandelen.

Dáár gaat het om!

Er is regelmatig nieuwe informatie beschikbaar – u vindt ze in de rubriek nieuws.