2 Helft mensen chronisch ziek

In Stille Slopers (hoofdstuk 1: Hoe blijft een mens gezond?!) staat dat volgens het RIVM het aantal chronisch zieke mensen zal stijgen van vijf miljoen in 2015 naar zeven miljoen in 2030. Van die zeven miljoen zullen drie miljoen mensen twee of meer chronische ziekten hebben.

Deze enorme stijging van twee miljoen chronisch zieke mensen – in zo’n relatief korte tijd van vijftien jaar – zou toch tot enige verontrusting moeten leiden, zou je zeggen. Maar: wel of niet chronisch ziek, alles hangt natuurlijk af van je definities. Dat blijkt maar weer uit deze overheidswebsite, waaraan het volgende ontleend is.

Niet alle mensen met een chronische ziekte komen daarvoor jaarlijks bij de huisarts. Zou je die wél meetellen, dan hadden op 1 januari 2014 – schrik niet – 8,2 miljoen mensen één of meer chronische ziekten. Gedefinieerd als ‘over het algemeen geen uitzicht op volledig herstel’. De helft van de bevolking! En nog verontrustender: “Toch ligt de prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar ook al rond de 30%”.

Hoog tijd om geïnformeerd te raken en zonodig je leefstijl aan te passen, zoals in het boek Stille Slopers wordt beschreven!