41 Bescherming Bevolking

14 januari 2021

Door Wim Zeegers (copyright)

De Telegraaf publiceerde op 25 december 2020 op haar site: “Professoren: waarom zwijgt de overheid over vitamine D?”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/581832287/professoren-waarom-zwijgt-de-overheid-over-vitamine-d

Dat artikel verwees naar een eerdere publicatie in het Algemeen Dagblad op 28 oktober 2020: “Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona”.

https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/

In beide artikelen wordt de Wageningse hoogleraar Savelkoul aangehaald. Uit de Telegraaf:

Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit: “Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een meta-studie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan.”

NB: ik voeg hier aan toe dat er al meer dan veertig jaar intensief onderzoek wordt gedaan naar vitamine D, met de daarbij passende hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, 88.494 stuks in de PubMed op 14 januari 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vitamin+D

Wereldwijd zitten wetenschappers en artsen echter niet stil. Wat hebben die wetenschappers en artsen gedaan? Zij hebben vitamin-d-for-all opgericht.

“Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19”

https://vitamindforall.org/letter.html 

Het effect op de overheid is – vooralsnog – helaas nul, maar dat hoeft niet voor u te gelden, lezer, en ook niet voor uw naasten. Want met alle informatie uit dit bericht kunt u eenvoudig uw vitamine D status optimaliseren. Basis niveau eerst laten meten door een arts wordt sterk aanbevolen. En ook verdere begeleiding door een arts.

Inmiddels is de letter ondertekend (6 januari 2021) door 185 artsen en wetenschappers en dat zijn niet de eerste de besten. Staan daar ook Nederlanders tussen? Jawel, onder meer de eerder genoemde Huub Savelkoul.

Maar eerst wat algemene opmerkingen. De brief gaat uit van een gewenst niveau van 75 nmol/l. Zoals aangetoond in ’Stille Slopers’ is dat veel te laag; het zou moeten liggen tussen 100 en 150 nmol/l. De wetenschappers schrijven dat een derde van de wereldbevolking een niveau heeft lager dan 50 nmol/l. Dat zijn dan ook de mensen die op de IC’s overlijden.

Maar wat deze site zo interessant maakt is dat achter de namen van de ondertekenaars twee kolommen staan. De eerste is de kolom voor de “recommended intake” (aanbevolen inname), de tweede voor de “personal daily intake” (persoonlijke dagelijkse inname). Wat opvalt in de laatste kolom zijn de grote verschillen (een paar mensen geven het aantal eenheden niet op; te verlegen, veronderstel ik, of, en dat kan ook, ze nemen zelf geen extra vitamine D). Die ‘daily intake’ varieert van 1.000 to 10.000 eenheden per dag (25 tot 250 microgram). Gemiddeld 4.500 IE per dag.

NB: áls de huisarts al iets voorschrijft dan beperkt zich dat tot 400 of maximaal 800 IE. Gegeven de tekorten bij vooral de oudere bevolking is dit in vergaande mate onvoldoende.

De aanbevolen hoeveelheid (recommended intake) komt bij geen van de deelnemers boven de 4.000 eenheden uit. Hoe dat komt? De FDA (Federal Drug Administration) heeft eenvoudigweg verboden dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar hogere doseringen…

Nog even terug naar Savelkoul: hij beveelt 2.000 eenheden per dag aan en neemt zelf 1.000 eenheden per dag.

De  derde ondertekenaar is professor Bruce W. Hollis PhD, aan wiens werk (veertig jaar studie naar vitamine D) ik het bonushoofdstuk “De Zon- Vitamine D- en de Prostaat” heb gewijd. Wat neemt hij per dag? Dat is 6.000 eenheden. Toevallig neem ik dat zelf ook… ?

En de kosten? Vijfentwintig cent per dag.

Meer over vitamine D in ‘Stille Slopers’:

Hoofdstuk 4: “De schijn van het medicijn en het belang van de zon” (2017)

Hoofdstuk 5: “Zonlicht en vitamine D, de herontdekking van de eeuw” (2017)

Bonushoofdstuk: “De Zon – Vitamine D – en de Prostaat” (2020)

Dit bonushoofdstuk in pdf op aanvraag.

Alle hoofdstukken met uitvoerige bronvermelding.

En op deze website:

*column 1 ‘Vitamine D favoriet’

*column 34 ‘Vitamine D net zo belangrijk als vitamine C!’