44 Burgerplicht

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Destijds heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld. In die tijd speelde de crisis om Berlijn. Begonnen als soldaat en na 21 maanden afgezwaaid als korporaal honoris causa [mosnummer was niet toereikend voor deze promotie, maar dat is voor de ingewijden], afgezwaaid op de Sectie 2/3 [operatiën en veiligheid] van een transportbataljon én voorzien van het erekoord in rood vanwege mijn verdiensten op het militaire verkeersbureau in La Courtine, Frankrijk [daar vonden destijds legeroefeningen plaats]. Ook nog op herhalingsoefening geweest.
Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Lees alstublieft verder!

Er waren in die tijd ook politieke dienstweigeraars [zij werden veroordeeld en naar de militaire bajes in Nieuwersluis gestuurd] en ook gewetensbezwaarden, die kregen dan vervangende dienst opgelegd, in een inrichting of zo. En er waren ontduikers. Die kwamen wel op, maar lieten zich afkeuren op gespeelde S5, mentale instabiliteit, die werd toen uitgedrukt in S1 tot S5; de laatste categorie kon zich spoorslags van het uniform ontdoen en “terug naar moeders”, zoals dat toen genoemd werd.

Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Omdat ik hiermee laat zien dat ik die niet uit de weg ga als de overheid mij van nut en noodzaak weet te overtuigen. Maar ik beslis zélf. De huidige gevraagde ‘burgerplicht’ is van een geheel andere orde.

Die vraagt om je persoonlijke, lichamelijke integriteit in te leveren en op te offeren, door je te laten enten. Met een experimenteel vaccin, een gen-therapie, zoals door de topman van Bayer op 24 oktober 2021 werd bevestigd [Engels gesproken, Duits ondertiteld; duur 1 minuut 18 seconde; de reclame overslaan] Bayer Vorstand: mRNA- Impfstoffe sind ein Beispiel für zelluläre Gentherapie.
En hij vertelt erbij dat dit nog maar het begin is… Stefan Oelrich, dus: “Letztlich sind die mRNA-Impfstoffe ein Beispiel für diese zelluläre Gentherapie. Wenn Sie vor zwei Jahre öffentlich angeboten hätten wären Sie bereit gewesen sich eine Gen- oder Zelltherapie in ihren Körper injizieren zu lassen? Wir hätten wahrscheinlich eine Ablehnungsquote von 95%. Ich glaube, diese Pandemie hat auch die Augen geöffnett, was vorher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber die Innovationen im Bereich der Biotechnologie haben auch unsere Sichtweise auf viele andere Krankheiten radikal verändert, vor allem nichtübertragbare Krankheiten. Wir können jetzt daran denken, viele dieser Krankheiten zu heilen und nicht nur ihre Symptome zu behandeln.
Nach Ansicht der Bundesforschungsministerin nehme durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum die Gefahr von neuen Pandemien stetig zu. Um effektiver auf neue Herausforderungen reagieren zu können, müssten Wissenschaft und Forschung noch breiter gefördert werden”.

Dus met geheel nieuwe technieken ontwikkeld, laatste testfase overgeslagen, en al of niet werkzaam op een manier die nog volledig onduidelijk is, bijwerkingen onbekend, en al helemaal niet met het oog op de gezondheidsgevolgen voor de lange termijn. En die vaccins zijn ook nog eens aan de overheid verkocht op basis van relatief risico in plaats van absoluut risico. Totaal geflatteerde voorstelling van zaken. Ja, maar wat die lichamelijke integriteit betreft: er worden toch ook bloedproeven gedaan, bijvoorbeeld? En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden van de inwerking op je lichamelijke integriteit. Maar dat is een gevolg van consensus tussen arts en patiënt. En je hebt toch die bodyscans? Allemaal waar, maar toch van een andere orde. En als er nu nog overtuigende bewijzen voorlagen van nut en noodzaak voor die entingen…

Maar dat is allerminst het geval. Het hele gedoe wordt met de dag ongeloofwaardiger. Maar zoals ik al eerder schreef: “ze” hebben de angsttroefkaart knap uitgespeeld. Maar er ontwikkelt zich een boemerang. Niet in de laatste plaats door al die mensen die zich plat gezegd genaaid voelen door een overheid die de ene na de andere belofte niet waar kan maken, vooral die over veiligheid niet, maar als een blind paard voortholt op de eenmaal ingeslagen foute weg. En de grootste miskleun zijn de vaccins zelf. Die zich nog in een testfase bevinden [dat wordt ook alweer vergeten], die blijken matig, of helemaal niet of heel kort te werken. De schades die ze veroorzaken, worden zoveel mogelijk weggemoffeld. Glashard ontkend. Doodsoorzaken worden naar believen [of naar instructie?] ingevuld; dat was trouwens altijd al een probleem, want iedereen gaat tenslotte dood omdat het hart er mee ophoudt. Maar wat nu in te vullen als doodsoorzaak? Aansprakelijkheid voor schades, die is contractueel geheel bij de overheid neergelegd, dus in feite bij de belastingbetaler. Exorbitante winsten van direct en indirect betrokken industrie [en de gasten die de posities en de aandelen hebben, niet te vergeten] worden toegelaten. Ontwijkende belastingroutes worden mogelijk snel aangepast. Maar “ze” gaan gewoon door, niets en niemand ontziend, de ijdeltuit voorop. Met een soort salami tactiek. Een tactiek van geleidelijke uitsluiting. Briljant was overigens de manoeuvre om ‘versoepelingen’ aan te kondigen en tegelijkertijd een pas in te voeren, want eenmaal geaccepteerd door de massa’s, dan is er nauwelijks meer een weg terug. Hoewel, als er een kritische massa spijtoptanten zou opstaan…

Verbijsterend

Op 8 november 2021 werd Menno de Jong, viroloog en lid van het OMT, op BNR geïnterviewd met de vraag of hij überhaupt wel weet of het corona-toegangsbewijs enig effect heeft op het aantal besmettingen. De Jong antwoordt: “Er is nooit een formele test gedaan, het is gebaseerd op een theorie, een beetje. Als je gevaccineerd bent, heb je minder kans op infectie en minder kans om die infectie over te dragen, maar formeel is hier niet naar gekeken. Er is geen experiment geweest om te kijken hoe effectief de coronapas eigenlijk is. Het zou een goed idee zijn om eens te kijken hoe effectief dat is”. Vraag interviewster: “Er is dus niemand geweest die dacht, kom, laten we het onderbouwen? Voor hetzelfde geld werkt de pas niet. Je ziet nu namelijk dat de besmettingen oplopen”. De Jong: “Op goede theoretische overwegingen hebben we besloten dat het een goed idee is. Maar hoe effectief het is? Dat weten we niet precies.” Dat weten ze dus in het geheel niet. Vooralsnog wordt het beleid bepaald door de eentweetjes van OMT en regering. Nee, wij, OMT, zijn niet verantwoordelijkheid voor de politieke besluitvorming. En wij, regering, volgen de adviezen voor 99% op, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen. Indekken op de voorman, noemden we dat in militaire dienst.

En ik herhaal het nog maar eens een keer: het beleid is er op gericht al het andere naast vaccins uit te sluiten. Te verbieden zelfs dat er ook maar enig onderzoek wordt gedaan en bekend te maken naar wat de mensen zou kunnen helpen om hun weerstand te vergroten, hun immuniteit te versterken. Dreigen met boetes en intrekking van artsenlicenties. Artsen die notabene een indringende eed hebben afgelegd. De laatste versie van deze eed:

Nederlandse artseneed (2003)
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en
eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

*Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun
 geloofsovertuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.

Het feit dat een overheid artsen belemmert in de uitoefening van hun vak, waarvoor ze deze eed hebben afgelegd, dit feit alleen al is voldoende voor ontslag op staande voet. Want de verantwoordelijken schieten toerekenbaar tekort. [vroeger heette dat wanprestatie].

Naast de overheid, laat ook de volksvertegenwoordiging het in grote meerderheid afweten. Dus daar hoef je niets meer van te verwachten. Er is een soort geloof bij die mensen neergedaald. En zoals een gelovige ooit tegen mij zei: “een geloof is een gelóóf”. Treffend. Valt niet aan te tornen. Een enkeling stelt zich partieel kritisch op, maar het front blijft gesloten.

Maar je kunt je als burger toch ook wenden tot de onafhankelijke rechter? En zoals een advocaat ooit tegen mij zei: “u gelooft toch niet dat ik voor de rechtbank ga staan te liegen? Ik laat alleen het licht schijnen daar waar ik het licht wil hebben”. Maar de rechters dan? Het zijn óók mensen. En zou er één rechter zijn zonder politieke opvatting of mening over wat er in de maatschappij gaande is? Nee, dat niet, maar hij of zij [is dit correct genoeg?] moet ‘de wet’ toch toetsen? Maar die ‘wet’ is helaas niet absoluut. Er is dus ruimte voor interpretatie. Dat staat iedere dag in de krant. De rechtbank zegt: schuldig. Het gerechtshof zegt: onschuldig, of omgekeerd. Er zijn in het kader van de huidige situatie vele rechtszaken gevoerd die het overheidsbeleid betwistten. Lees of hoor je nauwelijks iets inhoudelijks over in de media. Behalve die keer dat de invoering van de avondklok door een rechter als onvoldoende onderbouwd werd beoordeeld. Dezelfde dag, of de volgende dag, daar wil ik afwezen, was het “lek” gerepareerd.

Interessant is wat Folkert Jensma in e-NRC schrijft op 19 november 2021. Citaat: “…geen harde wet maar een brondocument, zoals het EU-Handvest voor de grondrechten bijvoorbeeld, waarin ieders recht op vrijheid, dus ook van ongevaccineerden, in artikel 6 is opgenomen. Alleen houdt artikel 6 óók het recht op veiligheid in. Botsende grondrechten dus. Als er een pandemie is die de IC’s verstopt, dan is het al vrij snel redelijk om ieders vrijheid in te perken ten bate van de algemene veiligheid. Nog afgezien van de positieve plicht van de overheid om ieders gezondheid te beschermen”, aldus Jensma. De laatste zin is in de huidige situatie ronduit een gotspe. En ook overigens is het drijfzand, want hij gaat uit van het feit dat de overheid ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt voldoende IC’s zijn; de werkelijkheid hier is dat deze in tien jaar in aantal zijn gehalveerd. En daar wordt het gehele beleid aan opgehangen. En de rechters zijn hier volledig in meegegaan. In alle processen werd het overheidsstandpunt gevolgd. Ziet u, lezer, hoe we zo in een vicieuze cirkel zijn beland?
En dan doemt de vraag op: hoe ver kun je gaan met het beperken van rechten van ongevaccineerden? Nou, heel ver. Daar wordt al volop op voorgesorteerd.
Wat er gaat komen? Mensen met medische indicatie krijgen ontheffing, mensen met gewetensbezwaren moeten een procedure voor erkenning doorstaan. En de andere mensen? Het College voor de Rechten van de Mens vindt een vaccinatieplicht niet per definitie in strijd met de mensenrechten.  Nou dan weet je wel waar het schip gaat stranden…

Maar ik doe niet mee.

Nooit kunnen denken dat we nog eens in zo’n smerige, geraffineerde, oorlog zouden belanden. Met deze column heb ik aan mijn burgerplicht voldaan.