45 Onderliggend Lijden

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Iemand moet dat ooit bedacht hebben. Onderliggend lijden. Hoeveel mensen lijden er eigenlijk aan? En wanneer wordt het lijden onderliggend? En zou er ook bovenliggend lijden bestaan? Ik denk van wel, maar weet het niet zeker. Je zou kunnen zeggen dat iemand die een medicijn gebruikt ziek is, want waarom zou je anders een medicijn gebruiken? “Ja, maar ik gebruik het preventief”. Okay. Door een arts voorgeschreven of zelf aangeschaft? Of een combi? Of lijdt je pas aan onderliggend lijden als een arts dat heeft vastgesteld? Of lijdt je pas daaraan als je in de statistieken bent opgenomen?

Voor enig houvast gaan we naar Volksgezondheid en Zorg: “Op 1 januari 2019 hadden bijna tien miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 57% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel”. En: “Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is ruim 40%”. Hierbij zijn de mensen in het voorstadium van full-blown diabetes niet meegenomen, omdat zij niet worden gediagnostiseerd. Deze mensen – meer dan 1,1 miljoen volgens het Diabetes Fonds – weten nog niet dat zij ziek aan het worden zijn, eigenlijk al zijn. Onderliggend lijden, dus.

Desgevraagd deelt de redactie Volksgezondheid en Zorg punt info mij op 27 juli 2021 mee, dat: “zodra wij de nieuwe cijfers over 2020 ontvangen, zullen wij deze op de website vervangen”. Om dat te zijner tijd te kunnen vergelijken heb ik de cijfers van 2019 opgeslagen. NB: op 1 januari 2016 rapporteerde men 8,8 miljoen mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dus in drie jaar tijd een stijging met 1,1 miljoen chronisch zieke mensen.

Dus, samenvattend: 9,9 miljoen op 1 januari 2019 plus 1,1 miljoen niet gediagnosticeerde diabetici plus net als van 2016 tot 2019, de stand van nu: 1 miljoen chronisch zieke mensen erbij [veronderstelling, inderdaad], kom ik ruw geschat op 12 miljoen mensen met onderliggend lijden.

En dat lijden gaan we volgens de topman van Bayer AG oplossen met gentherapie [column 44].

Gelooft ú het?