52 Klimaatburgemeester

10 juli 2022

Door Wim Zeegers (om mogelijke misverstanden te voorkomen: dit stuk is in de hoogste staat van ironie geschreven!)

Wat leven wij toch in een fantastisch land! Een land dat ook haar burgers de mogelijkheid biedt actief te participeren in het klimaatbeleid. Ik citeer de plaatselijke krant van 29 juni 2022:

“De Nationale Klimaatweek is dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november. Dan komt heel Nederland in actie om te laten zien welke klimaatstappen zij nemen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat als initiator zien wat er allemaal in Nederland gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar ook wat er nog nodig is. Zij zijn op zoek naar Nederlanders die zich al inzetten voor een beter klimaat. Net als tijdens de eerste editie in 2021 vraagt het ministerie tijdens de Nationale Klimaatweek op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen. Vorig jaar zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Het minsterie zoekt voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Iemand die zich inzet om zijn of haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een grote maatregel zijn of iets kleins. Goedkoop of duur. Iemand die bijvoorbeeld veel energie bespaart, duurzamer reist of klimaatbewuster consumeert. Ben je een klimaatactie in de straat of wijk gestart met de buren? Ben jij de Klimaatburgemeester uit jouw gemeente? Of ken je iemand? Geef die op via www.nkw2022.nl Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal met de lokale media en in hun eigen netwerk en organiseert een actie op 31 oktober in de eigen gemeente (of op een andere dag tijdens de Nationale Klimaatweek) om anderen in beweging te krijgen. Ook kan de Klimaatburgemeester in gesprek gaan met de echte burgemeester over wat er nog moet gebeuren om in zijn of haar gemeente de klimaatdoelen te halen. Tijdens de Nationale Klimaatweek spelen de Klimaatburgemeesters een belangrijke rol om de de rest van Nederland te inspireren zich ook in te zetten.
Maar het ministerie vraagt ook organisaties hun beste klimaatbeentje voor te zetten. Zijn jullie bezig met het nemen van klimaatbewuste stappen, door CO2-uitstoot te verminderen of energie te besparen? Dan kun je je aanmelden als Klimaatsupporter via www.nkw2022.nl.“

Tot zover het bericht.

Ik vond dit een dermate belangwekkend stuk dat ik gemeend heb er een column aan te moeten wijden, zodat nog véél méér mensen hier kennis van kunnen nemen! Maar dat niet alleen. Vurig hoop ik dat u als lezer hierdoor geïnspireerd raakt om het klimaat een toontje lager te laten zingen. Of hoger. Zelf kom ik niet voor het Klimaatburgemeesterschap in aanmerking. Maar ben natuurlijk wel een fervent Klimaatsupporter!