54 Is essentiële hypertensie, primaire hoge bloedruk, een vermijdbare sloper?

12 november 2022

Door Wim Zeegers

Spoiler: “Are we blaming the Salt for what the Sugar did?” =

“Geven we het Zout de schuld voor wat de Suiker deed?”

De bloeddruk is geen constante. Het verschilt van dag naar nacht en vice-versa en hangt af van de persoonlijke- en levensomstandigheden.

We onderscheiden:

 • Primaire hoge bloeddruk, ook wel essentiële hypertensie genoemd. Dit komt bij 90 tot 95% van de patiënten voor. De oorzaak is niet bekend, maar dat zal veranderen als u deze column tot u heeft genomen…
 • Secundaire hypertensie. Hierbij is wel een oorzaak aan te wijzen, uiteraard ter beoordeling van de arts(en).

De richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG, [2] geven het volgende aan: “Streef naar een bloeddruk die past bij de risicocategorie van de patiënt”

 • Jonger dan 70 jaar, streef naar lager dan 140 systolische- (boven)- druk, eventueel naar lager dan 130.
 • Ouder dan 70 jaar, “niet kwetsbaar”, streef naar lager dan 150, eventueel naar lager dan 140.
 • Ouder dan 70 jaar, “kwetsbaar”, streef naar lager dan 150 bovendruk en behandel als de diastolische -(onder)- druk hoger is dan 70.

Beleid

Eerste beleidspunt: Leefstijladvies. Desgevraagd verwijst de NHG naar:

[a] https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk

 • Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten.
 • Een te hoge bloeddruk vergroot uw risico op hart- en
  vaatziekten, zoals een hartinfarct en een beroerte.
 • Belangrijke leefregels zijn:
  • stoppen met roken
  • meer bewegen
  • gezonder eten
  • zorgen voor minder stress
 • Daarmee verlaagt u uw risico.
 • Medicijnen om de bloeddruk te verlagen zijn niet altijd nodig. (Dit vond ik nogal verrassend, gezien het tweede beleidspunt van het NHG, zie verder.)

[b] https://www.thuisarts.nl/risico-hart-en-vaatziekten-verlagen

en:

[c] https://www.thuisarts.nl/risico-hart-en-vaatziekten-verlagen/ik-ga-mijn-risico-op-hart-en-vaatziekten-verlagen-met-gezond

Dit zijn zeer uitvoerige programma’s. Je kunt zelfs gebruik maken van een leefstijl-coach! Maar hoe uitvoerig ook, De Grootste Slopers worden niet benoemd…

Tweede beleidspunt: Medicamenteuze therapie tenminste overwegen, meestal aangewezen.

De Hartstichting [3] vat de medicatie-mogelijkheden ter verlaging van de bloeddruk als volgt samen:

 • Plaspillen (diuretica) zorgen ervoor dat je nieren meer urine produceren. Je gaat meer plassen en daardoor neemt de druk op de bloedvaten af.
 • Bètablokkers zorgen ervoor dat je hart wat minder hard hoeft te werken. Je hart verbruikt minder zuurstof en je hartritme gaat omlaag. Daardoor staat er minder druk op je bloedvaten.
 • ACE-remmers en angiotensine-receptor blokkers (ARB’s) spelen in op de samenhang tussen hart, vaatwand en nierfunctie, met verwijding van bloedvaten tot gevolg.
 • Calciumantagonisten zorgen voor vaatverwijding.

Voor de mogelijke bijwerkingen verwijs ik naar de bijsluiters…

“Wat zijn de klachten?”

Radboudumc [4] geeft daarvoor het volgende aan: “Hoge bloeddruk is geen ziekte. Er kunnen wel afwijkingen aan grote en kleine bloedvaten ontstaan. Het gevolg:

 • slagaderverkalking (atherosclerose)
 • vergroting en overbelasting van het hart
 • schade aan de nieren
 • schade aan de ogen
 • scheuring van een bloedvat (dissectie van de grote buikslagader of aorta).”

Men had i.p.v. over “klachten” beter van “risicofactoren” kunnen spreken, immers je voelt de hoge bloeddruk niet (extremen mogelijk daargelaten).

Het leefstijl-advies van Radboud UMC:

 • Eet gezond en let op zout
 • Afvallen als je te zwaar bent
 • Beweeg elke dag
 • Minder alcohol
 • Niet roken

Nu wordt het hoog tijd dat we overgaan naar de praktijkervaringen van een Engelse arts, zelf destijds lijdend aan hoge bloeddruk.

Want wat is gezond eten en hoe zit het met zout?

Dr. David Unwin is huisarts in Southport in het Verenigd Koninkrijk. Na meer dan 25 jaar pogingen om diabetes met conventionele methoden te behandelen, maakte Dr. Unwin kennis met koolhydraatarme voeding via een van zijn patiënten en de website www.diabetes.co.uk.

Dr. Unwin is de RCGP National Champion for Collaborative Care and Support Planning in Obesity & Diabetes, evenals een Clinical Expert in diabetes. In 2015 won hij de North West NHS ‘Innovator of the Year Award’ en in 2016 won hij de National NHS ‘Innovator of the Year Award’ voor zijn werk in de behandeling van diabetes met een koolhydraatarme aanpak.

Ik breng nog even in herinnering:

Mensen eten het gehele jaar de door het Voedingscentrum geadviseerde 40 tot 70% koolhydraten. In de praktijk blijkt dat neer te komen op 45%. Koolhydraten zitten in graan-producten, zetmeel-producten, planten, vruchten, suikers. Alle koolhydraten worden omgezet in glucose. De pancreas maakt vervolgens overuren om die glucose uit je bloed naar je lever, spiercellen en … naar je vetcellen te brengen. Dag in dag uit. De insuline productie houdt nog héél lang de glucosewaarden in het bloed onder de norm (die wat mij betreft ook ter discussie staat). Je bent dan pre-diabeet. Maar het houdt een keer op. Dan ben je dus volledig diabeet (zie hoofdstuk 1 tot en met 5 van “De Grootste Slopers”).

Een interessante voordracht van deze Engelse arts -met typische Engels onderkoelde humor- vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=z9fBu-Lb–E Duur: 42 minuten. Nederlandse ondertiteling mogelijk. Ga naar instellingen, klik op ondertiteling uit, klik op Engels automatisch, klik daar op automatisch vertalen, scroll naar Nederlands.

In zijn 30 jarige praktijk verachtvoudigde het aantal diabetes patiënten. Dat kon toch écht niet genetisch verklaard worden!

Uit de video het volgende (vertaling volgt na de citaten):
“Dr Geoffrey Livesey was one of the first initiators of the glycemic index and he helped me reinterpret actually, it’s the glycemic load in terms of teaspoons of sugar.”
“Dr Geoffrey Livesey was een van de eerste ontdekkers van de glycemische index en hij hielp me eigenlijk de glycemische belasting te herinterpreteren in termen van theelepels suiker.”

Zo kwam Unwin tot acht tabellen.
“How does each food affect blood glucose compared with one 4-gram teaspoon of table sugar?”
“Wat is het effect van elk voedingsmiddel op de bloedglucose vergeleken met één theelepel tafelsuiker van 4 gram?”

Onderstaande grafiek is een weergave van één van de acht info-
grafieken over suikerequivalenten, in het Nederlands vertaald, zie:

Sugar Equivalent Infographics Courtesy Of Dr David Unwin In Dutch


Voor vergroting klik op iedere afzonderlijke grafiek op de website van Unwin.

Hoe beïnvloedt elk voedingstype de bloedsuikerwaarde vergeleken met 1 theelepel met 4g kristalsuiker/


In basmati rijst, bij een portie van 150 gram, zitten dus 10,1 schepjes suiker = 40,4 gram = 26%! En die banaan doet ook zo’n 6 schepjes suiker!

Het bestuderen van alle acht tabellen is de moeite waard. Dat maakt de keuzes, minder ‘suiker’, een stuk gemakkelijker.

Maar het effect is niet voor iedereen hetzelfde. Met een continu-glucose meter kun je de effecten op jezelf vaststellen (bladzijde 76 van “De Grootste Slopers”). In de praktijk van Unwin (9 artsen) besparen ze ieder jaar 40.000 pound (ca 46.000 euro) aan minder voorgeschreven medicijnen voor diabetes type 2 door een koolhydraatarme leefstijl aan te bevelen. Gemiddeld dalen de triglyceriden-waarden met een derde. Volgen patiënten het advies, dan kan 46% na 2 tot 3 maanden van de medicatie af.

En dan gaat Unwin verder over hoge bloeddruk.
Een onderwerp dat mij zeer aan het hart gaat, want mijn hele leven heb ik al een verhoogde bloeddruk. Als vijftienjarige (1953) moest ik bij de sportkeuring eerst een half uurtje liggen voordat ik opnieuw gemeten kon worden en dan ging het wel, zeiden ze. Maar medicatie heb ik nooit overwogen. Het idee was: mijn organisme heeft dat toch niet voor niets zo geregeld? Maar het is zeker een risicofactor en veel mensen (miljoenen wereldwijd) leggen er het loodje door.

Unwin: “It’s the second biggest known global risk factor for disease after poor diet” – “Het is de op één na grootste risicofactor voor ziektes, ná slechte voeding”.

Hij zegt dan dat hij 30 jaar bloeddrukken heeft gemeten en vervolgens medicatie heeft voorgeschreven. Want zo was het hem en collega’s geleerd. Essentiële hypertensie noemen ze dat omdat er geen oorzaak bekend is. En hoe kun je eigenlijk behandelen als je niet weet wat de oorzaak is? Maar wat is de oorzaak?

Op 12 maart 2019 schreef The Times:

“…in more than 90% of cases it is simply a result of ageing of the circulation, because the heart has to pump harder to maintain flow through stiffened arteries”…
“…in meer dan 90% van de gevallen is het gewoon het gevolg van veroudering van de bloedsomloop, omdat het hart harder moet pompen om het bloed door verstijfde slagaders te laten blijven stromen”…
Iets te eenvoudig voorgesteld door The Times…
En niet alleen door The Times! “Iedereen” geloofde dat.

Unwin: Maar misschien gaat het wel over gewicht, of over overgewicht als mogelijke oorzaak. En dan konden we naar de patiënt wijzen, immers die at te veel en bewoog te weinig. De patiënt krijgt het schuldgevoel én medicijnen mee. (“Want we wisten niet wat de oorzaak was!” “En hoe kun je behandelen als je niet weet wat de oorzaak is?”)

Unwin signaleert significante verbeteringen door een koolhydraatarme leefstijl in de bloeddrukwaarden, zowel in systolische (bovenwaarde) als in diastolische (onderwaarde).

Vervolgens geeft Unwin het spectaculaire resultaat van een patiënte die de bloeddruk omlaag brengt van 170/100 naar 118/74 door een lage koolhydraat leefstijl. Kwam van haar pre-diabetes af en ging van 78 naar 60 kg. De buikomvang verminderde van 112 cm naar 83 cm.

Maar:
“Weight loss might not be an independent influence on blood pressure status. It is possible that some aspects of diet, when altered, are the true determinants of blood pressure reduction.” [5].

“Gewichtsverlies heeft wellicht geen onafhankelijke invloed op de bloeddrukstatus. Het is mogelijk dat sommige andere aspecten van de voeding, de werkelijke determinanten zijn van de bloeddrukverlaging.” [5].

Unwin vertelt over de mogelijkheden die hij tegenwoordig heeft om computerdata te verzamelen van zijn patiënten en de data in overzichtelijke grafieken weer te geven. In zijn geval inmiddels al over een periode van zes jaar. Zo lang en zo gedetailleerd duren wetenschappelijke onderzoeken niet vaak… Bovendien kent hij al die mensen persoonlijk. Dat alles maakt de uitkomsten zeer betrouwbaar.

Door een lage koolhydraat inname kon in zijn praktijk ook het aantal voorgeschreven bloeddrukverlagende medicijnen met 21% worden verminderd en daalde de bloeddruk gemiddeld met 14,8 bovendruk en 8,07 onderdruk bij 159 patiënten. Zeer significant.

Extrapoleer deze cijfers zowel voor diabetes als voor hoge bloeddruk eens landelijk of wereldwijd, dan gaat het om gigantische mogelijke besparingen.

Dan vertelt hij over een patiënte van 50 jaar, slank, geen overgewicht, toch hoge bloeddruk. Wat was de oorzaak?

De mensen die overgingen op een lage koolhydraat voeding merkten iets op. De urineproductie ging omhoog en niet zo’n beetje. Unwin merkte nóg iets bijzonders op. De gezwollen enkels (oedeem) werden weer slank en bléven dat ook op een lage koolhydraat voeding… De plaspillen konden naar de apotheek worden teruggestuurd.

Mensen die laag koolhydraat gaan kunnen spierkrampen [6] krijgen. Dat was ook zijn eigen ervaring. Wat meer zout [7] in de voeding en het probleem was opgelost. Voelde zich ook beter. Dat terwijl zout jarenlang is gedemoniseerd als risicofactor (“Eet gezond en let op zout”). Uit de referenties die hij geeft, rolt de conclusie dat insuline een effect heeft op zout. Wat is de link tussen insuline en zout? Het blijkt dat als je diabetes type 2 hebt, dan is er een vrij sterk -overigens bekend- effect, dat je nieren zout (natrium) vasthouden door insuline. En dat is niet best. Maar waarom? Mensen kunnen zout goed verdragen. Eeuwen leefden mensen langs kusten en aten producten van de zee. Het metabolisme is er op berekend om het teveel aan zout gecontroleerd te lozen. Maar als je diabeet bent gaat dat niet meer zo gemakkelijk. Dan is het dus de suiker die het probleem veroorzaakt [7].

Terug naar de slanke patiënte van 50 jaar met hoge bloeddruk. Ze bleek aan leververvetting [9] te lijden. Dat probleem kun je volgens Unwin met een lage koolhydraatvoeding in twee weken oplossen. De onverwachte verrassing: ook haar bloeddruk daalde!

Conclusie: hoe hoger de glycemische belasting (de “suiker”-koolhydraat- lading), des te groter je risico op hart- en vaatziekten.

Inderdaad: “Are we blaming the Salt for what the Sugar did?” =

“Geven we het Zout de schuld voor wat de Suiker deed?”

Conclusie, zoals onderschreven in de NICE-richtlijnen voor Type 2-diabetes bij volwassenen, laatste wijziging juni 2022. https://www.nice.org.uk/guidance
NICE = National Institute for Health and Care Excellence in de UK. Er is lang gewacht (sinds 2015) op deze update van de NICE NG28-richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 bij volwassenen. De belangrijkste wijziging in deze update van 2022 betreft de aanbevelingen met betrekking tot glycemische controle.

In Nederland zijn we nog niet zover.

Samenvattend:
Na kennisneming van het boek “De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen” en van het bovenstaande mag het niet meer verwonderlijk zijn dat ik de LCHF benadering verder in uw aandacht aanbeveel. LCHF staat voor Low Carb Healthy Fat. Zo kort kun je het in het Nederlands niet formuleren. Het gaat om het vermijden van geraffineerde koolhydraten en van geraffineerde plantaardige olies, als belangrijkste stappen op weg naar een betere gezondheid. En wat healthy fat betreft: roomboter van koemelk van koeien die grasgevoerd en niet graangevoerd zijn. Kokosvet kan ook!

Ter afsluiting een anekdote.
Vandaag 28 september 2022 beoordeelt de keuringsarts voor de vernieuwing van het rijbewijs in een kwartier (€55) mijn geschiktheid om ook de komende vijf jaar een auto te mogen besturen. De vragenlijst vult zij op haar computer in zonder mij één vraag te stellen. Wel dipt zij een teststrip in de meegebrachte urinecontainer: “Geen suiker”. Ook test zij mijn gezichtsvermogen mét en zónder bril. “Ik kom tot iets minder goed resultaat dan uw optometrist twee weken geleden”.

Bloeddruk linker arm: “een beetje hoog”. Rechter arm: “ook een beetje hoog”. Opnieuw de linkerarm: “nu 175/85”. “Dat vul ik in”.

Elf jaar geleden kreeg ik bij het lopen nogal wat pijn in een van mijn kuiten. De huisarts verwees mij naar het UMC Utrecht. Daar werd mij aangeboden een uitgebreid onderzoek te ondergaan met als voorwaarde dat ik aan een wetenschappelijk onderzoek zou meedoen, “SMART” geheten [10] waarbij de onderzoeksresultaten gebruikt mochten worden. Bovendien zou ik jaarlijks een evaluatieformulier moeten invullen. Leek mij wel wat. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een vernauwing was aangetroffen in een dijbeen slagader. De gemeten bloeddruk werd uiteindelijk destijds bepaald op 170/80. In mijn geval is er evident sprake van een familiale aanleg, zoals de familie historie aantoont.

De aanbevelingen waren:

 • een bloedverdunner (heb ik twee weken volgehouden)
 • ga iedere dag lopen (probeer ik te doen, zit nu op drie
  kwartier, behoudens slecht weer) NB: dát heeft wél gewerkt, want sindsdien geen pijn meer in die kuit. Er worden volgens de arts door het lopen natuurlijke nieuwe omleidingen gevormd).
 • voor de huisarts: overweeg het voorschrijven van bloeddrukverlagende medicatie (nooit gedaan)
 • voor de huisarts: overweeg het voorschrijven van cholesterolverlagende medicatie (nooit gedaan)

De huisarts kende mijn standpunten.

Voor een tweede screening ben ik nooit in aanmerking gekomen, omdat ik in de tussentijd geen vaatproblemen, beroerte, tia of diabetes heb (gehad).

DISCLAIMER:

De in deze column en in het boek gegeven informatie is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Raadpleeg altijd een arts.

Bronnen:
[1] https://stilleslopers.nl/
inkijken: https://www.succesboeken.nl/book/9789464435535/De- grootste-slopers-van-je-gezondheid-en-hoe-je-aan-die- slopers-kunt-ontsnappen
[2] https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/cardiovasculair- risicomanagement#samenvatting-tabel1
[3] https://www.hartstichting.nl/over-de-hartstichting
[4] https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/ hoge-bloeddruk/wat-is-hoge-bloeddruk
[5] Harsha DW, Bray GA, Weight loss and blood pressure control (Pro), Hypertension;2008;51(6):1420-5; https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ HYPERTENSIONAHA.107.094011
[6] spierkrampen kunnen ook ontstaan door een magnesium tekort, zie hoofdtuk 8 van “Stille Slopers”: “Magnesium, een onmisbaar maar onderschat mineraal’”.
[7] Zout wordt hier gepresenteerd als keukenzout, natriumchloride, soms met toevoeging van jodium. 
Rijker aan mineralen is Himalaya zout of Keltisch zeezout. Bevat echter weinig jodium.Zie hoofdstuk 7 van “Stille Slopers”: “Het toenemende jodiumtekort en de nare gevolgen”.
[8] Voor “suiker” verwijst ik naar hoofdstuk 1 tot en met 5 van “De Grootste Slopers van je Gezondheid”
[9] Leververvetting, zie bladzijde 52 en 53 van “De Grootste Slopers van je Gezondheid”
[10] SMART MR Study (Second Manifestations of ARTerial diseases). Het begon in 1996. https://www.umcutrecht.nl/nl/wat-is-ucc-smart