50 De Grootste Slopers van je Gezondheid (en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen)

De tintelende verhalen van acht artsen die ontsnapten aan die slopers en zichzelf genazen.

14 mei 2022

Door Wim Zeegers

Hierboven staan de titel en de ondertitel van mijn nieuwe boek. Hoever het er mee staat? Vormgevingsfase, eindredactie. Dan proefdruk. Omdat iedereen het dezer dagen heel druk schijnt te hebben en er ook sprake is van papierschaarste, durf ik nog geen voorspelling te doen over de verschijningsdatum.

Maar hier alvast de tekst van het achterblad.

Wim Zeegers maakte carrière als ondernemer op het gebied van technische installaties in gebouwen. Onderdeel daarvan zijn sanitaire installaties. Eén van de -in dit geval Duitse- vakbladen waarop hij geabonneerd was droeg als titel “Gesundheitstechnik”. Een treffende titel, want veel ziekten verdwenen pas toen de huishoudens konden worden voorzien van riolering en schoon stromend water.

De belangstelling voor gezondheid werd gestimuleerd door collegiale discussies over dit onderwerp en verbreding van kennis. Dat leidde in 2017 tot de publicatie van zijn boek “Stille Slopers”, dat onder meer handelde over tekorten aan vitaminen en mineralen waar veel mensen aan lijden. Het boek is nog steeds actueel.

“De Grootste Slopers van je Gezondheid en hoe je aan die slopers kunt ontsnappen” volgt een andere benadering. Het gaat niet over tekorten, maar juist over de overvloed aan producten die wij voedsel noemen. Die producten zijn overmatig voorzien van suikers in al zijn vormen en soorten én van geraffineerde plantaardige olies, die zowel afzonderlijk als in combinaties tot chronische ziekten leiden.

De overheid op haar website Volksgezondheid en Zorg:

“Op 1 januari 2020 hadden ruim 10,2 miljoen mensen in Nederland een chronische aandoening. Dit komt overeen met 59% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel.

Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is 43%”.

In dit boek lees je waarom dat zo is, waardoor dat komt en het maakt inzichtelijk hoe je de gezondheidssteven kunt wenden.

49 “Accijns op vlees” liever dan “vleestaks”…

4 mei 2022

Door Wim Zeegers

Sinds jaar en dag schrijft Jaap van Duijn [1943, econoom, wetenschapper PhD, bestuurder, buitengewoon hoogleraar] wekelijks een column in de Financiële Telegraaf. Die van 16 april 2022 droeg als titel: “Vleestaks”. Citaat: “De landen met de grootste vleesconsumptie per hoofd van de bevolking [de VS, Australië, Argentinië en Nieuw Zeeland – bij alle meer dan 100 kg per jaar] zijn ook de landen met de hoogste obesitas percentages”.

Bij mijn zoektocht naar zijn bron van de hoogte van de vleesconsumptie vond ik dit artikel: “Which countries eat the most meat?” [1]. Het artikel is gepubliceerd op 4 februari 2019. Dat artikel is in meerdere opzichten interessant. Vooral als je leest dat de vleesproductie steeg van 70 miljoen ton begin jaren zestig naar meer dan 330 miljoen ton in 2017. In dezelfde periode steeg ook de wereldbevolking van ruim 3 miljard naar ruim 7 miljard. De vleesproductie steeg echter procentueel dus veel harder dan de bevolkingstoename. De verklaring? Stijgende inkomens bij opkomende landen. Zoals China bijvoorbeeld. Daar ging de vleesconsumptie van 5 kg in 1960 naar 60 kg in 2017. De afvlakkende vleesconsumptie-trend in de westerse wereld zet, zoals je op een grafiek in het artikel kunt zien, geen zoden aan de gewenste dijk…

Maar nu terug naar de column van Van Duijn: “De landen met de grootste vleesconsumptie per hoofd … zijn ook de landen met de hoogste obesitas percentages”. Hier wordt een verband gesuggereerd dat er niet is. Je reinste flauwekul. Obesitas wordt veroorzaakt door overconsumptie van geraffineerde koolhydraten en ‘fris’dranken [suikerwater]. Door producten van zetmeel [tarwe, mais] en suikers. De geraffineerde topkoolhydraat is suiker [glucose + fructose]. Brood is ook een product met een hoge glycemische index. Die koolhydraten worden in het lichaam allemaal omgezet in glucose. Suiker. Insuline zorgt ervoor dat de glucose deels gebruikt wordt voor energie, deels wordt opgeslagen als glycogeen in je spieren en lever en de rest gaat… naar je vetcellen.

Door je steeds maar te blijven voeden met geraffineerde koolhydraten [‘tussendoortjes’], kom je nooit aan ‘vetverbranding’ toe. Het vet stapelt zich dag na dag op. Zo krijg je overgewicht. Zo krijg je obesitas. Bovendien krijgen je cellen geen tijd om te herstellen en de troep op te ruimen. Je gefrustreerde spijsvertering staat onder grote druk, krijgt ook onvoldoende tijd om zijn werk goed te doen, kortom je wordt ziek. Kwestie van tijd.

Nog een citaat: “Het binnenhalen van eiwitten via vleesconsumptie, in plaats van via het nuttigen van groenten, is eigenlijk heel dom en ieder geval buitengewoon inefficiënt”. ‘Binnenhalen’ versus ‘nuttigen’… Het is wel duidelijk wat de positie van de columnist is. Maar klopt het ook wat hij beweert?

Nadat je eiwithoudend voedsel hebt gegeten, breekt je lichaam het eiwit af tot aminozuren, de “bouwstenen” van eiwit. Van de 20 aminozuren in proteïne kan je lichaam er 11 zelf maken. De andere negen zijn essentieel, wat betekent dat ze uit je voeding moeten komen omdat je lichaam ze niet kan aanmaken. Gelukkig is dierlijk eiwit “compleet”, het levert alle essentiële aminozuren in hoeveelheden die je lichaam nodig heeft. Plantaardige eiwitten (met uitzondering van soja) zijn echter “onvolledig” omdat ze niet voldoende hoeveelheden van een of meer essentiële aminozuren bevatten. Zo ‘heel dom’ is vleeseten dus nu ook weer niet. Meer dan 80% van wat een graskoe eet, kan een mens niet eten [2]. Is het vlees van zo’n koe dan ‘buitengewoon inefficiënt’ geproduceerd?

Wie beschikt er over de kennis om die negen essentiële aminozuren uit [welke?] planten [groente] te halen? En soja is genetisch gemodificeerd, met een hoog fytinezuurgehalte [belemmert de opname van mineralen] en oestrogeen [beïnvloedt de hormoonhuishouding]. Maar zo zijn belanghebbenden wél op weg naar de hevig gepromote – op soja gebaseerde – vegaburgers! Wel eens een etiket van zo’n product gelezen?

Nóg een citaat: “Al jaren bevelen voedingsbureaus aan dat mensen meer groenten en veel minder vlees zouden moeten eten”. ‘Voedingsbureaus’? Volgens mij kennen wij in Nederland alleen het Voedingscentrum dat de aanbevelingen van de Gezondheidsraad voor de bevolking vertaalt naar hapklare brokken. En inderdaad, die adviseert om 40 tot 70% van je voeding uit koolhydraten te halen…

De vega[n] trend gaat er voor zorgen dat nog meer mensen tekorten zullen ontwikkelen aan vitamine A, D, E [8 vormen!] en K2. Het aantal chronisch zieke mensen, nu al meer dan 10 miljoen [3], zal ook dáárdoor alleen maar toenemen.

“Ze” hebben het beste met de mensheid voor, zeggen ze. “We doen het voor de dieren, we doen het voor het milieu, we doen het voor het klimaat”. Nobel. Niemand van de gedrevenen schijnt zich echter af te vragen wat de gevolgen van deze trend zijn voor de eigen gezondheid en voor die van hun naasten.

De kwaliteit van het vlees hangt – net als bij mensen! – af van wat die beesten te eten hebben gekregen. Maar dat is weer een geheel ander verhaal.

Het artikel eindigt met de voorkeur uit te spreken voor ‘accijns op vlees’ in plaats van ‘vleestaks’.

Bronnen:

[1] https://www.bbc.com/news/health-47057341

[2] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211912416300013

[3] https://www.vzinfo.nl/chronische-aandoeningen-en-multimorbiditeit/leeftijd-en-geslacht

48 Hoe Nu Verder?

Aangeboden door de onafhankelijke media, oplage 5,9 miljoen.

7 maart 2022

Een krant voor heel Nederland.

“De samenleving verandert razendsnel. In deze krant stellen we vragen over waar het heen gaat en welke alternatieven er zijn. We zijn benieuwd hoe u er over denkt. We hopen dat de onderwerpen u uitnodigen hierover met anderen in gesprek te gaan. Want hoe we als samenleving verder willen, bepalen we toch samen?”

De bedoeling is dat deze krant huis aan huis verspreid wordt, maar voor het geval de krant je niet bereikt, dan is hier alvast de pdf!

47 Het is niet hun schuld

1 maart 2022

Door Wim Zeegers

Vanmiddag legde ik de laatste hand aan het manuscript van mijn boek. Waar het over gaat? Over de grootste slopers van je gezondheid. Het eerste dat nu bij u opkomt is, dat het wel over vaccins zal gaan. Op zich alleszins begrijpelijk en terecht, maar dat is niet het geval.

De afgelopen twee jaar werd ik bij het schrijven steeds afgeleid door de actualiteit. Vanaf dag één heb ik niet geloofd wat aan ons werd gepresenteerd. Het was pure intuïtie, want ik wist toen natuurlijk ook niet wat er aan de hand was. Maar dat werd allengs duidelijker. Niks. Niet helemaal waar natuurlijk, maar erger dan een griep was het niet. De sterftecijfers over 2020 [zonder vaccin] en 2021 [met vaccin] waren dan ook nagenoeg gelijk: 0,97 respectievelijk 0,98%. Nu kun je je inderdaad afvragen, hoe effectief was dat vaccin? Maar dáár zouden we het niet over hebben.

Ik las veel. Ja, op internet, waar anders? Aanvankelijk begon ik familie, vrienden, kennissen, en een aantal wetenschappers, artsen en journalisten met de verkregen kennis te informeren. Maakte een paar columns voor mijn website. Toen besloot ik om ook Eerste en Tweede Kamerleden aan te schrijven. Altijd met informatie die was onderbouwd met bronnen, altijd beleefd en met respect. In diverse modellen. Bijvoorbeeld aan Kamerleden persoonlijk. Bijvoorbeeld aan Kamerfracties, zodat men van elkaar wist dat dit bericht was gestuurd. Bijvoorbeeld aan de gehele Kamer, zodat iedereen kon weten van het bericht. In een van mijn laatste berichten aan alle Eerste en Tweede Kamerleden, deed ik een dringende oproep om een einde te maken aan de grootschalige kindermishandeling [isoleren, conditioneren, enten].

De reacties van de laatste anderhalf jaar van deze politieke categorie kan ik in vieren verdelen:

  1. Van de overgrote meerderheid van Kamerleden, of van de fracties, kwam geen enkele reactie; ik heb deze mensen een keer of acht aangeschreven.
  2. Sommige partijen en Kamerleden geven een automatisch gegenereerd antwoord, waarin ze vooral klagen, dat ze zó veel berichten krijgen dat het ondoenlijk is om die allemaal persoonlijk te beantwoorden.
  3. Een enkele medewerker van een enkele fractie geeft aan dat ze er aandacht aan besteden.
  4. Een enkel Kamerlid reageert persoonlijk. Dat kan weer verdeeld worden in:
   • Een dankbetuiging – per omgaande – als je hem of haar een compliment geeft.
   • Een nietszeggend algemeen kulverhaal. Hij of zij geeft er wel blijk van de informatie te hebben gelezen. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij of zij het ook begrepen heeft. En dat lezer, bleek tegen te vallen.
   • Een “ben het er geheel of gedeeltelijk niet mee eens” antwoord.

Van alle 225 Eerste en Tweede Kamerleden, die samen rond de duizend berichten van mij hebben ontvangen, kreeg ik nog geen tien keer een reactie in de 2e of 3e categorie.

Kun je hier conclusies uit trekken? In ieder geval deze: het systeem werkt niet, men heeft de zaken niet op orde. Een burger neemt de moeite om inhoudelijke informatie mét bronnen te verstrekken. Dan is het een kwestie van organisatie, dat je als Kamerlid de relevante informatie uit de ongetwijfeld grote stroom berichten laat selecteren door gekwalificeerde medewerkers. Daar laat je je iedere dag – 7 dagen van de week – over rapporteren met een tekstomvang van maximaal twee A4-tjes. Daarin verwijs je ook naar berichten die het Kamerlid, gezien zijn of haar specialisatie, absoluut zélf geheel moet lezen. Je zorgt ervoor dat iedere schrijver van een bericht binnen 48 uur wordt geïnformeerd wat er met het bericht wordt gedaan.

Daarvoor kun je een aantal standaardbrieven ontwerpen, zodat ook degene die zich minder parlementair uitdrukt serieus kan worden genomen. Het lijkt mij een zó voor de hand liggende vorm van communicatie met betrokken burgers, dat ik het niet begrijp. Of beter gezegd, ik begrijp het wél, maar zij niet. Zij begrijpen niet dat ieder bericht een kans biedt. Een kans om aan goodwill te werken voor jezelf, voor je partij, voor het systeem.

Een andere conclusie. Het merendeel heeft er geen boodschap aan. Het interesseert ze niet. Of ze willen het niet weten. De enige handeling die zij verrichten is de delete toets indrukken. Zij willen het niet weten en kúnnen ook geen andere informatie toelaten. Dat is een proces dat cognitieve dissonantie wordt genoemd. Daarbij wordt het Kamerlid geconfronteerd met een andere waarneming [mening], die hij of zij als onverenigbaar ervaart met de perceptie die hem of haar eerder werd opgedrongen [fractiediscipline, partijdiscipline].

Onze hersenen creëren blinde vlekken zodra er iets voorbij komt dat de orde verstoort. Zodra een standpunt is bepaald en men zich er emotioneel aan heeft verbonden, laat het verstand het afweten. Hoe groter iemands verantwoordelijkheid en maatschappelijk aanzien, des te sterker zijn of haar behoefte aan zelfrechtvaardiging en hoe geringer de kans dat hij of zij fouten toegeeft.

Dus eigenlijk moeten we medelijden hebben met een groot deel van onze volksvertegenwoordigers die met de ‘maatregelen’ hebben ingestemd. Ze kónden niet anders. Het is niet hun schuld.

46 “Das gesunde Volksempfinden”

30 november 2021

Door Wim Zeegers

Ach ja: „Gesundes Volksempfinden“ darf ja man nicht sagen. Dieser Begriff ist angeblich NS-belastet. Keine Ahnung, welcher verbrecherische Nazi es verwendet hat, auch keine Ahnung, ob es den Terminus zuvor bereits gegeben hat. Sehr wohl weiß man aber, dass es so etwas gibt wie dieses „gesunde Volksempfinden“. Am deutlichsten kann man dies immer wieder daran erkennen, dass auch die Menschen hierzulande, die gelernten Österreicher, keineswegs all das glauben, was ihnen die etablierten Medien vorbeten und keineswegs sklavisch den Meinungen der etablierten Politik hinterher hecheln. Aldus dit citaat van Oostenrijker Andreas Mölzer, Herausgeber des Wochenmagazins ZurZeit.

Dat heeft hij al een tijdje geleden geschreven, nog voor corona. Hoe zou het nu zitten met wat geleerde Nederlanders in corona-tijd geloven en/of aannemen? Daarover schreef neuroloog Jan Bonte een nogal kritische column.
Citaat: Propaganda heeft per definitie niet als doel om betrouwbare en juiste informatie de wereld in te sturen, het gaat erom in hoeverre men de grootst mogelijke onzin aan het volk kan verkopen als zijnde de enige juiste weg. Het past in de uitspraak van zo’n geleerde dat het ’nepnieuws van de anti-vaxxers bestreden moet worden’. Voor de propagandist bestaat er maar één werkelijke waarheid, namelijk die van hemzelf: ‘We will continue to be your single source of truth’, aldus de premier van Nieuw-Zeeland. Het is een uitspraak die levensgroot op de voorgevel van het ministerie van vws geschreven zou moeten worden. Einde citaat.

Degene die hier te lande – dezer dagen, het is november 2021 – een beroep deed op ‘das gesunde Volksempfinden’, was de hoofdredacteur van een landelijk dagblad. In een door de krant zelf georganiseerd interview – op video gezet – spreekt hij over de toestand in corona-Nederland. Aanvankelijk heeft het gesprek een redelijk verloop, zo benoemt hij dat de overheid tekort is geschoten met het op orde brengen van de zorgcapaciteit. Maar terwijl hij beseft dat dit het probleem is waar de overheid puur toerekenbaar is tekort geschoten [wanprestatie in optima forma heeft geleverd], en de overheid daar al het beleid kennelijk blijvend aan ophangt, beseft de door de wol geverfde hoofdredacteur maar al te goed hoe hij ‘das gesunde Volksempfinden’ moet bedienen. Dat doet hij met de uitsmijter: “Stronteigenwijze ongevaccineerden verantwoordelijk voor ziekenhuisprobleem”. Ik ga hier geen kwalificatie(s) aan verbinden, daar heeft u mij niet voor nodig.

Het afgelopen jaar heb ik meermaals wetenschappers, artsen, journalisten, politici, boeren, burgers en buitenlui de vraag voorgehouden: vraagt niemand zich af hoe je de weerstand, het immuunsysteem kunt versterken? Kennelijk niemand, en als die mensen zich het al wel hebben afgevraagd en eventueel tot een antwoord zijn gekomen, dan heeft dat de publiciteit helaas niet gehaald. In juni van 2021 heb ik een bericht rondgestuurd met de mededeling dat ik zou stoppen met de berichten en de columns. Daardoor kon ik mijn boek afmaken. Maar zoals u gemerkt heeft wordt u inmiddels behoorlijk getrakteerd op mijn berichten. Het is mijn wijze van verzet.

Maar nu stel ik de tegenovergestelde vraag: hoe kun je iemands weerstand verzwakken, iemands immuunsysteem ondermijnen? Kinderlijk eenvoudig. Jaag de mensen dag-in-dag-uit angst aan, laat de teugels iets vieren, trek ze dan weer iets harder aan. Laat ze weer iets vieren en trek ze vervolgens nog iets strakker aan. Een deel van de mensen roept nu al: harder trekken! Je gaat een tijdje mee met mensen die er anders over denken, je toont begrip. Om ze vervolgens keihard over de rand te duwen – althans dat probeer je.  Lichtelijk vertraagd door verstandige en moedige mensen.

Maar je hebt nog één troef achter de hand: ziekmakende voedingsadviezen die al tientallen jaren hun nut hebben bewezen. Dat zal de weerstand tenslotte breken. Tenzij…

Over die ziekmakende voedingsadviezen gaat mijn nieuwe boek.

Krantenbericht voorjaar 2022:

Vierentachtig-jarige Wageninger brengt controversieel boek uit

De gehele oplage werd direct in beslag genomen. Ook de elektronische editie werd meteen geblokkeerd. Dat was dit jaar al de zoveelste keer dat De Dienst de bevolking tijdig voor nepnieuws wist te behoeden. Desgevraagd liet de schrijver weten er niet warm of koud van te worden. Hij was erop voorbereid. Hij stuurt de hoofdstukken afzonderlijk op aanvraag – en na betaling – per post. Gelukkig worden alle betalingen gecontroleerd en zo nodig geblokkeerd. Ook alle post wordt geopend en beoordeeld door De Dienst, maar ook daar was de schrijver op voorbereid: hij maakt nu gebruik van gelijkgestemde koeriers die de hoofdstukken gratis verspreiden.

45 Onderliggend Lijden

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Iemand moet dat ooit bedacht hebben. Onderliggend lijden. Hoeveel mensen lijden er eigenlijk aan? En wanneer wordt het lijden onderliggend? En zou er ook bovenliggend lijden bestaan? Ik denk van wel, maar weet het niet zeker. Je zou kunnen zeggen dat iemand die een medicijn gebruikt ziek is, want waarom zou je anders een medicijn gebruiken? “Ja, maar ik gebruik het preventief”. Okay. Door een arts voorgeschreven of zelf aangeschaft? Of een combi? Of lijdt je pas aan onderliggend lijden als een arts dat heeft vastgesteld? Of lijdt je pas daaraan als je in de statistieken bent opgenomen?

Voor enig houvast gaan we naar Volksgezondheid en Zorg: “Op 1 januari 2019 hadden bijna tien miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoeningen. Dit komt overeen met 57% van de Nederlandse bevolking. Een ‘chronische aandoening’ is hier gedefinieerd als een aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledig herstel”. En: “Chronische aandoeningen komen op alle leeftijden voor. Het percentage mensen met één of meer chronische aandoeningen is echter hoger op hogere leeftijd. Ruim 95% van de mensen van 75 jaar en ouder heeft ten minste één chronische aandoening. De prevalentie onder personen jonger dan 40 jaar is ruim 40%”. Hierbij zijn de mensen in het voorstadium van full-blown diabetes niet meegenomen, omdat zij niet worden gediagnostiseerd. Deze mensen – meer dan 1,1 miljoen volgens het Diabetes Fonds – weten nog niet dat zij ziek aan het worden zijn, eigenlijk al zijn. Onderliggend lijden, dus.

Desgevraagd deelt de redactie Volksgezondheid en Zorg punt info mij op 27 juli 2021 mee, dat: “zodra wij de nieuwe cijfers over 2020 ontvangen, zullen wij deze op de website vervangen”. Om dat te zijner tijd te kunnen vergelijken heb ik de cijfers van 2019 opgeslagen. NB: op 1 januari 2016 rapporteerde men 8,8 miljoen mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dus in drie jaar tijd een stijging met 1,1 miljoen chronisch zieke mensen.

Dus, samenvattend: 9,9 miljoen op 1 januari 2019 plus 1,1 miljoen niet gediagnosticeerde diabetici plus net als van 2016 tot 2019, de stand van nu: 1 miljoen chronisch zieke mensen erbij [veronderstelling, inderdaad], kom ik ruw geschat op 12 miljoen mensen met onderliggend lijden.

En dat lijden gaan we volgens de topman van Bayer AG oplossen met gentherapie [column 44].

Gelooft ú het?

44 Burgerplicht

22 november 2021

Door Wim Zeegers

Destijds heb ik mijn militaire dienstplicht vervuld. In die tijd speelde de crisis om Berlijn. Begonnen als soldaat en na 21 maanden afgezwaaid als korporaal honoris causa [mosnummer was niet toereikend voor deze promotie, maar dat is voor de ingewijden], afgezwaaid op de Sectie 2/3 [operatiën en veiligheid] van een transportbataljon én voorzien van het erekoord in rood vanwege mijn verdiensten op het militaire verkeersbureau in La Courtine, Frankrijk [daar vonden destijds legeroefeningen plaats]. Ook nog op herhalingsoefening geweest.
Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Lees alstublieft verder!

Er waren in die tijd ook politieke dienstweigeraars [zij werden veroordeeld en naar de militaire bajes in Nieuwersluis gestuurd] en ook gewetensbezwaarden, die kregen dan vervangende dienst opgelegd, in een inrichting of zo. En er waren ontduikers. Die kwamen wel op, maar lieten zich afkeuren op gespeelde S5, mentale instabiliteit, die werd toen uitgedrukt in S1 tot S5; de laatste categorie kon zich spoorslags van het uniform ontdoen en “terug naar moeders”, zoals dat toen genoemd werd.

Waarom schep ik zo op over mijn vervulde burgerplicht? Omdat ik hiermee laat zien dat ik die niet uit de weg ga als de overheid mij van nut en noodzaak weet te overtuigen. Maar ik beslis zélf. De huidige gevraagde ‘burgerplicht’ is van een geheel andere orde.

Die vraagt om je persoonlijke, lichamelijke integriteit in te leveren en op te offeren, door je te laten enten. Met een experimenteel vaccin, een gen-therapie, zoals door de topman van Bayer op 24 oktober 2021 werd bevestigd [Engels gesproken, Duits ondertiteld; duur 1 minuut 18 seconde; de reclame overslaan] Bayer Vorstand: mRNA- Impfstoffe sind ein Beispiel für zelluläre Gentherapie.
En hij vertelt erbij dat dit nog maar het begin is… Stefan Oelrich, dus: “Letztlich sind die mRNA-Impfstoffe ein Beispiel für diese zelluläre Gentherapie. Wenn Sie vor zwei Jahre öffentlich angeboten hätten wären Sie bereit gewesen sich eine Gen- oder Zelltherapie in ihren Körper injizieren zu lassen? Wir hätten wahrscheinlich eine Ablehnungsquote von 95%. Ich glaube, diese Pandemie hat auch die Augen geöffnett, was vorher vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber die Innovationen im Bereich der Biotechnologie haben auch unsere Sichtweise auf viele andere Krankheiten radikal verändert, vor allem nichtübertragbare Krankheiten. Wir können jetzt daran denken, viele dieser Krankheiten zu heilen und nicht nur ihre Symptome zu behandeln.
Nach Ansicht der Bundesforschungsministerin nehme durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum die Gefahr von neuen Pandemien stetig zu. Um effektiver auf neue Herausforderungen reagieren zu können, müssten Wissenschaft und Forschung noch breiter gefördert werden”.

Dus met geheel nieuwe technieken ontwikkeld, laatste testfase overgeslagen, en al of niet werkzaam op een manier die nog volledig onduidelijk is, bijwerkingen onbekend, en al helemaal niet met het oog op de gezondheidsgevolgen voor de lange termijn. En die vaccins zijn ook nog eens aan de overheid verkocht op basis van relatief risico in plaats van absoluut risico. Totaal geflatteerde voorstelling van zaken. Ja, maar wat die lichamelijke integriteit betreft: er worden toch ook bloedproeven gedaan, bijvoorbeeld? En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te vinden van de inwerking op je lichamelijke integriteit. Maar dat is een gevolg van consensus tussen arts en patiënt. En je hebt toch die bodyscans? Allemaal waar, maar toch van een andere orde. En als er nu nog overtuigende bewijzen voorlagen van nut en noodzaak voor die entingen…

Maar dat is allerminst het geval. Het hele gedoe wordt met de dag ongeloofwaardiger. Maar zoals ik al eerder schreef: “ze” hebben de angsttroefkaart knap uitgespeeld. Maar er ontwikkelt zich een boemerang. Niet in de laatste plaats door al die mensen die zich plat gezegd genaaid voelen door een overheid die de ene na de andere belofte niet waar kan maken, vooral die over veiligheid niet, maar als een blind paard voortholt op de eenmaal ingeslagen foute weg. En de grootste miskleun zijn de vaccins zelf. Die zich nog in een testfase bevinden [dat wordt ook alweer vergeten], die blijken matig, of helemaal niet of heel kort te werken. De schades die ze veroorzaken, worden zoveel mogelijk weggemoffeld. Glashard ontkend. Doodsoorzaken worden naar believen [of naar instructie?] ingevuld; dat was trouwens altijd al een probleem, want iedereen gaat tenslotte dood omdat het hart er mee ophoudt. Maar wat nu in te vullen als doodsoorzaak? Aansprakelijkheid voor schades, die is contractueel geheel bij de overheid neergelegd, dus in feite bij de belastingbetaler. Exorbitante winsten van direct en indirect betrokken industrie [en de gasten die de posities en de aandelen hebben, niet te vergeten] worden toegelaten. Ontwijkende belastingroutes worden mogelijk snel aangepast. Maar “ze” gaan gewoon door, niets en niemand ontziend, de ijdeltuit voorop. Met een soort salami tactiek. Een tactiek van geleidelijke uitsluiting. Briljant was overigens de manoeuvre om ‘versoepelingen’ aan te kondigen en tegelijkertijd een pas in te voeren, want eenmaal geaccepteerd door de massa’s, dan is er nauwelijks meer een weg terug. Hoewel, als er een kritische massa spijtoptanten zou opstaan…

Verbijsterend

Op 8 november 2021 werd Menno de Jong, viroloog en lid van het OMT, op BNR geïnterviewd met de vraag of hij überhaupt wel weet of het corona-toegangsbewijs enig effect heeft op het aantal besmettingen. De Jong antwoordt: “Er is nooit een formele test gedaan, het is gebaseerd op een theorie, een beetje. Als je gevaccineerd bent, heb je minder kans op infectie en minder kans om die infectie over te dragen, maar formeel is hier niet naar gekeken. Er is geen experiment geweest om te kijken hoe effectief de coronapas eigenlijk is. Het zou een goed idee zijn om eens te kijken hoe effectief dat is”. Vraag interviewster: “Er is dus niemand geweest die dacht, kom, laten we het onderbouwen? Voor hetzelfde geld werkt de pas niet. Je ziet nu namelijk dat de besmettingen oplopen”. De Jong: “Op goede theoretische overwegingen hebben we besloten dat het een goed idee is. Maar hoe effectief het is? Dat weten we niet precies.” Dat weten ze dus in het geheel niet. Vooralsnog wordt het beleid bepaald door de eentweetjes van OMT en regering. Nee, wij, OMT, zijn niet verantwoordelijkheid voor de politieke besluitvorming. En wij, regering, volgen de adviezen voor 99% op, maar zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen. Indekken op de voorman, noemden we dat in militaire dienst.

En ik herhaal het nog maar eens een keer: het beleid is er op gericht al het andere naast vaccins uit te sluiten. Te verbieden zelfs dat er ook maar enig onderzoek wordt gedaan en bekend te maken naar wat de mensen zou kunnen helpen om hun weerstand te vergroten, hun immuniteit te versterken. Dreigen met boetes en intrekking van artsenlicenties. Artsen die notabene een indringende eed hebben afgelegd. De laatste versie van deze eed:

Nederlandse artseneed (2003)
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en
eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik
of
Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

*Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun
 geloofsovertuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.

Het feit dat een overheid artsen belemmert in de uitoefening van hun vak, waarvoor ze deze eed hebben afgelegd, dit feit alleen al is voldoende voor ontslag op staande voet. Want de verantwoordelijken schieten toerekenbaar tekort. [vroeger heette dat wanprestatie].

Naast de overheid, laat ook de volksvertegenwoordiging het in grote meerderheid afweten. Dus daar hoef je niets meer van te verwachten. Er is een soort geloof bij die mensen neergedaald. En zoals een gelovige ooit tegen mij zei: “een geloof is een gelóóf”. Treffend. Valt niet aan te tornen. Een enkeling stelt zich partieel kritisch op, maar het front blijft gesloten.

Maar je kunt je als burger toch ook wenden tot de onafhankelijke rechter? En zoals een advocaat ooit tegen mij zei: “u gelooft toch niet dat ik voor de rechtbank ga staan te liegen? Ik laat alleen het licht schijnen daar waar ik het licht wil hebben”. Maar de rechters dan? Het zijn óók mensen. En zou er één rechter zijn zonder politieke opvatting of mening over wat er in de maatschappij gaande is? Nee, dat niet, maar hij of zij [is dit correct genoeg?] moet ‘de wet’ toch toetsen? Maar die ‘wet’ is helaas niet absoluut. Er is dus ruimte voor interpretatie. Dat staat iedere dag in de krant. De rechtbank zegt: schuldig. Het gerechtshof zegt: onschuldig, of omgekeerd. Er zijn in het kader van de huidige situatie vele rechtszaken gevoerd die het overheidsbeleid betwistten. Lees of hoor je nauwelijks iets inhoudelijks over in de media. Behalve die keer dat de invoering van de avondklok door een rechter als onvoldoende onderbouwd werd beoordeeld. Dezelfde dag, of de volgende dag, daar wil ik afwezen, was het “lek” gerepareerd.

Interessant is wat Folkert Jensma in e-NRC schrijft op 19 november 2021. Citaat: “…geen harde wet maar een brondocument, zoals het EU-Handvest voor de grondrechten bijvoorbeeld, waarin ieders recht op vrijheid, dus ook van ongevaccineerden, in artikel 6 is opgenomen. Alleen houdt artikel 6 óók het recht op veiligheid in. Botsende grondrechten dus. Als er een pandemie is die de IC’s verstopt, dan is het al vrij snel redelijk om ieders vrijheid in te perken ten bate van de algemene veiligheid. Nog afgezien van de positieve plicht van de overheid om ieders gezondheid te beschermen”, aldus Jensma. De laatste zin is in de huidige situatie ronduit een gotspe. En ook overigens is het drijfzand, want hij gaat uit van het feit dat de overheid ervoor gezorgd heeft dat er überhaupt voldoende IC’s zijn; de werkelijkheid hier is dat deze in tien jaar in aantal zijn gehalveerd. En daar wordt het gehele beleid aan opgehangen. En de rechters zijn hier volledig in meegegaan. In alle processen werd het overheidsstandpunt gevolgd. Ziet u, lezer, hoe we zo in een vicieuze cirkel zijn beland?
En dan doemt de vraag op: hoe ver kun je gaan met het beperken van rechten van ongevaccineerden? Nou, heel ver. Daar wordt al volop op voorgesorteerd.
Wat er gaat komen? Mensen met medische indicatie krijgen ontheffing, mensen met gewetensbezwaren moeten een procedure voor erkenning doorstaan. En de andere mensen? Het College voor de Rechten van de Mens vindt een vaccinatieplicht niet per definitie in strijd met de mensenrechten.  Nou dan weet je wel waar het schip gaat stranden…

Maar ik doe niet mee.

Nooit kunnen denken dat we nog eens in zo’n smerige, geraffineerde, oorlog zouden belanden. Met deze column heb ik aan mijn burgerplicht voldaan.

43 Schokkend bericht van de Arbo vloer

7 juni 2021

Door Wim Zeegers

“Zoals je misschien weet voer ik voor een Arbodienst geregeld gesprekken met zieke en arbeidsongeschikte werknemers waarover ik rapportages opstel. De afgelopen weken heb ik er heel wat ontmoet die na vaccinatie ernstige klachten ontwikkelden: duizeligheid (tot omvallen toe), extreme vermoeidheid, misselijkheid en braken, diarree, langdurig wazig en dubbel zien, koorts e.d. De klachten houden langdurig aan (meer dan 8 dagen) en de restschade is volledig onduidelijk. Het viel mij op dat huisartsen helemaal niets doen met de klachten, terwijl ze verplicht zijn om te rapporteren. Door de patiënt al telefonisch af te serveren en niet te ontvangen, blijft registratie en rapportage achterwege. En daarmee wordt de incomplete publieke informatie voorziening verder scheef getrokken. Ik word er knap moedeloos van. Het valt mij op dat patiënten die ziek zijn geweest door het SARS-CoV-2 virus, blijkbaar meer bijwerkingen door vaccinatie ervaren. Bij hen wordt soms een tweede vaccinatie met een mRNA vaccin door de betrokken medici afgeraden.”

De stand bij het Lareb per 24 mei 2021: 60.301 meldingen. Die zijn onderverdeeld per vaccin. Er vielen 351 doden.

Een immunoloog van UMC Amsterdam zegt in het AD [4 juni 2021]: “Als je heel veel mensen vaccineert, zitten daar bijvoorbeeld altijd mensen tussen die ook zonder de vaccinatie een hartstilstand hadden gekregen.”

Ja, uiteindelijk gaan we allemaal dood omdat het hart ermee stopt…

Maar als u de podcast met epidemioloog Bijl heeft beluisterd, dan kun je journalist Zwagerman hebben horen zeggen dat zij uit de eerste hand van vier mensen weet, waarvan er drie zijn overleden aan- en één in het ziekenhuis is beland – met een hersenbloeding, kort na vaccinatie.

Het gesprek met Bijl begint na ruim 7 minuten, dus even doorscrollen! Het duurt ongeveer 30 minuten. Bijl is – als echte wetenschapper – zoals gewoonlijk voorzichtig, des te meer waarde hecht ik aan zijn uitspraken. Die voor de goede toehoorder glashelder zijn. Luister naar wat hij zegt over relatief en absoluut risico. We worden belazerd, zo simpel is het.

42 Maskerade

15 maart 2021

Door Wim Zeegers

Mondkapjes – het is nog begin 2020

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer de Jonge (1977, CDA): “Mondkapjes, of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe, het biedt echt een vorm van schijnveiligheid, dus laten we dat nu niet doen.” Link hier.

De heer prof. dr. van Dissel (1957) RIVM, Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor”.

Hij haalde een studie van een Noors instituut aan over de effectiviteit van het dragen van mondkapjes. “Om te illustreren: 200.000 personen moeten ten minste een week een mondkapje dragen om misschien één besmetting te voorkomen.” Link hier.

Dr. Anthony Fauci (VS): “Het dragen van een mondkapje heeft geen nut (‘no reason for’)”. Link hier. Dr. Anthony Fauci (1940) has served as Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases since 1984. He’s become a prominent leader during the novel coronavirus pandemic.

“Fauci first spoke about the wearing of masks amid the COVID-19 pandemic during a March 2020 interview with 60 Minutes. “Right now, in the United States, people should not be walking around with masks,” Fauci said during the interview. “There’s no reason to be walking around with a mask.”

He continued, “When you’re in the middle of an outbreak, wearing a mask might make people feel a little bit better and it might even block a droplet, but it’s not providing the perfect protection that people think that it is.”

Het draaien begint

“In the months following Fauci’s March comments and the CDC’s updated mask guidance, Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, has since changed his views on mask wearing. During a July 2020 interview with the Washington Post, Fauci said, “Back then, the critical issue was to save the masks for the people who really needed them because it was felt that there was a shortage of masks.” Link hier.

Een poosje later: het draaien begint ook in Nederland

Een duidelijk besmuikte premier Rutte: “Dan helpt het toch echt wel, als je dat mondkapje opzet”. [‘echt wel’, de heer Rutte weet dat hij jokt].

Maar dán komt de werkelijke aap uit de mouw

VVD minister van ‘Medische Zorg’, sinds 9 juli 2020 als opvolger van de gevallen Bruno Bruins: Tamara van Ark, op 29 juli 2020: “Omdat er vanuit medisch oogpunt geen bewezen effectiviteit is van mondkapjes heeft het kabinet besloten dat er geen landelijke verplichting komt voor het dragen van niet-medische mondkapjes. En dat is wat wij vandaag ook gedeeld hebben met het Veiligheidsberaad. Maar vanuit het Veiligheidsberaad kwam wel breed het verzoek om lokaal maatwerk gericht op gedragsbeïnvloeding, dus niet zozeer medisch gerelateerd, maar wel gericht op gedragsbeïnvloeding, om dat instrumentarium toch eens onder de loep te nemen en ook te kijken waar zou je mee kunnen experimenteren, waaronder dus ook bijvoorbeeld met mondkapjes.” Link hier.

Achtereenvolgens komen in de video die in dit artikel wordt getoond, van Dissel, van Ark en Bruls (1966, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad) aan het woord. Alleszins nuttig om dit nog eens terug te kijken…

Ze zijn er heel open over, maar… nee, wat ik ervan vind, dat ga ik niet opschrijven.

En vervolgens werd het per 1 december 2020 gewoon verplicht natuurlijk…

Link hier.

Een gedragsexperiment, dus. Vernederend voor de bevolking. Zinloos en onnodig. Daartegen verzet ik mij.

 • Mondkapjes maken de mensen bang, er is dreiging, denken zij.
 • Mondkapjes laten zien hoe gehoorzaam de mensen zijn.
 • Mondkapjes zijn schadelijk.
 • Mondkapjes zijn niet gezond.
 • Mondkapjes zijn vies.

En verzet is meer dan nodig, mensen, want nu komen na de leugens ook nog de manipulaties

“Jaap van Dissel van het RIVM en het OMT heeft de Tweede Kamer misleidende informatie verstrekt over mondkapjes. Hij liet op 21 januari 2021 een grafiek zien waaruit een heel licht positief effect van mondkapjes zou blijken. Het wetenschappelijke artikel waaruit hij citeerde bevat echter een andere grafiek, die een negatief effect laat zien: mondkapjes leiden tot méér besmettingen.”

Dat is bekendgemaakt door Ademvrij.NU, een stichting die zich beijvert voor de afschaffing van de mondkapjesplicht in Nederland. Link hier.

Interviewer James Roolvink praat hierover met Karel Beckman, voorzitter van de stichting Ademvrij.NU, en Daniel Pardoen, voorzitter van de stichting Ik Wil Gewoon Naar School , die zich inzet voor de afschaffing van de mondkapjesplicht en andere maatregelen, zoals afstand houden, op scholen.

Beckman vertelt dat woordvoerder Dr. Coen Berends van het RIVM bevestigt dat het wetenschappelijke artikel waar Van Dissel zich op beroept in de briefing aan de Kamer per saldo een negatief effect laat zien van mondkapjes, maar Berends voegt daar aan toe dat dit weinig uitmaakt, omdat “je niet kunt spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes”.

Volgens Beckman moet deze erkenning van OMT en RIVM dat mondkapjes niet werken, reden zijn voor kabinet en Kamer om de mondkapjesplicht – die stilzwijgend is verlengd tot 1 juni 2021, alsnog op te heffen. Hij noemt de mondkapjesplicht een onaanvaardbare schending van de lichamelijke integriteit van het individu, een grondwettelijk recht.

Pardoen vertelt in het interview over de destructieve psychologische gevolgen van de mondkapjesplicht voor scholieren. Zijn stichting heeft een kort geding tegen de mondkapjesplicht op scholen verloren, maar gaat in hoger beroep. “De rechter erkende dat mondkapjes schadelijk kunnen zijn, maar vond dat geen reden om hem daarvoor onwettig te verklaren.” Bron hier.

41 Bescherming Bevolking

14 januari 2021

Door Wim Zeegers (copyright)

De Telegraaf publiceerde op 25 december 2020 op haar site: “Professoren: waarom zwijgt de overheid over vitamine D?”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/581832287/professoren-waarom-zwijgt-de-overheid-over-vitamine-d

Dat artikel verwees naar een eerdere publicatie in het Algemeen Dagblad op 28 oktober 2020: “Experts roepen iedereen op: slik vitamine D tegen corona”.

https://www.ad.nl/binnenland/experts-roepen-iedereen-op-slik-vitamine-d-tegen-corona~a6e26440/

In beide artikelen wordt de Wageningse hoogleraar Savelkoul aangehaald. Uit de Telegraaf:

Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit: “Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een meta-studie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan.”

NB: ik voeg hier aan toe dat er al meer dan veertig jaar intensief onderzoek wordt gedaan naar vitamine D, met de daarbij passende hoeveelheid wetenschappelijke publicaties, 88.494 stuks in de PubMed op 14 januari 2021.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=vitamin+D

Wereldwijd zitten wetenschappers en artsen echter niet stil. Wat hebben die wetenschappers en artsen gedaan? Zij hebben vitamin-d-for-all opgericht.

“Call For Increased Vitamin D Use To Combat COVID-19”

https://vitamindforall.org/letter.html 

Het effect op de overheid is – vooralsnog – helaas nul, maar dat hoeft niet voor u te gelden, lezer, en ook niet voor uw naasten. Want met alle informatie uit dit bericht kunt u eenvoudig uw vitamine D status optimaliseren. Basis niveau eerst laten meten door een arts wordt sterk aanbevolen. En ook verdere begeleiding door een arts.

Inmiddels is de letter ondertekend (6 januari 2021) door 185 artsen en wetenschappers en dat zijn niet de eerste de besten. Staan daar ook Nederlanders tussen? Jawel, onder meer de eerder genoemde Huub Savelkoul.

Maar eerst wat algemene opmerkingen. De brief gaat uit van een gewenst niveau van 75 nmol/l. Zoals aangetoond in ’Stille Slopers’ is dat veel te laag; het zou moeten liggen tussen 100 en 150 nmol/l. De wetenschappers schrijven dat een derde van de wereldbevolking een niveau heeft lager dan 50 nmol/l. Dat zijn dan ook de mensen die op de IC’s overlijden.

Maar wat deze site zo interessant maakt is dat achter de namen van de ondertekenaars twee kolommen staan. De eerste is de kolom voor de “recommended intake” (aanbevolen inname), de tweede voor de “personal daily intake” (persoonlijke dagelijkse inname). Wat opvalt in de laatste kolom zijn de grote verschillen (een paar mensen geven het aantal eenheden niet op; te verlegen, veronderstel ik, of, en dat kan ook, ze nemen zelf geen extra vitamine D). Die ‘daily intake’ varieert van 1.000 to 10.000 eenheden per dag (25 tot 250 microgram). Gemiddeld 4.500 IE per dag.

NB: áls de huisarts al iets voorschrijft dan beperkt zich dat tot 400 of maximaal 800 IE. Gegeven de tekorten bij vooral de oudere bevolking is dit in vergaande mate onvoldoende.

De aanbevolen hoeveelheid (recommended intake) komt bij geen van de deelnemers boven de 4.000 eenheden uit. Hoe dat komt? De FDA (Federal Drug Administration) heeft eenvoudigweg verboden dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar hogere doseringen…

Nog even terug naar Savelkoul: hij beveelt 2.000 eenheden per dag aan en neemt zelf 1.000 eenheden per dag.

De  derde ondertekenaar is professor Bruce W. Hollis PhD, aan wiens werk (veertig jaar studie naar vitamine D) ik het bonushoofdstuk “De Zon- Vitamine D- en de Prostaat” heb gewijd. Wat neemt hij per dag? Dat is 6.000 eenheden. Toevallig neem ik dat zelf ook… ?

En de kosten? Vijfentwintig cent per dag.

Meer over vitamine D in ‘Stille Slopers’:

Hoofdstuk 4: “De schijn van het medicijn en het belang van de zon” (2017)

Hoofdstuk 5: “Zonlicht en vitamine D, de herontdekking van de eeuw” (2017)

Bonushoofdstuk: “De Zon – Vitamine D – en de Prostaat” (2020)

Dit bonushoofdstuk in pdf op aanvraag.

Alle hoofdstukken met uitvoerige bronvermelding.

En op deze website:

*column 1 ‘Vitamine D favoriet’

*column 34 ‘Vitamine D net zo belangrijk als vitamine C!’