33 Health, Happiness and Harmony

20 maart 2020

In de inleiding van ‘Stille Slopers’ schreef ik over het boek van stamcelbioloog Bruce H. Lipton PhD: ‘The Biology of Belief’. Ondertitel: ‘Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles’. ‘Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omtrent de biochemie van het functioneren van de hersenen laten zien dat alle cellen van het lichaam beïnvloed worden door gedachten. Celbioloog Lipton beschrijft de exacte moleculaire routes waarlangs dit plaatsvindt.

De nieuwe wetenschap van de epigenetica heeft onze kijk op het verband tussen lichaam en geest radicaal veranderd. Dit heeft vergaande effecten op ons persoonlijk leven en op het collectief bestaan van onze soort’ [1].

Lipton schreef een brief (10 maart 2020) waaruit ik het volgende citeer: “As presented in ‘The Biology of Belief’, stress is responsible for up to 90% of illness, including heart disease, cancer and diabetes. When an individual is in stress, the release of stress hormones (e.g. cortisol) shuts down the immune system to conserve the body’s energy for running away from the perceived stressor, that proverbial ‘saber-toothed tiger’. Stress hormones are so effective at compromising the immune system, that physicians therapeutically provide recipients of organ transplants with stress hormones to prevent their immune system from rejecting the foreign implant. The conclusion is clear: the fear of the virus is more deadly than the virus itself. The media (perhaps in conjunction with the pharmaceutical industry) is compromising people’s health using the fear card. This is the result of negative thinking (the nocebo effect) which is the complete opposite of the placebo effect, manifest through positive thinking. If you make efforts to stay healthy, with good nutrition, exercise, taking vitamins and minerals, and, more importantly, avoiding stress (e.g. the ‘fear’ of the virus), even if you do get infected with the virus, you will likely only end up with a cold and/or a slight fever. If you are someone with a compromised immune system, it is supportive to surround yourself with loving family and friends, nature, and positive thoughts as well as any other nutrition, vitamins and minerals that you may already be taking for health and wellbeing. Following your intuition about what is best for you is key. The point here is that no matter who you are and what your state of health, you will only benefit from steering clear of the fear and supporting yourself in whatever way feels best to you. Please remember the truth of quantum physics, the most valid of all sciences on the planet: Consciousness is creating your life experiences. Are you being conscious of disease… or of health? Whishing you all Health, Happiness and Harmony”

Aldus Bruce Lipton. Ik sluit me er graag bij aan.

[1] https://www.brucelipton.com/about Het boek ’The Biology of Belief’ is ook in het Nederlands vertaald: https://www.bol.com/nl/p/de-biologie-van-de-overtuiging/ 9200000072250373/

32 Natuurlijke of synthetische vitamine C?

Copyright: Wim Zeegers

19 februari 2020

Het zou mooi zijn als we alle benodigde vitaminen en mineralen uit onze voeding konden betrekken, en onze vitamine D van de zon die het hele jaar door met voldoende kracht schijnt. Helaas is dat alles niet het geval, zoals in ‘Stille Slopers’ is beschreven. Dus verschenen er voedingssupplementen op de markt. En die verschillen -net als alle producten- in kwaliteit. Hoe kom je als consument of patiënt er nu achter wat voor jou het beste is?

Dat is best ingewikkeld. Je kunt naar zo’n winkel gaan met schappen vol potjes en doosjes en dan kan de dienstdoende medewerker je misschien iets verder helpen. Je kunt ook op internet gaan zoeken. En eens rondvragen in je familie- vrienden- of kennissen kring. Maar het blijft behelpen. En dan nog. Niet voor niets heb ik in het boek een waarschuwing opgenomen: “Ga nooit op eigen houtje pionieren met voedingssupplementen, zeker niet als je ook -al of niet door een arts voorgeschreven- medicijnen gebruikt en al helemaal niet als medicijnen door meerdere artsen zijn voorgeschreven. Werk samen met een ter zake kundige arts.” Zo’n arts of therapeut kun je bijvoorbeeld vinden op https://avig.nl of https://www.mbog.nl

Het minst terughoudend ben ik over vitamine C. Want wat kan er in het ergste geval gebeuren? Dat je darmen gaan rommelen en je tijdelijk wat dunne ontlasting hebt. Dat is het teken dat je óf heel gevoelig bent voor de betreffende vorm van vitamine C, óf dat je aan je darmtolerantie zit. Dat betekent dat je terug moet schakelen naar minder nemen in één keer en/of meer verdelen over de dag. Het betekent ook, dat als je darmen nog niet gaan rommelen, je lichaam nog wel wat meer vitamine C kan gebruiken.

Vitamine C is een verbinding tussen koolstof, waterstof en zuurstof met de formule C6 H8 O6. En het is goedkoop te maken. Een kilo vitamine C poeder is al te koop voor €30. Dat betekent dat 1 gram €0,03 kost. In een door mij geschreven artikel in het februari 2020 nummer van ‘Spiegelbeeld magazine’ kom ik tot de conclusie dat de gemiddelde mens wel 2000 mg vitamine C per dag kan gebruiken. Dit alles in het besef dat de werkelijke behoefte sterk kan variëren. De kosten zouden dan op €0,06  komen. Zakelijk gezien: dat schiet niet op. Dus wordt er door de industrie naar andere wegen gezocht om een aantrekkelijker product in de markt te zetten: “natuurlijke vitamine C”, als capsule in een potje. Het is een ‘natuurlijk extract’, en daarmee feitelijk ook een synthetisch product. De betreffende capsule bevat 125 mg vitamine C. Om aan 2000 mg te komen, moet je er dus 16 van nemen. Een capsule kost €0,12 – dus bij 16 stuks kom je op €1,94. Ter vergelijking: een vitamine C tablet -1000 mg- van een ander fabrikaat, kost €0,13, dus 2000 mg kost €0,26. Nog een vergelijking met een vitamine C poeder in de niet-zure vorm (natrium ascorbaat). Neem met maatschepje 2000 mg. Dan kom je op een prijs van €0,15. Maar eerlijk is eerlijk, de capsule is weliswaar duurder, maar er zit ook meer in. De leverancier schrijft dat “het extract onder meer rutine (vitamine P), ascorbigen, en choline bevat”. Onduidelijk is hoe essentieel deze stoffen voor een mens zijn.

Sommige therapeuten hebben zich verbonden met een merk. Dat kan vóór- en nadelen hebben. Het voordeel van de kennis, het nadeel van de mogelijke kosten. Over kosten gesproken. Als je lid bent van een patiëntenvereniging, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om voedingssupplementen te bestellen bij de Roode Roos, waarbij gemiddeld een voordeel van 25 procent kan worden verkregen. Meer informatie: https://www.derooderoos.nl/Info/About

Inmiddels worden er door artsen in Nederland vitamine C infusen gegeven van 10, 25 en 50 gram (10.000, 25.000, en 50.000 milligram). En dat zijn dus ook synthetische producten. En er worden ernstige ziektes mee behandeld en mensenlevens gered (dat laatste is de standaard uitdrukking; het moet eigenlijk zijn ‘verlengd’ in plaats van ‘gered’). In therapeutische zin heb je aan zogenaamde “natuurlijke vitamine C“ dus niet veel als het om ernstige ziekten gaat.

Tenslotte: als je meer van vitamine C wilt weten, dan is het in het Nederlands vertaalde boek van de Amerikaanse arts en advocaat Thomas E. Levy een ‘must’: “Het ongeneeslijke genezen”. Ondertitel: ‘Vitamine C de oplossing voor vele infectieziekten en toxinen’. Hier kun je het boek inkijken: https://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872473.pdf. Het boek bevat meer dan 1200 wetenschappelijke referenties.

PS: De krant van 18 februari 2020 heeft een rubriek, waar lezers vragen kunnen stellen die door deskundigen worden beantwoord. “Helpt vitamine C tegen verkoudheid of niet?” Het antwoord wordt gegeven door een wetenschapper van Wageningen Universiteit. “Een aantal jaren geleden zijn resultaten van 29 wetenschappelijke studies op een rij gezet waarin het effect van vitamine C op verkoudheid werd onderzocht, in een dosis van minimaal 200 mg per dag”. Tweehonderd milligram. Zo’n lage dosering, dat kun je na het lezen van hoofdstuk 11, 12, 13 en 14 van ‘Stille Slopers’ niet meer serieus nemen. Als je op PubMed gaat zoeken op “vitamin C”, dan kom je (18 februari 2020) op 64.257 wetenschappelijke studies. Daarin kun je die 29 van pas komende onderzoeken wel vinden. Want wat wil je aantonen? Dat het niet of nauwelijks werkt. En dat lukt bij slechts 200 mg feilloos. Lees deze column voor een meer realistische kijk op de materie: https://stilleslopers.nl/bescherming-tegen-het-coronavirus/

31 Alzheimer (2)

3 februari 2020 – Wim Zeegers

In ‘Stille Slopers’ schreef ik onder meer over het belang van het boek van neuroloog David Perlmutter. Het boek verscheen oorspronkelijk in 2013 met als titel: “Grain Brain”. Het werd een nummer één New York Times bestseller over de verwoestende effecten van gluten, suiker en koolhydraten, zowel voor de hersenen als voor het lichaam. Het boek werd in 30 talen vertaald, ook in het Nederlands [1].

Ik las ook de geheel gereviseerde Engelstalige versie van 2018 [2]. Daarin is een verontrustende grafiek opgenomen van de percentage-veranderingen in een aantal geselecteerde doodsoorzaken -voor alle leeftijden- in de periode van 2000 tot 2014. De bron hiervan was de ‘Alzheimer’s Association’ in de VS, die jaarlijks hierover publiceert. Hij schrijft dat ‘we (in de VS) behoorlijk vooruit zijn gegaan wat betreft hart- en vaatziekten, HIV/aids en bepaalde vormen van kanker als doodsoorzaak’, maar dat in diezelfde periode het aantal doden ten gevolge van Alzheimer -schrikbarend- met 89 procent was gestegen’.

Ik was nieuwsgierig naar de laatst verschenen grafiek en die ging tot 2017. Hier zie je dat het percentage doodsoorzaken door Alzheimer inmiddels alweer gestegen is naar 145 procent [3].

Maar er is hoop. Dat blijkt wel uit de boeken van Perlmutter en dat van Amy Berger (De Alzheimer Aanpak) en van Dr Dale Bredesen -een ‘professor of neurology’- (The End of Alzheimer’s, ook een New York Times bestseller), één en ander zoals uitvoerig is beschreven in mijn vorige column over Alzheimer [4]. Het boek van Bredesen is inmiddels in het Nederlands vertaald: “Het einde van alzheimer”, ‘Een leefstijl-programma om cognitieve achteruitgang te voorkomen’ [5]

Zoals ik heb beschreven heeft de farmaceutische industrie, althans de grote jongens onder hen, het opgegeven om nog een medicijn te ontwikkelen. En dat is ook volkomen begrijpelijk als je Perlmutter, Berger en Bredesen hebt gelezen. Een citaat uit het boek van Bredesen: “Recode (het behandelprotocol van Bredesen, WZ) heeft al voor honderden mensen gewerkt. Dus zelfs al heb je een genetisch risico op alzheimer, vertoon je al subjectieve of milde cognitieve beperkingen of heb je de diagnose vroege alzheimer gekregen, haal een keer diep adem en schud dat wanhopige en hulpeloze gevoel van je af. Het helpt vaak om met iemand te praten die vooruitgang heeft geboekt met het protocol, dan lijkt het niet zomaar een fantasie of een loze belofte (helaas is in Nederland waarschijnlijk nog geen gesprekspartner in deze zin te vinden, WZ). Daarna kun je besluiten of je je cognitieve achteruitgang te lijf wilt gaan met dit protocol. Niets en niemand kan je helpen als je zelf niet beter wilt worden. In hoofdstuk 5 heb ik al beschreven hoe het is om in te gaan tegen machtige ondernemingen en bekrompen deskundigen die het niet dulden als anderen afwijken van het heersende paradigma, zelfs niet als dat paradigma zo jammerlijk faalt als bij alzheimer. Een van de geweldige dingen aan wetenschap is gelukkig dat bewijzen alles overtroeven, al moet je er wel een lange adem voor hebben. De enige manier om de werking van een medische behandeling te beoordelen, is door vast te stellen of mensen er beter van worden. Niet of het geld in het laatje breng, niet of het gepubliceerd wordt in een sexy tijdschrift, niet of het goedkeuring of loftuitingen krijgt van collega’s, maar of het helpt mensen beter te worden. Het lijkt simpel en voor de hand liggend, maar in werkelijkheid is het verrassend genoeg zelden een prioriteit. Dit ‘cognitie-kompas’ is vooral belangrijk bij de ziekte van Alzheimer, omdat er op dit moment geen alternatief is. Er zijn niet meerdere werkzame therapieën voor, die we alleen maar hoeven te verbeteren. Integendeel, binnen de huidige beschikbare zorg is er niets wat de cognitieve achteruitgang bij subjectieve cognitieve beperking, milde cognitieve beperking of alzheimer stopt, laat staan terugdraait”.

Het boek van Bredesen is bepaald geen ‘page-turner’. Het vereist gewoon studie. En dat kost tijd. Maar hoe meer kennis je hebt, des te meer invloed je kunt uitoefen op het verloop van de aandoening. Hoe eerder er bij, hoe beter. En aangezien je niet weet wanneer dat moment daar is, ligt het voor de hand om niet te lang te wachten met een aantal stappen te zetten die je leefstijl in de goede richting sturen.

Tenslotte: Bredesen heeft een paar interviews gegeven die op YouTube te vinden zijn [6].

Bronnen

[1] https://www.bol.com/nl/p/het-glutengevaar/9200000108570576/? bltgh=vXkl3cmvqc4qiP66D55BTQ.1_4.8.ProductTitle

[2] https://www.bol.com/nl/p/grain-brain/9200000096369321/? bltgh=uvC0lKcqiQpCLsOn9hREiA_s4LnWgpB- VYn3UlqddFBWQ_2.3.ProductTitle

[3] https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-facts-and- figures-2019-r.pdf

[4] https://stilleslopers.nl/alzheimer/

[5] https://www.scriptum.nl/boeken/het-einde-van-alzheimer/

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Sq7uVZ_0D3U&t=379s met Rhonda Patrick, en: https://www.youtube.com/watch?v=br4FfIucq5c
met Joseph Mercola, en: https://www.youtube.com/watch?v=f-OlzLB4SGk&t=1363s met Ivor Cummins

30 Bescherming tegen het Coronavirus

28 januari 2020
Onderstaand vindt u een uitvoerig bericht met grondige onderbouwing van Andrew W. Saul PhD: “Vitamin C Protects Against Coronavirus”. Maar het gaat over veel meer dan alleen vitamine C. De tekst is geheel in het Engels. Wilt u informatie over vitamine C in het Nederlands lees dan ‘Stille Slopers’, hoofdstuk 11, 12, 13 en 14. Ook op deze site kunt u er informatie over vinden, bijvoorbeeld hier: https://stilleslopers.nl/vitamine-c-what-else/ en hier: https://stilleslopers.nl/vitamine-c/  In het bericht van Andrew Saul ziet u een citaat van de arts Cathcart. Hij en een andere arts, Klenner, waren hun tijd ver vooruit met het succesvol toepassen van vitamine C in hoge doses. Alles is uitvoerig gedocumenteerd en allemaal te vinden, zeker met de informatie uit ‘Stille Slopers’.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Orthomolecular Medicine News Service, Jan 26, 2020

Vitamin C Protects Against Coronavirus

by Andrew W. Saul, Editor

(OMNS January 26, 2020) The coronavirus pandemic can be dramatically slowed, or stopped, with the immediate widespread use of high doses of vitamin C. Physicians have demonstrated the powerful antiviral action of vitamin C for decades. There has been a lack of media coverage of this effective and successful approach against viruses in general, and coronavirus in particular.

It is very important to maximize the body’s anti-oxidative capacity and natural immunity to prevent and minimize symptoms when a virus attacks the human body. The host environment is crucial. Preventing is obviously easier than treating severe illness. But treat serious illness seriously. Do not hesitate to seek medical attention. It is not an either-or choice. Vitamin C can be used right along with medicines when they are indicated.

“I have not seen any flu yet that was not cured or markedly ameliorated by massive doses of vitamin C.”

(Robert F. Cathcart, MD)

The physicians of the Orthomolecular Medicine News Service and the International Society for Orthomolecular Medicine urge a nutrient-based method to prevent or minimize symptoms for future viral infection. The following inexpensive supplemental levels are recommended for adults; for children reduce these in proportion to body weight:

Vitamin C: 3,000 milligrams (or more) daily, in divided doses.

Vitamin D3: 2,000 International Units daily. (Start with 5,000 IU/day for two weeks, then reduce to 2,000)

Magnesium: 400 mg daily (in citrate, malate, chelate, or chloride form)

Zinc: 20 mg daily

Selenium: 100 mcg (micrograms) daily

Vitamin C [1], Vitamin D [2], magnesium [3], zinc [4], and selenium [5] have been shown to strengthen the immune system against viruses.

The basis for using high doses of vitamin C to prevent and combat virus-caused illness may be traced back to vitamin C’s early success against polio, first reported in the late 1940s.[6] Many people are unaware, even surprised, to learn this. Further clinical evidence built up over the decades, leading to an anti-virus protocol published in 1980.[7]

It is important to remember that preventing and treating respiratory infections with large amounts of vitamin C is well established. Those who believe that vitamin C generally has merit, but massive doses are ineffective or somehow harmful, will do well to read the original papers for themselves. To dismiss the work of these doctors simply because they had success so long ago sidesteps a more important question: Why has the benefit of their clinical experience not been presented to the public by responsible governmental authorities, especially in the face of a viral pandemic?

References:

1. Vitamin C:

Case HS (2018) Vitamin C questions answered. Orthomolecular Medicine News Service, http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n12.shtml.

Gonzalez MJ, Berdiel MJ, Duconge J (2018) High dose vitamin C and influenza: A case report. J Orthomol Med. June, 2018, 33(3). https://isom.ca/article/high-dose-vitamin-c-influenza-case-report.

Gorton HC, Jarvis K (1999) The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections. J Manip Physiol Ther, 22:8, 530-533. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543583

Hemilä H (2017) Vitamin C and infections. Nutrients. 9(4). pii:E339. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28353648.

Hickey S, Saul AW (2015) Vitamin C: The real story. Basic Health Pub. ISBN-13: 978-1591202233.

Levy TE (2014) The clinical impact of vitamin C. Orthomolecular Medicine News Service, http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n14.shtml

OMNS (2007) Vitamin C: a highly effective treatment for colds. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n05.shtml.

OMNS (2009) Vitamin C as an antiviral http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml.

Taylor T (2017) Vitamin C material: where to start, what to watch. OMNS, http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v13n20.shtml.

Yejin Kim, Hyemin Kim, Seyeon Bae et al. (2013) Vitamin C is an essential factor on the anti-viral immune responses through the production of interferon-α/β at the initial stage of influenza A virus (H3N2) infection. Immune Netw. 13:70-74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23700397.

2. Vitamin D:

Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC et al. (2006) Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 134:1129-1140. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053.

Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF et al. (2008) On the epidemiology of influenza. Virol J. 5:29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053.

Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. (2009) Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 169:384-390. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237723.

Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL et al. (2017) Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ.356:i6583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202713.

Urashima M, Segawa T, Okazaki M et al. (2010) Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 91:1255-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962.

von Essen MR, Kongsbak M, Schjerling P et al. (2010) Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol. 11:344-349. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20208539.

3. Magnesium:

Dean C (2017) Magnesium. OMNS, http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v13n22.shtml

Dean C. (2017) The Magnesium Miracle. 2nd Ed., Ballantine Books. ISBN-13: 978-0399594441.

Levy TE (2019) Magnesium: Reversing Disease. Medfox Pub. ISBN-13: 978-0998312408

4. Zinc:

Fraker PJ, King LE, Laakko T, Vollmer TL. (2000) The dynamic link between the integrity of the immune system and zinc status. J Nutr. 130:1399S-406S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10801951.

Liu MJ, Bao S, Gálvez-Peralta M, et al. (2013) ZIP8 regulates host defense through zinc-mediated inhibition of NF-кB. Cell Rep. 3:386-400. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23403290.

Mocchegiani E, Muzzioli M. (2000) Therapeutic application of zinc in human immunodeficiency virus against opportunistic infections. J Nutr. 130:1424S-1431S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10801955.

Shankar AH, Prasad AS. (1998) Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection. Am J Clin Nutr. 68:447S-463S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9701160.

5. Selenium:

Beck MA, Levander OA, Handy J. (2003) Selenium deficiency and viral infection. J Nutr. 133:1463S-1467S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12730444.

Hoffmann PR, Berry MJ. (2008) The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res. 52:1273-1280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384097.

Steinbrenner H, Al-Quraishy S, Dkhil MA et al. (2015) Dietary selenium in adjuvant therapy of viral and bacterial infections. Adv Nutr. 6:73-82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593145.

6. Klenner FR. The treatment of poliomyelitis and other virus diseases with vitamin C. J South Med Surg 1949, 111:210-214. http://www.doctoryourself.com/klennerpaper.html.

7. Cathcart RF. The method of determining proper doses of vitamin C for treatment of diseases by titrating to bowel tolerance. Australian Nurses J 1980, 9(4):9-13. http://www.doctoryourself.com/titration.html

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine

Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

Find a Doctor

To locate an orthomolecular physician near you: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

Editorial Review Board:

Ilyès Baghli, M.D. (Algeria)
Ian Brighthope, M.D. (Australia)
Prof. Gilbert Henri Crussol (Spain)
Carolyn Dean, M.D., N.D. (USA)
Damien Downing, M.D. (United Kingdom)
Michael Ellis, M.D. (Australia)
Martin P. Gallagher, M.D., D.C. (USA)
Michael J. Gonzalez, N.M.D., D.Sc., Ph.D. (Puerto Rico)
William B. Grant, Ph.D. (USA)
Tonya S. Heyman, M.D. (USA)
Suzanne Humphries, M.D. (USA)
Ron Hunninghake, M.D. (USA)
Michael Janson, M.D. (USA)
Robert E. Jenkins, D.C. (USA)
Bo H. Jonsson, M.D., Ph.D. (Sweden)
Jeffrey J. Kotulski, D.O. (USA)
Peter H. Lauda, M.D. (Austria)
Thomas Levy, M.D., J.D. (USA)
Homer Lim, M.D. (Philippines)
Stuart Lindsey, Pharm.D. (USA)
Victor A. Marcial-Vega, M.D. (Puerto Rico)
Charles C. Mary, Jr., M.D. (USA)
Mignonne Mary, M.D. (USA)
Jun Matsuyama, M.D., Ph.D. (Japan)
Dave McCarthy, M.D. (USA)
Joseph Mercola, D.O. (USA)
Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)
Karin Munsterhjelm-Ahumada, M.D. (Finland)
Tahar Naili, M.D. (Algeria)
W. Todd Penberthy, Ph.D. (USA)
Dag Viljen Poleszynski, Ph.D. (Norway)
Jeffrey A. Ruterbusch, D.O. (USA)
Gert E. Schuitemaker, Ph.D. (Netherlands)
Thomas L. Taxman, M.D. (USA)
Jagan Nathan Vamanan, M.D. (India)
Garry Vickar, MD (USA)
Ken Walker, M.D. (Canada)
Anne Zauderer, D.C. (USA)

Andrew W. Saul, Ph.D. (USA), Editor-In-Chief
Editor, Japanese Edition: Atsuo Yanagisawa, M.D., Ph.D. (Japan)
Robert G. Smith, Ph.D. (USA), Associate Editor
Helen Saul Case, M.S. (USA), Assistant Editor
Michael S. Stewart, B.Sc.C.S. (USA), Technology Editor
Jason M. Saul, JD (USA), Legal Consultant

Comments and media contact: drsaul@doctoryourself.com OMNS welcomes but is unable to respond to individual reader emails. Reader comments become the property of OMNS and may or may not be used for publication.

This article may be reprinted free of charge provided 1) that there is clear attribution to the Orthomolecular Medicine News Service, and 2) that both the OMNS free subscription link http://orthomolecular.org/subscribe.html and also the OMNS archive link http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml are included.

Riordan Clinic | Orthomolecular.org
3100 N Hillside Ave
Wichita, Kansas 67219
United States

29 Vitamine C (bronnen)

Bronnen bij het artikel over vitamine C in ‘Spiegelbeeld magazine’, uitgave 2 februari 2020

[1] https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx

[2] https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ZIlrNKwBvdE Lecture on vitamin C by Suzanne Humphries MD (2015)

[4] Lezing Matthias Rath MD voor de Stanford University, mei 2002 Rath was jarenlang de rechterhand van tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling PhD. Meer hierover in hoofdstuk 12, 13 en 14 van ‘Stille Slopers’.

[5] http://www.europeanlaboratory.nl/documents/nl/pricelist_nl.pdf

[6] https://www.nvkc.nl/zoek-een-test/eenheden-en-referentiewaarden

[7] https://www.mbog.nl ‘Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire geneeskunde’ en https://avig.nl ‘Artsen Vereniging voor Integrale geneeskunde’

[8] https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/256248/forse-dosis-vitamine-c-goed-voor-overlevenden-hartstilstand.html

[9] https://stilleslopers.nl/sepsis-bloedvergiftiging-overleven/

28 NO DEATHS FROM VITAMINS. None.

24 december 2019 – Wim Zeegers

Met de regelmaat van de klok verschijnen er in de media berichten over de veronderstelde gevaren van voedingssupplementen. Deze worden meestal pillen genoemd. Onderbouwd worden deze berichten nooit. Maar voor de sceptici, de schamperaars en de ontkenners is het gefundenes fressen, want: zie je wel!

Ik schreef in mijn vorige column over ‘Teun in de Monitor over voedingssupplementen’.

Citaat: “Vallen er ook doden door voedingssupplementen? Ik kan er geen aanwijzingen voor vinden. Het laatste bericht is al weer van 2008: “No Deaths from Vitamins, Minerals, Amino Acids or Herbs. Poison Control Statistics Prove Supplements’ Safety.”

Ik had wellicht beter moeten zoeken. Maar gelukkig zijn er mensen die dat beter kunnen. Hier is de actuele stand van zaken in 2019:

NO DEATHS FROM VITAMINS. None.

Supplement Safety Confirmed by America’s Largest Database by Andrew W. Saul, PhD, Editor (OMNS December 16, 2019)

The 36th annual report from the American Association of Poison Control Centers shows zero deaths from any vitamin. Supporting data is in Table 22B, p 1412-1413, at the very end of the report published in Clinical Toxicology. [1] It is interesting that it is so quietly placed way back there where nary a news reporter is likely to see it.

But wait, there’s more: lees hier het gehele artikel met de referenties.

27 Teun in de Monitor over voedingssupplementen

8 oktober 2019
Copyright: Wim Zeegers

Op gezette tijden verschijnen er in de media berichten over voedingssupplementen. Zo ook in het programma de Monitor van 6 oktober 2019, NPO 2.
“Je komt ze overal tegen: voedingssupplementen. Het ene product is tegen vermoeidheid of zorgt voor een betere concentratie en het andere is voor een strakkere buik. Niet vreemd dat deze middelen dan ook populair zijn in Nederland. Bijna de helft van de bevolking maakt er gebruik van, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Kloppen al deze beloftes? Zijn voedingssupplementen veilig? Of kan je er zelfs ziek van worden? De Monitor duikt samen met studenten van de opleiding journalistiek van de Hogeschool Windesheim in de wereld van de voedingssupplementen”.

Ik heb de uitzending bekeken. Herhaling van zetten die al veel vaker zijn vertoond. Dus niets nieuws, dus waardeloos. ‘Bijna de helft van de bevolking maakt er gebruik van’. Waarom zou dat zijn? Zou het kunnen dat op de gezondheidsklachten van de bevolking niet adequaat wordt gereageerd door de traditionele geneeskunde? En dat die gezondheidsklachten mede zijn ontstaan door tientallen jaren van onjuiste voedingsadviezen? Want er zijn héél veel mensen met gezondheids-klachten. Het RIVM: ‘Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder chronische ziekte’.

Ja, dat vind ik ook bijzonder. Dat kennelijk dit wordt geaccepteerd. Het is niet onbegrijpelijk dat mensen naar andere wegen gaan zoeken. De vraag is natuurlijk: hoe doe je dat op een verantwoorde manier? In ‘Stille Slopers’ schrijf ik: ‘Ga nooit op eigen houtje pionieren met voedingssupplementen, zeker niet als je ook – al of niet door een arts voorgeschreven – medicijnen gebruikt en al helemaal niet als medicijnen door meerdere artsen zijn voorgeschreven. Werk samen met een ter zake kundige arts’. Je moet enige moeite doen om ze te vinden, maar ze zijn er. Waarom schreef ik dit? Omdat je zonder deskundigheid en ondersteuning door uitslagen van bloed/urine/faeces-onderzoek totaal niet weet waar je mee bezig bent. Balansverstoringen kunnen er zo maar door ontstaan. Het enige alternatief is: word je eigen deskundige. Dan moet je veel lezen. Je zou kunnen beginnen met ‘Stille Slopers’.
Vallen er ook doden door voedingssupplementen? Ik kan er geen aanwijzingen voor vinden. Het laatste bericht is al weer van 2008:
No Deaths from Vitamins, Minerals, Amino Acids or Herbs
Poison Control Statistics Prove Supplements’ Safety

There was not even one death caused by a dietary supplement in 2008, according to the most recent information collected by the U.S. National Poison Data System. The new 174-page annual report of the American Association of Poison Control Centers, published in the journal Clinical Toxicology, shows zero deaths from multiple vitamins; zero deaths from any of the B vitamins; zero deaths from vitamins A, C, D, or E; and zero deaths from any other vitamin.

Vallen er wel eens doden door medicijnen?

 • Jaarlijks 3500 doden door bijwerking medicijnen
  https://www.nu.nl/algemeen/483973/jaarlijks-3500-doden-door-bijwerking-medicijnen.html
 • Jaarlijks 17.000 tot 20.000 doden door verkeerde medicijnen
  https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/18/jaarlijks-17000-tot-20000-doden-door-verkeerde-1558330-a1384208
 • Jaarlijks bijna 200.000 doden door medicijnen
  https://www.gezondheidsnet.nl/medisch/jaarlijks-bijna-200000-doden-door-medicijnen-0
 • Elk jaar sterven honderdduizenden mensen door medicijnen
  https://www.ninefornews.nl/sterven-mensen-medicijnen-zieker/
 • Aantal doden door fout gebruik van medicijnen flink hoger
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-doden-na-fout-gebruik-medicijnen-flink-hoger~b4e3b935/
 • Honderden doden door verkeerde medicijnen
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/honderden-doden-door-verkeerde-medicijnen~b44b3d3b/
 • Meer mensen in het ziekenhuis door problemen met medicijnen
  https://nos.nl/artikel/2156081-meer-mensen-in-het-ziekenhuis-door-problemen-met-medicijnen.html

Het is treurig dat de zendtijd van zo’n programma niet beter wordt besteed. Bijvoorbeeld door eens in te gaan op het door de RIVM ontdekte jodiumtekort bij de gehele Nederlandse bevolking in de zogenaamde ‘Doetinchem’ onderzoeken. Alles daarover in hoofdstuk 7 van ‘Stille Slopers’. De ‘Stichting Natuurlijk Welzijn’ neemt drie artikelen van mijn hand over dit onderwerp op in haar tijdschrift “De Natuur Uw Arts”. Het eerste artikel verscheen in uitgave 263 van sep/okt 2019.
www.natuurlijkwelzijn.org

26 Jodium

Bronnen deel 3 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 265 jan/feb 2020

[14] Periodiek stelsel der elementen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Periodiek_systeem
[15] Wolff-Chaikoff effect.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolff–Chaikoff_effect
[16] Lugol’s Solution giftig? De National Institutes of Health vinden er dit van:
https://medlineplus.gov/ency/article/002658.htm
[17] The Wolff-Chaikoff Effect: Crying Wolf? http://www.optimox.com/iodine-study-4
[18] Guy E. Abraham MD, was a former Professor of Obstetrics, Gynaecology and Endrocrinology at the University of California, Los Angeles (UCLA) School of Medicine.
At about 1970 he pioneered the development of assays to measure minute quantities of steroid hormones in biological fluids. He has been honored as follows: in 1974 the General Diagnostic Award from the Canadian Association of Clinical Chemists; in 1976 the Medaille d’Honneur from the University of Liège, Belgium; in 1980 the Senior Investigator Award of Pharmacia, Sweden. The applications of Dr Abraham’s techniques to a variety of female disorders have brought a notable improvement to the understanding and management of these disorders. At about 1980 he developed nutritional programs for women with premenstrual tension syndrome and postmenopausal osteoporosis. His last research interests included the development of assays for the measurement of iodide and the other halides in biological fluids and their applications to the implementation of ortho-iodo-supplementation in medical practice.
[19] http://www.optimox.com/iodine-research
Daarbij zijn in ieder geval de eerste drie publicaties voor de geïnteresseerde lezer van belang.
* Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Optimum Levels of Iodine for Greatest Mental and Physical Health. The Original Internist, 9:5-20, 2002
*Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Orthoiodosupplementation: Iodine Sufficiency Of The Whole Human Body. The Original Internist, 9:30-41,2002

*Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Measurement Of Urinary Iodide Levels By Ion-Selective Electrode: Improved Sensitivity And Specificity By Chromatography On An Ion-Exchange Resin.The Original Internist, 11(4):19-32,2004
[20] www.drbrownstein.com
Dr David Brownstein MD is praktiserend arts en schrijver van veertien boeken, waaronder:
“Iodine, Why you need it why you can’t live without it” -5th Edition
ISBN 978-0-9660882-3-6 (2014)
Uitgever: Medical Alternatives Press
En hier is zijn persoonlijk verhaal:
“David, a 42 year old Michigander, had taken good care of himself. He regularly took vitamins and minerals, did not eat a lot of junkfood and exercised regularly. ‘I feel better now than I did when I was in my 20’s. I eat better and my energy level is better’.
His father, mother, and two sisters were being treated for hypothyroidism. David was diagnosed with hypothyroidisme eight years ago (2006) and was taking thyroid medication (Armour® thyroid) regularly. When David’s iodine level was checked with an iodine/iodide loading test, he was shocked. His iodine level was found to be very low at 46,2% excretion (normal excretion is greater dan 90%). ‘I couldn’t believe it. How could my iodine level be so low, when I felt so good?’
When he started supplementing with an iodine/iodide combination, he immediately felt better. ‘My energy level dramatically increased. I started sleeping better and in addition my head felt much clearer’. After three months of iodine supplementation David’s iodine levels improved to a more healthy 87% excretion.
Update: now in 2014 I am still taking 75 milligram iodine (75.000 microgram).
My bromide level which was high at 126 mg/l has now fallen to 10 mg/l. There is no known therapeutic effect of bromide. I believe our continual exposure to toxic halides has allowed my bromide levels to still elevated. Bromide is a toxic halide that is detoxified from the body by iodine”.
[21] “U kunt meer dan u denkt”
Ondertitel: Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen
Schrijver: Hans Moolenburgh sr.
ISBN 9 789047 703327 (2011, tweede druk) Uitgever: Lemniscaat B.V.

[22] “The Iodine Crisis”
Ondertitel: ‘What You Don’t Know About Iodine Can Wreck Your Life’ Schrijver: Lynne Farrrow
Voorwoord: David Brownstein, MD
ISBN 978-0-9860320-0-4 (2013)
Uitgever: Devon Press
Lynne Farrow luidt de noodklok over de RDA (ADH in Nederland) voor jodium via gejodeerd keukenzout. Zij wijst er op dat deze voorziening onvoldoende is voor de tegenwoordige tijd en dat dit heeft geleid tot een epidemie van jodiumtekort. Lynne Farrow (www.LynneFarrow.net ) is een klokkenluider. Zij is ook journalist, onderzoeker en voormalig leraar. Haar eigen ervaringen met borstkanker leidde tot de ontdekking dat iemand een geneesmiddel had ‘gestolen’ met bewezen voordelen die teruggaan tot 15.000 jaar geleden. Een geneesmiddel dat niet alleen háár hielp, maar het hielp reeds miljoenen mensen. Momenteel is zij directeur van Breast Cancer Choices Inc., een nonprofit organisatie gericht op het beoordelen en rapporteren van het bewijs voor borstkanker procedures en behandelingen. Als oprichter van de Breast Cancer Think Tank, richtte zij een forum op voor professionals, patiënten en geïnteresseerde leken. Lynne is de redacteur van http://www.iodineresearch.com waarin zij materiaal heeft verzameld voor zowel beginnende als gevorderde jodium onderzoekers. Van weinig bekende studies zoals jodium en de hersenen tot informatie voor de beginner, die meer wil weten over het Jodium Protocol.


Bronnen deel 2 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 264 nov/dec 2019

[8] De site van de Italiaanse wetenschapper Sebastiano Venturi PhD:
https://sites.google.com/site/iodinestudies/home

Evolutionary Significance of Iodine: http://www.iccidd.org/cm_data/2011_Venturi_Evolutionary_Significance_of_Iodine.pdf

pastedGraphic.png

“Fig. (1). Iodine in Evolution. Over three billion years ago, blue-green algae were the first living Prokaryota to produce oxygen, halocarbons (such as CH3I) in the atmosphere, and PUFA’s in lipid membranes. About 500-600 million years ago (Mya) when the primitive brain evolved in marine animals, thyroid cells originated from the primitive gut in vertebrates, migrated, and specialized in the uptake and storage of iodo-compounds in a novel follicular “thyroidal” stucture that served as a reservoir for iodine. Three to four hundred million years ago some vertebrates evolved into amphibians and reptiles and moved to Iodine-deficient land. Thyroid hormones became active agents in the metamorphosis and thermogenesis of vertebrates, facilitating their adaption to the terrestrial environment. The dry terrestrial diet firstly stimulated in amphibians the formation of Iodine-concentrating salvary glands, and about 200 Mya the formation of Iodine-concentrating mammary glands in mammals (from Venturi et al [27]”.

[9] Zeewier in Nederland. Onder meer te verkrijgen: roodhoorntjeswier, wakaméwier, zeeslawier, visdraadwier, zee-eikwier, Japans bessenwier.
Een aardige site is ook: http://www.zeewierwijzer.nl

[10] Japans onderzoek in 1967:
Nagataki et al: J.Clin Endo: 27:638-647,1967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagataki+et+al%3A+J.Clin+Endo%3A+27%3A638-647%2C1967

[11] levensverwachting bij geboorte in 2015 volgens de WHO:
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
(Inmiddels geupdate juni 2018, maar hier gegevens t/m 2015 aangehouden)

Nederland, mannen en vrouwen: 81,9 jaar (V 83,6 en M 80,0)
Gezonde levensjaren: 72,2

Japan, mannen en vrouwen: 83,7 jaar (V 86,8 en M 80,50)
Gezonde levensjaren: 74,9

Verenigde Staten, mannen en vrouwen: 79,3 jaar (V 81,6 en M 76,9)
Gezonde levensjaren: 69,1 

Japanners hebben bijna zes jaar meer gezonde levensjaren dan Amerikanen. Nóg een vergelijking. De VS geven meer dan 650 miljard dollar uit aan defensie (dat is vijf maal zo veel als China en tien maal zoveel als Rusland). Maar voor de ziekenzorg geven de Amerikanen meer dan 3200 miljard dollar uit, het vijfvoudige van de defensie uitgaven.

De tendens van de almaar stijgende kosten voor de ziekenzorg speelt ook bij ons. In 2015 waren er vijf miljoen chronisch zieke mensen, waarvan er twee miljoen twee of meer aandoeningen hebben. De verwachting van het RIVM is dat in 2030 zeven miljoen mensen chronisch ziek zullen zijn, waarvan er dan drie miljoen twee of meer chronische ziekten hebben.

Kindersterfte per 1000 geborenen (2015)

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/MDG4/atlas.html

Nederland: 3,8 ( 3,4 – 4.2)

Japan: 2,7 (2,6 – 2,9)

Verenigde Staten: 6,5 (5,4 – 7,8)

Dit is ook vrij schokkend. De kindersterfte ligt in Nederland 40% hoger dan in Japan, maar in de VS meer dan 100% hoger.

[12] Katagiri et al: Adequacy of iodine intake in three different Japanese adult dietary patterns, a nationwide study. Nutr J. 2015; 14: 129
Published online 2015 Dec 30. doi: 10.1186/s12937-015-0116-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696276/

[13] De Amerikaans overheid stelt deze bovenlimiet voor jodium op 1100 microgram…
Hoe ze daartoe gekomen zijn kun je hier vinden:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222323/


Bronnen deel 1 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 263 sept/okt 2019

[1] “Iodine deficiency in Europe”, ondertitel: “A continuing public health problem”. World Health Organization / unicef / 2007 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43398/1/9789241593960_eng.pdf

of deze:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43398/9789241593960?sequence=1

Citaat: “….of considerably greater concern are the more subtle degrees of mental impairment associated with iodine deficiency that lead to poor school performance, reduced intellectual ability, and impaired work capacity. For iodine-deficient communities, between 10 and 15 IQ points may be lost when compared to similar but non-iodine-deficient populations. Iodine deficiency is the world’s greatest single cause of preventable brain damage. This fact is the driving force that led the international community and more specifically the World Health Assembly to adopt a resolution in 1990 to eliminate iodine deficiency. This resolution was reaffirmed in 1998, 2003, and 2007”.

 [2] RIVM en Doetinchem:

https://web.archive.org/web/20140721150148/http://rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek/Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Zout_en_jodiuminname_2006_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Resultaten_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen_2006

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/januari/24_uurs_urine_excretie_van_jodium_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassen_Nederlanders

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/november/De_jodiuminname_van_de_Nederlandse_bevolking_na_verdere_zoutverlaging_in_brood

Een stukje hieruit:

“Mensen die brood zonder gejodeerd (bakkers)zout consumeren, zoals een deel van het biologische brood of het zelfgebakken brood, zijn mogelijk een risicogroep om te weinig jodium binnen te krijgen. Het is onbekend of deze personen via andere voedingsmiddelen hun jodiuminname op peil houden.  De huidige gegevens over de Nederlandse voedselconsumptie geven namelijk geen inzicht in de mate waarin mensen brood zonder gejodeerd zout consumeren, en dus ook niet in het voedingspatroon van deze consumenten.”

Met andere woorden: wij tasten volledig in het duister.

[3] R.H. Verheesen en C.M. Schweitzer: “Het jodiumtekort is terug”.Medisch Contact, 21 oktober 2008

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/het-jodiumtekort-is-terug.htm

of deze:

http://www.medischcontact.nl/archief-6/tijdschriftartikel/24095/het-jodiumtekort-is-terug.htm

en deze:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703293

“Iodine deficiency, more than cretinism and goiter”.

Reumatoloog Verheesen schrijft in een e-mail (mei 2011):

“Het jodiumprobleem is groter dan wij denken. Zeker als we ons realiseren dat onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is gebaseerd op het voorkómen van de meest ernstige uiting van een tekort en niet op het bereiken van optimale jodiumniveaus. Dan wordt het verhaal deprimerend. Echter niemand lijkt zich er druk over te maken”.

[4] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium.htm

Kritiek van (een deel van ) de Gezondheidsraad op het artikel van Verheesen en Schweitzer, 21 november 2008, waarin zij hun zorgen ongegrond verklaren.

[5] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium-1.htm

Repliek van Verheesen en Schweitzer: “In onze ogen is het rapport van de Gezondheidsraad onvolledig, onvoldoende realistisch en ontbeert het toekomstvisie. De raad negeert een WHO richtlijn en gaat uit van onderzoek dat de raad zelf als insufficiënt beschouwt. Onze zorgen zijn daarmee vergroot”.

[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25519688

Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease.

Er is onvoldoende bewijs voor.

[7] Onderzoek naar de oorzaak van struma, cretinisme en mentale retardatie: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marine

David Marine (20 September 1880 – 6 November 1976) was an American pathologist. He is remembered for his trial, with O. P. Kimball as his assistant, of the effect of giving iodide to a large group of schoolgirls in Ohio from 1917 to 1922, which greatly reduced their development of goiter, and resulted in the iodization of table salt.

25 Parkinson

Door Wim Zeegers (copyright)

18 augustus 2019

Net als de ziekte van Alzheimer is ook de ziekte van Parkinson ‘on the rise’. Neuroloog Kelvin Chou, M.D. (Michigan Medicine) legt de ins and outs uit in een video, getiteld: ‘An introduction to Parkinson’s disease, including signs and symptoms, how a diagnosis is made, and treatment options’ [1]. Wil je een goed beeld krijgen van de ziekte van Parkinson en de stand van de hedendaagse geneeskunde in deze, dan is dit een onmisbaar startpunt.

Een ‘mooi’ vervolg hierop is de video door professor neuroloog Jeff Bronstein, M.D. (UCLA Health): ‘he talks about the quest for find a cure for Parkinson’s disease’ [2]. Tot 54 minuten te zien, daarna komen de vragen en dat is, zoals meestal, chaos alom. Maar deze video’s wil ik vooral laten zien omdat hier uitsluitend fixatie wordt getoond op het vinden van behandelingen, met name medicatie. En dat wil, net als bij Alzheimer, maar niet lukken. Over voeding, voedingssupplementen, ontgifting, lichaamsoefeningen, leefstijl in het algemeen, geen woord. Hoewel, bij Chou valt onder meer te horen en te lezen: ‘special diets and supplements have not been shown to improve the symptoms of Parkinson’s disease’. Let wel, Chou heeft het hier over verbetering van symptomen, niet over de oorzaken. Maar zoals al eerder gezegd en geschreven, de burger heeft tegenwoordig óók rechtstreeks toegang tot alle wetenschappelijke publicaties.

En dan komen we uit bij Parkinsonpatiënt Colin Potter. Sarah King interviewt hem (11 mei 2016): ‘How He Dramatically Improved His Parkinson’s Symptoms’[3]. Dokters vertelden hem “dat Parkinson een degeneratieve, ongeneeslijke aandoening was, ik zou medicijnen moeten nemen, en het lijden moeten ondergaan. Maar wat de dokters niet konden beantwoorden was de vraag: wat is de oorzaak? Natuurlijk zeiden ze dat de oorzaak een lack of dopaminergic producing neurons was. Maar wat was dan de oorzaak dáárvan? Dat wilde ik weten. Na twee jaar het medicijn levodopate hebben genomen, had ik een Eurekamoment. Ik had het geluk dat iemand mij op het spoor zette van neuroloog David Perlmutter, schrijver van het boek ‘Grain Brain’ (in het Nederlands vertaald als ‘het Glutengevaar’; ik (WZ) schreef over hem en zijn boek in ‘Stille Slopers’)”. En Potter las dat suikers, koolhydraten, gluten, allemaal toxisch zijn voor het organisme. En Perlmutter onderbouwde alles: ‘backed by research’. Research, die zoals Potter vertelt, wordt genegeerd door de traditionele geneeskunde. Door ‘Grain Brain’ kwam hij op PubMed, een fantastische bron van wetenschappelijke informatie, zoals hij zegt, met 25 miljoen publicaties [4], georganiseerd door de Amerikaanse overheid (National Institutes of Health). Potter tikte in: ‘diet’ en ‘Parkinson’s’. En al direct kwam er informatie naar voren door onderzoek van Columbia University (New York) over het ketogenicdieet, dat in essentie inhoudt LowCarb, Healthy Fat (LCHF), weinig koolhydraten, gezonde vetten. Parkinson patiënten werden gedurende een maand op een LCHF dieet gezet. De symptomen verminderden met veertig procent. “Dat was de aanleiding voor mij en mijn vrouw om over te gaan op een LCHF wijze van eten”. Na een maand of zes alle suikers, gluten en granen uit zijn dieet te hebben verwijderd en zich steeds beter voelend, drong het besef door dat hij op het spoor was van ‘something’. De volgende stap was de ontdekking van tekorten aan vitaminen en mineralen. “Ik ontdekte dat de typische Parkinson patiënt tekorten had aan de B vitamines, vitamine C, en zeker aan vitamine D. Daarbij een onbalans in omega 6 en omega 3 vetzuren en er ontstaat een hoge ontstekingsgraad in je organisme. Ik nam alle nodige supplementen en ook hierdoor verbeterde mijn situatie. Na negen maanden kon ik mijn levodopa dosis verlagen en ondervond geen nadelen.

Na twaalf maanden kon ik helemaal stoppen met de medicatie. Inmiddels is mijn kennis zo toegenomen dat ik een website ben gestart [5] en een facebookgroep heb gevormd met nu meer dan 12.000 volgers. En ik schreef een E-book. De volgende stap in mijn herstel was het elimineren van toxines. En toen ontdekte ik de kracht van lichaams-oefeningen. En zo kwam ik hier!”, aldus Colin Potter.

Wil je meer toegang krijgen tot de materie in het Nederlands, lees dan het boek van Amy Berger: ‘De Alzheimer Aanpak’ [6].

Van haar website [7]: “I have been eating a low carbohydrate diet and learning about this way of eating for over 15 years. My specific areas of interest include using low carb and ketogenic diets as nutritional therapies for diabetes (both type 2 and type 1), obesity, PCOS, migraines, acid reflux/GERD, cardiovascular disease, and neurological & neurodegenerative disorders (such as Alzheimer’s, Parkinson’s, multiple sclerosis, and epilepsy)”.

Bronnen en verdieping

 [1] Voordracht neuroloog Kelvin Chou MD (62 minuten) https://youtu.be/gJqNWc8MIRk 

[2] Voordracht prof. neuroloog Jeff Bronstein MD (54 minuten) https://youtu.be/WvwGbgBh2CE 

Ook illustratief voor de stand van zaken in de wetenschap is de voordracht van prof. neuroloog Michael Okun MD: ‘Parkinson’s Disease: The Latest Advances in Treatment and Research’ (58 minuten). https://youtu.be/hy2RAxOZeiw

Daarin zegt hij onder meer: “We‘ve said that Parkinson is the most complex disease in clinical medicine. Period”. Een van de verworvenheden in de kennis is dat met lichaamsoefeningen -in de ruimste zin- in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden begonnen. Ook is de timing van het geven van de medicatie van groot belang. De halfwaarde tijd van dopamine is heel kort. Dus frekwenter medicijnen innemen. Zijn University of Florida verstrekt informatiepakketten hierover. Hij gebruikt ook de uitdrukking techno-optimisme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technieken met pompjes om medicatie geprogrammeerd toe te dienen.

Een commentaar: “So, basically, the vast majority of research funds go to symptom treatment. Aside from the one question by the audience, he’s said nothing about causes. Which is unsurprising, given healthcare’s financial model”.

 [3] Interview door Sarah King met Colin Potter (32 minuten) https://youtu.be/qDG6zG-xnx4

Wie is Sarah King? Zij is de eigenaresse van ‘Invigorate Physical Therapy and Wellness’, dat zich speciaal toelegt op de bewegingsaspecten van Parkinson. “Start building your own Parkinson’s Plan of Attack with similar Strategies to Colin’s”: http://www.InvigoratePT.com/start-here

Aardig is het interview dat Colin Potter met háár houdt! https://www.youtube.com/watch?v=dmv_TUjduNQ&feature=youtu.be

[4] PubMed. Dat was in 2016. Inmiddels (augustus 2019) is het aantal publicaties opgelopen tot 29 miljoen. Dat leent zich natuurlijk bij uitstek tot manipulatie. In zo’n groot bestand kun je altijd wel een stuk of wat referenties vinden die jouw standpunt ondersteunen. Maar daarmee hoeven ze nog niet waar te zijn. Per saldo, als er onderaan staat: “nader of meer onderzoek is nodig”, welke waarde heeft het dan?

Het mooiste wordt dit nog geïllustreerd door een onderzoek dat dit probleem zelfs in de titel weergeeft: “More Research is Needed on Lifestyle Behaviours That Influence Progression of Parkinson’s Disease” (30 april 2019). Dat zag ik door zelf in te tikken ‘diet’ + ‘Parkinson’ (629 hits) en ‘diet’ + Parkinson’s (917 hits).

[5] Dit is de website van Colin Potter: https://fight-parkinsons.org

“Ten years after the first signs (severe lumbar rigidity, loss of right hand functionality, tremor, right leg dragging, etc) many symptoms have reversed, there’s been no progression and I lead a good quality of life. What is more, as I continue my research, new doors open and, as I implement these new findings, so my symptoms improve further”.

De oorzaken van Parkinson volgens Potter: https://fight-parkinsons.org/parkinsons-causes/

Hier vind je zeer uitgebreide informatie.

Zestien maanden na het interview met Sarah King spreekt Potter zich in twee minuten uit hoe hij de progressie van Parkinson stopte: https://youtu.be/GhBfXrE5I3Y

[5] Het boek van Amy Berger: ‘De Alzheimer Aanpak’

https://www.succesboeken.nl/boeken/9789492665133/De-Alzheimer-Aanpak#.XU0maS2iFcA

[6] De website van Amy Berger:

http://www.tuitnutrition.com/p/about-tuit-nutrition.html 

24 Ken Uw Score, doe de K.U.S. test

Daarmee eindigde ik mijn vorige column “Antwoord aan een cardioloog”[1]. Maar dat is natuurlijk niet het einde. Het is een begin. De Score betreft een ‘Coronary Artery Calcium’ (CAC) scan. Een relatief goedkope en snelle methode om de kwaliteit van je slagaderen te meten.

Een van de redenen waarom deze methode in de Verenigde Staten lang werd tegengehouden, was omdat de artsen niet wisten wat ze met de uitslag aan moesten. Je kon alleen maar zien of je wel of niet een probleem had en in hun ogen kon je tóch niets doen aan de voortschrijding, laat staan aan het verminderen van de plaques [2], dus achtte men het niet zinvol. Wat stond en staat de arts zoal ter beschikking? Onder meer statine, aspirine, bètablokker, dotteren, plaatsen van stents, omleidingsoperaties, transplantaties. Maar het proces van plaquevorming wordt daarmee niet gestopt. Uiteindelijk ging de ‘American Heart Association’ (AHA) toch overstag. “Coronary calcium test could help clarify heart disease risk – and control cholesterol” [3]. Hoe dat dan weer gaat… “New cholesterol guidelines released Saturday (Nov. 2018) suggest it can help to have a coronary artery calcium test when risk status for people 40 to 75 years old is uncertain to determine who will benefit from statins”. Een versluiering om de status quo niet teveel aan te tasten… De veronderstelling is hier dat bij een nul score mogelijk geen statine nodig zou zijn, maar wie hebben er een nul score?

Hoe staan we er in Nederland voor?
Daarvoor gaan we te rade bij hartwijzer.nl, de website van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Daar lezen we onder meer het volgende: “De calciumscore is een onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders met een CT scan. Calcium in de kransslagaders wijst op de aanwezigheid van de sluipmoordenaar die de belangrijkste oorzaak is van hart- en vaatziekten: slagaderziekte. Calcium is kalk, en slagaderziekte wordt ook wel aderverkalking genoemd, hoewel het niet om aders maar om slagaders gaat. De calciumscore is een nieuw type onderzoek, dat zijn waarde nog verder moet bewijzen. In sommige ziekenhuizen wordt het onderzoek al uitgevoerd, in andere niet. Is de calciumscore duidelijk te hoog, dan kun je alleen zeggen dat je een verhoogd risico op een hartziekte hebt. Dat is iets om over na te denken, zeker voor mensen die ook met andere risicofactoren te maken hebben, zoals roken en diabetes. Er is nog veel klinische ervaring nodig om de calciumscore op waarde te kunnen schatten. Voorlopig geldt de calciumscore als niet meer dan een aanvullend onderzoek”. Dat stadium zijn ze in de Verenigde Staten dus al voorbij…

Op de website staan ook een aantal korte interviews met cardiologen over steeds weer een ander onderwerp. Van één ervan [4] geef ik een deel van de tekst hier weer. Vraag interviewster: “Waarom moet mijn cholesterol zo laag zijn? Antwoord cardioloog: “…je hebt totaal cholesterol en die verdelen we in maten en soorten en het kwaaie cholesterol noemen we het LDL cholesterol. En daar refereert vaak de huisarts aan naar waardes van twee en een half en één komma acht, dat soort dingen. En gemiddeld LDL in Nederland is ongeveer drie, drie en een half, en de mens is gemaakt voor een LDL cholesterol onder de één. …de mens is zo gemaakt, onder de één, en in de westerse maatschappij hebben we hogere getalen van 3 en 3,5. Sommige mensen kunnen daar vrij goed tegen, maar we hebben niet voor niets patiënten met hart- en vaatziekten en dat is een van de oorzaken, naast roken en al dat soort dingen. …maar met het cholesterol is het zo dat je best heel laag kan gaan, tot onder de een, precies waarvoor we gemaakt zijn, zonder dat dat problemen geeft. Je hebt zelfs extra voordeel dat daardoor de progressie, de toename van hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd kan worden, als je streeft naar lagere LDL cholesterolwaarden. Belangrijkste is levenswijze en wanneer patiënten verhoogd risico hebben, dan streeft de huisarts ook met medicatie naar een LDL onder twee en een half. En wij, cardiologen en ook vaatchirurgen en neurologen streven naar een LDL van één komma acht bij patiënten met bevestigd hart en vaatziekten. En onder één is nog mooier. Maar we zijn tevreden met één komma acht”. (Inmiddels dus gerealiseerd in de nieuwe richtlijn.)

Dit zei Dr Neil Stone (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL), the chair of the expert panel who wrote the guidelines: “If he has to get to an optimal goal of under 70 mg/dL (1,8102 mmol/l) as some would advocate, it means adding on medicines for which there is not proven benefit”. De website hartwijzer.nl geeft overigens veel technisch interessante informatie, maar over de oorzaken van ‘slagaderziekte’ geen woord. Ook over informatie waardoor de vaatwanden verzwakken of juist versterkt kunnen worden, geen woord. Dus ook geen woord over vitamine D, C en K2 bijvoorbeeld, of over het mineraal magnesium, of over Co enzym Q10 (dat wordt door statines onttrokken, terwijl bij het ouder worden de productie ervan toch al afneemt). In ‘Stille Slopers’ vindt je die informatie wel.

Eigen ervaring
In 1991 werd mij door een bedrijfsarts geadviseerd een statine (Zocor) te nemen, “omdat uw cholesterol te hoog is”. Intuïtief het advies nooit opgevolgd. Er werd toen alleen een totaalwaarde gemeten. Van LDL was nog geen sprake. In 28 jaar is de norm behoorlijk geëvolueerd… LDL is niet alleen LDL. En het is ook niet per se ‘slecht’. Daar kwam ik in 2011 achter toen een arts (geen cardioloog) mijn bloed bij een Duits laboratorium liet onderzoeken. LDL bestaat uit zeven subfracties. De arts vertelde dat de fracties verschillende grootten vertegenwoordigden. Hoe kleiner hoe gevaarlijker, want zei hij “die slaan neer in je slagaderen”. De twee kleinste had ik niet, dus dat viel weer mee. Ook werd door hem met een echo apparaat de mogelijke dichtslibbing van de halsslagaders gemeten. Ik kon zelf meekijken. “Dat valt mee”, zei hij. “Voor de leeftijd zelfs uitstekend te noemen”.Waarom heeft niet iedere huisartsenpraktijk de beschikking over een echo-apparaat? Voor een paar duizend euro ben je klaar [4]. Bij de fixatie op LDL (Low Density Lipoprotein) zou je haast vergeten dat er ook nog zoiets bestaat als VLDL (Very Low Density Lipoprotein), IDL (Intermediate Density Lipoprotein) en HDL (High Density Lipoprotein).

De evolutie van cardioloog William Davis MD
Een Amerikaanse cardioloog die een grote rol heeft gespeeld en daar enthousiast mee doorgaat, is Wiliam Davis. Hij schreef het boek ‘Wheat Belly’, letterlijk ‘tarwebuik’. Miljoenen verkocht in 44 talen. In Nederland werd het boek op de markt gebracht met de titel: ‘Broodbuik’ [6]. Zijn volgende boek ‘Wheat Belly Total Health’ werd hier ‘Broodbuik Totaal gezond’. Vooral het eerste boek zorgde voor nogal wat opschudding. En het zorgde er mogelijk mede ook voor, dat de broodomzet iets daalde. En dat leidde weer tot een intensieve reclamecampagne op TV waar de lof over alle graanproducten werd gezongen.

Davis aan het woord: “Voor de meeste mensen is het mogelijk hun calciumscore te reduceren. Ik heb dat al vele malen in mijn praktijk ervaren, waarbij mensen hun score van bijvoorbeeld een hoge 900 zagen dalen tot 400 of zelfs tot 300. De CAC scan meet hoeveel calcium zich in je slagaderen bevindt. Calcium omvat ongeveer 20% van je plaque volume. Dus stel je hebt 20 kubieke millimeters calcium, dan is totale plaquevolume ongeveer 100 kubieke millimeter. Wat het je niet vertelt is het percentage van de doorgang van de slagader dat mogelijk geblokkeerd is”. Daarvoor maak je gebruik van een angiogram. Hierbij wordt een voerdraad in de dijbeenslagader gebracht, die naar de aorta wordt doorgeschoven, samen met een slangetje, de katheter. Zodra deze de aorta heeft bereikt wordt een contrastvloeistof geïnjecteerd. Als de vloeistof naar de kransslagaderen stroomt wordt een röntgenfoto (angiogram) gemaakt. De doorlaatbaarheid wordt dan in procenten weergegeven.

Davis weer: “De plaque groeit, als je niets doet, ieder jaar met zo’n 25%”
(Als je beginscore 40 is, dan kun je na tien jaar een score van ongeveer 370 verwachten, maar na veertien jaar, dan heeft je score al het zeer alarmerende niveau van meer dan negenhonderd bereikt. Als je beginscore 400 is, dan ben je na vier jaar al op dit gevaarlijke niveau.) “Als je arts je op de traditionele medicatie zet, zoals statine, bètablokker, aspirine, dan verandert dat niets aan de plaquevorming. Die gaat gewoon door”.

De eerste strategie van Davis
“De eerste strategie is de absolute eliminatie van granen [7] en suikers [8]. Granen, zoals tarwe, rogge, gerst, gierst, haver, triticale (een hybride van tarwe en rogge), sorghum (kafferkoren) kortom: alle granen (granen zijn grassen), dus alle zaden van grassen (mais is ook een gras) en alle suikers. Waarom is dat? Wel, omdat de meest voorkomende afwijking die leidt tot een positieve hart CAC scan score, en tot hartinfarcten, is een overmaat van kleine LDL partikels en niet een hoge LDL waarde of een hoge totaal cholesterol waarde. Die aantallen partikels kun je meten met een test genaamd ‘lipoproteïne analyse’ of ‘geavanceerde lipoproteïne analyse’, zoals met NMR (Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy) [9]. Dat is wat ik al jaren doe. Het quantificeert hoeveel kleine LDL partikels je hebt. Er zijn slechts twee dieetcomponenten die de formatie van kleine partikels bepalen: granen en suiker. Haal je die uit je voeding, dan daalt het aantal partikels. Een ervaringsgegeven. De aanvangsmeting geeft bijvoorbeeld aan: 2000 nmol/l (aantal partikels per volume). Na enkele maanden of zelfs weken al (graan- en suikerloos) is dit getal óf tot een hele lage waarde gezakt, óf zelfs nul geworden. Met andere woorden, het is niet een béétje verbetering, het is een dramatische verbetering. Het is een gigantisch voordeel, omdat kleine LDL partikels langer in de bloedstroom blijven, meer bijdragen aan schade aan het vaatweefsel en ontstekingen veroorzaken. En dat komt allemaal door granen en suiker. Nog een voordeel: bij geen LDL partikels draagt dat ook bij aan vermindering van het visceraal vet, dat is vet rondom de organen in je buik. Dat vet is ook een bron van ontstekingen. Bij nul LDL partikels dalen je onstekingsmarkers, daalt je bloeddruk, dalen je triglyceriden (vetwaarde in je bloed), HDL gaat omhoog (dat is gunstig), je gewicht daalt. Het elimineren van de producten van granen en suiker draagt in grote mate bij aan het verbeteren van je totale gezondheid”.

De tweede strategie van Davis
De meest spectaculare resultaten werden echter pas behaald nadat bij patiënten ook de vitamine D status was geoptimaliseerd. Davis: “Vóór dat ik patiënten een jaar of tien geleden vitamine D ging voorschrijven, om een niveau van 60-70 ng/mL [10] te bereiken, waren we al blij met stabilisering, en soms een 3 tot 9% reductie van de plaque, van het ene op het andere jaar. Met vitamine D zagen we 24%, 36%, 48% en 72% reductie. Een dramatische reductie van de CAC score. Alle patiënten die mijn behandelingsregime volgen, hebben geen recidive infarct meer gekregen”. Voor de goede orde: dit is maar een deel van het Davis programma.

Is hiermee het gehele verhaal verteld?
Nee, zo eenvoudig is het nu ook weer niet. Hoewel, wat LDL betreft heb ik er niet veel meer aan toe te voegen…

UPDATE 17 januari 2020

Dr Malcolm Kendrick is een Schotse arts die ook boeken schrijft en een blog verzorgt met kritische kanttekeningen over alles wat met hart- en vaatziekten te maken heeft. In zijn blog van 17 januari 2020 stelt hij zich kritisch op ten aanzien van de CAC score. Mede ingegeven door vele e-mails die hij ontving van ongeruste mensen met een hoge score, want wat dan? Zoals hierboven staat te lezen heeft cardioloog Davis daar wel een mening over, maar toch. Ook Davis ziet dat een hoge score leidt tot angst bij mensen. Artsen in de VS maken daar gebruik van en leiden deze mensen vervolgens in het behandelcircuit. “Profit driven”, zoals hij zegt. Kendrick komt vooralsnog tot de conclusie om de scan niet te laten doen.

Bronnen en verdieping

[1] https://stilleslopers.nl/antwoord-aan-een-cardioloog/

[2] Plaque bestaat uit vetten, cholesterol, bloedplaatjes, calcium en mogelijk meer.

[3] https://www.heart.org/en/news/2018/11/13/coronary-calcium-test-could-help-clarify-heart-disease-risk-and-control-cholesterol
Statines als redders van de mensheid. In de rechterkolom staat: ‘Related Articles’:

  • New guidelines: Cholesterol should be on everyone’s radar, beginning early in life
  • Control your cholesterol
  • Questions about cholesterol? Here are some answers.

[4] https://www.youtube.com/watch?v=xJ_NEd97aI8

[5] https://www.quirumed.com/nl/medische-apparatuur/echo-apparaat

[6] In dit verband is hoofdstuk 6 van ‘Stille Slopers’ relevant: “Brood, daar zit wat in!?”

[7] Niet uitputtend overzicht van graanproducten:
brood(jes), stokbrood, pasta, pizza, koek, wafels, pannenkoeken, poffertjes, ontbijtkoek, kadetjes, puntjes, bolletjes, cake, koekjes, biscuits, gebak, taart, bagels, donuts, muffins, cupcakes, brownies, croissants, crackers, ontbijtgranen, beschuit, stroopwafels, pistoletjes, cereals, frosties, muesli, cruesli en huesli.

[8] Schuilnamen van suiker: agavenectar, agavesiroop, ahornsiroop, appelstroop, basterdsuiker, bietenstroop, bietsuiker, bruine suiker, caramel, carob (fruit) syrup, carobella syrup, confectiesuiker, dadelstroop, dextrose, d-glucose, druivensapconcentraat, druivensuiker, esdoornsiroop, fructose, fructosesiroop, fruit(sap)concentraat, fruitextract, fruitsuiker, galactose, geleisuiker, gierstsiroop, glucose(siroop), high fructose corn syrup, honing, invertsuiker(stroop), isoglucose, javaanse palmsuiker, johannesbroodsiroop, kandij, kandijsuiker(stroop), klappersuiker, kokosbloe(se)msuiker, kristallijne fructose, kristalsuiker, lactose, maismoutstroop, maisstroop, maissuiker, maltodextrine, maltose(stroop), maple syrup, melasse, melkpoeder, melksuiker, molasses, moutextract, moutstroop, moutsuiker, nectar, palmsuiker, panela, panocha, parelsuiker, poedersneeuw, rietsap, rietsuiker(stroop), rijststroop, rijstsuiker, sacharose, schenkstroop, siroop, sorghumsiroop, speltstroop, stroop, sucanat, sucrose, suikerstroop, tafelsuiker, tarwe(glucose)stroop, vanillesuiker, vruchten(sap)concentraat, vruchtenextract, vruchtensuiker. (Met dank aan William Cortvriendt, arts/schrijver.)

[9] Bijvoorbeeld deze:
https://www.labcorp.com/test-menu/31976/
https://www.labcorp.com/test-menu/31976/nmr-lipoprofile®-with-graph

[10] In Nederland drukken we dit uit in nmol/l, dat wil zeggen dat 60 tot 70 ng/mL hier zou zijn: 150 tot 175 nmol/l. Hoofdstuk 4 (De schijn van het medicijn en het belang van de zon) en hoofdstuk 5 (Zonlicht en vitamine D, de herontdekking van de eeuw) van ‘Stille Slopers’ geven veel informatie over vitamine D.

Nog wat wetenschap

  • Diffenderfer et al: ‘The composition and metabolism of large and small LDL’.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811298
  • Meeusen et al: ‘Reliability of Calculated Low-Density Lipoprotein Cholesterol’.
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=American+Journal+of+Cardiology+116%2C+no.+4+August+2015+538-40