36 Bijwerkingen, de Inspectie en het College

Een schokkend verhaal over machtsmisbruik, incompetentie en wetenschapsfraude

Door Wim Zeegers (copyright) 21 juni 2020

De arts werd overspoeld met patiënten die aan het virus leden. Wat kon hij doen? Twee dingen. Of paracetamol voorschrijven, of in ernstige gevallen patiënten insturen bij het ziekenhuis. Paracetamol wordt als ‘onschuldig’ gezien. Wel eens de bijsluiter gelezen?[1]

De arts ging samen met de apotheker op zoek naar andere behandelingsmogelijkheden. Kwam op het spoor van de Amerikaanse artsen Zelenko[2] en Cardillo[3] die met succes patiënten behandelden met een combinatie van hydroxychloroquine, HCQ, (dat al jarenlang onder meer bij malaria wordt ingezet en al lang vrij van octrooirechten is), azithromycine (antibioticum) en zinkorotaat [4]. Paste dat in zijn eigen praktijk toe bij een beperkt aantal van tien patiënten, die alle tien genazen. Kwam daarmee -enthousiast als hij was- in de openbaarheid. Twee dagen later (8 april 2020) werden de apotheker en de arts gebeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd…[5]

Wie is deze arts? Dat is drs. Rob Elens (1962) sinds 2010 orthomoleculair (“omdat ik mijzelf in de loop der jaren heb bijgeschoold”) huisarts in Meijel, Limburg. In een interview met het blad “Fit met Voeding”[6] zegt hij over het belang van zink: “Het is dé cofactor. Alle studies met HCQ in ziekenhuizen bij coronapatiënten geven aan: zonder zink werkt het vrijwel niet. HCQ is een zogenaamde ‘ionofoor’: zink is een ‘ion’ en ‘foor’ betekent gat. Er zitten gaten in HCQ en daardoor kan zink mee naar binnen de cel in. Daar interfereert zink met de kopieermachine van de cel, zodat het coronavirus zich niet meer kan vermenigvuldigen. HCQ is dus een soort zinktransporteur. Zink kan namelijk zelf de cel niet in. Maar er zijn wel bepaalde zinkpoorten. HCQ is een soort super- zinkpoort.”

Er zijn meer ionoforen, zoals quercetine. Zowel zink als quercetine komen in onze voeding voor, maar kunnen ook door suppletie worden verkregen (met dank aan bibliotheek punt ortho punt nl).

Uit een interview met Rijnmond (9 juni 2020): “Eind jaren negentig ben ik tropenarts geweest in Malawi en daar ken ik het middel hydroxychloroquine van. Een hartstikke goed en veilig medicijn tegen malaria. Tegen corona, in combinatie met zink, is hydroxychloroquine de gun en zink de bullet.”

Dat Elens bij belanghebbenden niet geliefd is moge duidelijk zijn. En alles wordt dan ook uit de kast gehaald om hem verdacht te maken, en in discrediet te brengen, zelfs tot aan de minister aan toe. FvD -ondersteund door de PVV- diende op 21 mei 2020 een motie in om hydroxychloroquine beschikbaar te krijgen in de eerste lijns- gezondheidszorg, dus voor huisartsen. Minister Hugo de Jonge deed het af als kwakzalversmotie. De treurigheid ten top. Het is de moeite waard om de manier waarop dit behandeld wordt in de Kamer te zien (lichaamstaal minister en minister-president) en te horen.[7] De Jonge leest voor wat zijn ambtenaren hebben voorgekookt. Zelf snapt hij hier niet veel van blijkt. Hij heeft duidelijk geoefend op de Engelse uitspraak van hydroxychloroquine, verwijzend naar de Amerikaans president, die natuurlijk ten voorbeeld wordt gesteld als niet serieus te nemen. De Jonge was inmiddels vergaand in onderhandelingen (die niet zo genoemd mogen worden worden, het waren ‘gesprekken’) om een vaccin in te kopen. Het is merkwaardig, dat bij veel mensen het idee leeft dat als er maar eenmaal een vaccin is, dat dan alle problemen zijn opgelost.

Vroeger was een arts autonoom. Die tijd ligt ver achter ons. Nu is een arts gebonden aan protocollen en richtlijnen. En als je daarvan afwijkt, dan komen de autoriteiten in het geweer.

Als eerste de inspectie. Ho ho, wij zijn er niet voor niets! De retorische vraag doet zich voor: handelde de inspectie op eigen initiatief of werd de actie van hogerhand ingegeven?[8]

De inspectie gaf de arts te verstaan dat de verstrekking (door de apotheker) en het voorschrijven door de arts van hydroxychloroquine niet was toegestaan bij patiënten die besmet zijn geraakt met Covid-19 virus, ofwel Corona virus. Hem werd een gedeeltelijk ‘Berufsverbot’ opgelegd.

Het geheel onderbouwde verweerschrift van arts en apotheker -met beschrijving van de gang van zaken- dat op 20 april 2020 werd ingediend, wil de lezer hier alstublieft wel als ingelast beschouwen.[4]

Voor alle zekerheid stuurde ik het verweer met een brief naar de Tweede Kamer, zodat het hopelijk niet uit het zicht zou geraken.

Onder meer stelde ik de vraag waarom het Elens protocol niet als pilot project zou kunnen worden aangemerkt met begeleiding door de overheid. De reactie luidde: “Uw brief is na ontvangst verspreid onder de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020.”

Bedenk hierbij dat hydroxychloroquine al vele jaren op de markt is en zelfs al uit patent is gelopen, dus een lage kostprijs -van 50 cent- heeft. Bedenk ook dat het hier om een crisissituatie ging en dat arts en apotheker niets anders deden dan hun beroep uitoefenen.

Bedenk dat HCQ is geregistreerd voor malaria en lupus, maar een arts mag “onder bepaalde omstandigheden” off-label voorschrijven, en me dunkt dat dáár nu wel sprake van was… (Het is dan ook de vraag of de handelwijze van de inspectie voor de rechter stand kan houden). Bedenk ook dat de behandeling slechts vier dagen duurde.[4] En vraag je je ook af waarom dit telefonisch werd afgedaan en er niet gewoon een persoonlijk bezoek werd gebracht aan de arts? Waren de inspecteurs soms bang om in een risico gebied besmet te raken?

Of was er haast bij? Het bericht stond dezelfde dag van het telefoontje -8 april 2020- om 15.41 uur al op de website van de inspectie [9]. En daar bleef het niet bij. Men vond het ook nodig om er om 15.49 uur nog een twitter-bericht aan toe te voegen: “Huisarts en apotheker aangesproken op voorschrijven chloroquine tegen corona”. Zoals u inmiddels weet ging het om een protocol met drie middelen waarvan één er was: hydroxychloroquine en niet chloroquine. Als ‘goede tweede’ was daar het het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [10]. Ho ho, wij zijn er ook nog!

Een brevet van onvermogen kan ook worden uitgereikt aan de voorzitter van het college, prof. Dr. Ton de Boer. In het AD van 20 mei 2020 laat hij zich als volgt uit: “Feiten krijg je niet door een medicijn uit te proberen op acht mensen en dan van de daken te schreeuwen dat je een oplossing hebt. Daar heb je grote degelijke studies voor nodig.” Het ging niet om acht maar om tien mensen en het ging niet om één medicijn, maar om een protocol met drie middelen.

Hij beschuldigt -indirect- de arts, Rob Elens, dat die maar wat roept, maar wat doet hij zelf? Verder zegt het college in een verklaring: “Hydroxychloroquine kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Ook het antibioticum azithromycine kan hartritmestoornissen veroorzaken. Daarom is de combinatie van deze twee medicijnen extra risicovol.” Nogmaals, het ging hier niet om twee medicijnen, maar om een protocol van drie middelen waaronder het essentiële zinkorotaat. Daar weet men niet veel, of helemaal niets van en daar gaat het bij de inspectie en het college dan ook niet over.

Dit houd je toch allemaal niet voor mogelijk. Sinds jaar en dag worden bijwerkingen van medicijnen gebagatelliseerd en nu ineens zouden ze ernstig van aard zijn bij een behandeling van vier dagen? En al die oude mensen die jarenlang zes, acht, tien, twaalf of meer medicijnen per dag moeten (moeten ja, de verzorger of verzorgster blijft er bij staan) nemen, die hebben geen last van bijwerkingen?

En toen kwam ‘The Lancet’ op 22 mei 2020 met een artikel waar ‘men’ met smart op zat te wachten: “Chloroquine or hydroxychloroquine for COVID-19: why might it be hazardous?”[11] (‘hazardous’ betekent ‘gevaarlijk’). De officiële titel: “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis.”

Voor eens en voor altijd zou er worden ‘afgerekend’ met het goedkope hydroxychloroquine. Het woord zink of zinkorotaat komt in het artikel niet voor.

Maar het artikel had grote gevolgen. Al op 25 mei 2020 besloot de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de klinische proef met hydroxychloroquine op te schorten, aldus een artikel van nu punt nl [12]. Ze hadden nauwelijks tijd gehad om het artikel te bestuderen. Vroeger zou ik niet geloofd hebben dat wetenschappelijke onderzoeken worden opgezet met de bedoeling dat ze falen. Zodat gezegd kan worden: zie je wel, het werkt niet. Bij onderzoeken naar vitamine C is dit spel duizenden keren gespeeld, door opzettelijk een niet werkzame dosering te gebruiken.

Citaat uit het artikel van nu punt nl: “The Lancet publiceerde onlangs (22 mei 2020) een onderzoek dat aantoonde dat het medicijn verband hield met een verhoogd risico op overlijden door hartaandoeningen.”

Nog een citaat: “Gezondheidsexperts hebben meermaals gewaarschuwd voor de gevaarlijke bijwerkingen van het medicijn. Ook in Nederland wordt het middel ontraden, vertelde een internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).”

Kortom, er wordt continu een sfeer gecreëerd, waarbij de bevolking angst wordt aangejaagd. En nogmaals: weleens gehoord dat medicijnen geen bijwerkingen hebben? En dat ook paracetamol dodelijk kan zijn?

En toen barste de bom.

Woensdag 3 juni 2020 distantieerde ‘The Lancet’ zich al van de inhoud van het artikel, maar wilde het nog niet intrekken. Dat gebeurde alsnog op donderdag 4 juni 2020 en de publicatie ervan vond plaats op vrijdag 5 juni 2020.[13]

De wetenschappers die in de fout waren gegaan, schreven: “We can never forget the responsibility we have as researchers to scrupulously ensure that we rely on data sources that adhere to our high standards. Based on this development, we can no longer vouch for the veracity of the primary data sources. Due to this unfortunate development, the authors request that the paper be retracted.”

“We deeply apologise to you, the editors, and the journal readership for any embarrassment or inconvenience that this may have caused”.

Dan ga je toch wel heel erg diep door het wetenschappelijke stof… Je kunt het artikel nog wel zien, maar er staat met grote rode letters door heen gedrukt:

R E T R A C T E D

“Dit is een schokkend voorbeeld van hoe onderzoek wordt misbruikt te midden van een mondiale gezondheidscrisis”, aldus Richard Horton, hoofdredacteur van ‘The Lancet’ in ‘The Guardian’ (4 juni 2020).[14] Onderzoeksjournalisten van deze krant brachten de zaak aan het licht.

Hoe gretig waren zij, die toch al om welke reden dan ook tegen het gebruik van hydroxychloroquine waren, toen die eerste publicatie verscheen en zij daar hun afkeuring en veroordeling aan op konden hangen. Die schamen zich nu natuurlijk… Maar, zoals ‘The Guardian’ schrijft, daar bleef het niet bij. Ook een ander artikel van deels dezelfde auteurs werd teruggetrokken en wel het artikel “Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19” gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’.[15]

Deze grootscheepse fraude kreeg niet veel aandacht in onze media. Citaat uit het AD van 11 juni 2020: “Twee weken geleden werd de studie (naar hydroxychloroquine) tijdelijk stilgelegd na een publicatie in een medisch vaktijdschrift The Lancet, waarin werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer sterfgevallen. Die publicatie -en harde conclusie- is inmiddels ingetrokken, maar de Nederlandse onderzoekers hebben deze week alsnog besloten de studie te beëindigen”.

“is inmiddels ingetrokken”… Er was sprake van pure fraude!

Wie zaten er achter de frauduleuze ‘wetenschappelijke’ publicaties? Wie heeft het artikel ‘besteld’? Wie wilden HCQ blokkeren als middel voor COVID-19? Dat is blootgelegd door prof. Michel Chossudovsky van Global Research Canada.[16]

Dan kom je uit bij het bedrijf ‘Surgisphere Corporation’, met CEO en mede-auteur Dr. Sapan Desai. De hoofdauteur was Harvard Medical School-professor Dr. Mandeep Mehra.

Citaat in vertaling: “The Lancet erkent, dat de studie financiering heeft ontvangen van de William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine in Brigham and Womens’s Hospital, die wordt bezet door Dr. Mandeep Mehra. In dit verband is het vermeldenswaard dat Brigham Health een groot contract heeft met ‘Gilead Sciences Inc’, voor de ontwikkeling van het Remdesivir medicijn voor de behandeling van COVID-19.”

Het artikel in het AD van 11 juni 2020 sluit als volgt af: “De onderzoekers hebben hoge verwachtingen van ebola-medicijn Remdesivir, dat het coronavirus zou remmen. Dat middel is erg schaars. En héél veel duurder dan hydroxychloroquine, zink, vitamine D en vitamine C, om maar eens wat te noemen. En het zou remmen… tja.

Maar prof. Chossudovsky legde de vinger nog op een andere zere plek. Daarvoor gaan we naar Dr. Anthony Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). De man was regelmatig te zien en te horen bij de persconferenties van de Amerikaans president inzake corona.

Citaat in vertaling: “Hij (Fauci) zei tegen CNN, voorafgaand aan de intrekking van het frauduleuze artikel … dat de gegevens aantonen dat hydroxychloroquine geen effectieve behandeling is. De wetenschappelijke gegevens zijn nu echt vrij duidelijk over het gebrek aan werkzaamheid”.

“Fauci heeft vanaf het begin van de campagne tegen hydroxychloroquine (HCQ) de zijde gekozen van de farmaceutische industrie, die vergelijkbare ‘wetenschappelijke argumenten tegen HCQ hanteerde”. “Fauci heeft categorisch volgehouden dat er geen genezing van COVID-19 was behalve die enige oplossing: het vaccin.”

Waar moeten we het in deze tijd van hebben? Van kritische journalisten, zoals die van ‘The Guardian’. Van kritische wetenschappers, zoals prof. Michel Chossudovsky. Van kritische burgers, zoals u, die dit leest.

De voor de hand liggende vraag hoe je de weerstand van mensen kunt verhogen en het immuunsysteem kunt versterken is nog door geen enkele autoriteit gesteld, laat staan beantwoord.

Gezag is geaccepteerde macht. Maar er komen behoorlijk wat barsten in de acceptatie.

De apotheose

Deze kwam met het verlossende bericht dat Nederland, samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses gekocht heeft van een vaccin dat wordt ontwikkeld door farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford, terwijl de productie zal word gedraaid door een bedrijf uit Leiden.

Als het vaccin niet blijkt te werken, dan krijgen de betreffende landen wel een rekening, aldus AstraZeneca. Hoe schoon is het blazoen van dit bedrijf? [17].

Minister de Jonge erkende al (AD 15 juni 2020) dat het niet zeker is of het vaccin werkt. “We wedden bewust op meerdere paarden”, zegt hij. Een van die ‘paarden’ is bloedbank Sanquin die volgens het AD van 20 juni 2020: ‘dit najaar medicijn (op basis van antistoffen uit het bloed van donoren die besmet zijn geweest) tegen corona wil hebben. Klaar zijn vóór tweede golf’. Als het al lukt zal het middel voor een heel beperkte groep mensen beschikbaar zijn. Voor Wie? Ja, dat is een goede vraag.

Frank Ruesink [18] stelde de minister de volgende vraag:”Twijfelt u wel eens aan de veiligheid van vaccinaties?”

Hugo de Jonge: “Nee, nooit”.

Het protocol van de huisarts was veel te eenvoudig en veel te goedkoop en het werkte ook nog.

Laatste nieuws: (18 juni 2020, NRC): “Hugo de Jonge maakt coronacrisis de kern van zijn campagne”. (Hij wil lijsttrekker van het CDA én toekomstig premier worden). Wel eens gehoord van het Peter Principle? [19]

UPDATE 1 juli 2020

21 juni 2020: verboden demonstratie op het Malieveld tegen de corona maatregelen vindt deels ongeorganiseerd plaats.
*23 juni 2020: huisarts Rob Elens stapt naar de rechter
“We gaan de rechter vragen het besluit van de inspectie te beoordelen”
Zie en hoor hem zelf:  https://youtu.be/aN_Hb79rPLM  Duur: ca 2 minuten.
Huisarts Elens staat allang niet meer alleen:
Tot op dit moment (1 juli 2020) ondersteund door 123 medici en paramedici. De site biedt veel nuttige informatie.
24 juni 2020, 11.00 uur, aanbieding drie petities aan Tweede Kamer inzake corona-maatregelen en noodwetgeving.
24 juni 2020, 19.00 uur: minister-president en minister van Volksgezondheid kondigen versoepeling van de maatregelen aan. 
*25 juni 2020, 11.00 uur kort geding tegen de Staat inzake de corona-maatregelen: https://youtu.be/s_UlGlwtGro 
De zitting eindigt in wraking van de Rechtbank.
Pols en Engel lichten een en ander toe (ca 51 minuten):
*25 juni 2020, Het college ter beoordeling van geneesmiddelen, om 14.00 uur:
“Eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd”. En dat is? Virusremmer remdivisir. Het frauduleuze onderzoek in ‘The Lancet’ had toch zijn werk gedaan. Uitschakelen van hydroxychloroquine. Maar fraude of niet, de agenda wordt toch gewoon doorgezet. Lees hier de gehele publicatie: 
Citaat:
Oorspronkelijk is remdesivir ontwikkeld als medicijn tegen twee varianten van het ebolavirus. Het medicijn is hier alleen nooit voor geregistreerd. Wel leek remdesivir tijdens verschillende laboratoriumstudies te werken tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Daarom mocht het medicijn, met onze toestemming, al voorgeschreven worden binnen het zogenoemde compassionate use programma voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast startten de Europese medicijnautoriteiten begin mei een versnelde beoordeling van remdesivir. Anders dan bij een normale procedure zijn de medicijnautoriteiten tijdens het lopende medicijnonderzoek betrokken en werden resultaten al tussentijds beoordeeld. Hierdoor konden onderzoekers op tijd bijsturen, om ervoor te zorgen dat zij de juiste gegevens voor registratie verzamelden”.
Bij hydroxychloroquine en zink kon dat ‘compassionate use programma’ natuurlijk niet worden uitgevoerd…
25 juni 2020, 17.00 uur: De voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen publiceert hier zijn “Column: ‘Over medicijnen’: Remdivisir eerste medicijn tegen corona maar geen wondermiddel”.
Lees hier het geheel:
Citaat: “…remdesivir is geen wondermiddel. Het kan worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die door corona een longontsteking hebben opgelopen en extra zuurstof nodig hebben. Dat zijn dus mensen die in het ziekenhuis liggen en erg ziek zijn. En vaak, als ze uit het ziekenhuis komen, nog een lange revalidatie wacht. Een echt wondermiddel had hun die lijdensweg bespaard. De grote groep coronapatiënten die thuis op eigen kracht de ziekte doormaakt, is er ook niet mee geholpen. En je voorkomt er corona ook niet mee, zoals met een vaccin. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en heel ziek worden. Dus nee, een wondermiddel is remdesivir zeker niet. Het is vooral het eerste medicijn dat echt werkt tegen dit nieuwe virus. Daarin zit de meerwaarde”.
En toen kwam de klap op de vuurpijl. 29 juni 2020 “Trump Administration Secures New Supplies of Remdesivir for the United States”. Hier kunt u het gehele overheidsbericht lezen: https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/29/trump-administration-secures-new-supplies-remdesivir-united-states.html
Citaat: “Hospitals will receive the product shipped by AmerisourceBergen and will pay no more than Gilead’s Wholesale Acquisition Price (WAC), which amounts to approximately $ 3,200 per treatment course“. In euro’s: € 2.850. Dat is dus de prijs die een ziekenhuis voor een ‘behandeling’ moet betalen. Je verstand staat er bij stil…

Bronnen en verdieping

[1] De bijsluiter van paracetamol: https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h26242.pdf

[2] Zelenko MD, ca 41 minuten: https://youtu.be/1TJdjhd_XG8

[3] Cardillo MD interview (6 april 2020) https://fromrome.info/2020/04/06/dr-anthony-cardillo- hydroxychloroquine-cures-my-covid-19-patients-in-8-12-hours/

[4] Het protocol van huisarts Rob Elens:

a. azithromycine 500 mg 1 maal daags, gedurende 3 dagen, dit betreft dus in totaal 3 tabletten

b. hydroxychloroquine 200 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dit betreft dus in totaal 12 tabletten

c. zinkorotaat 50 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dus in totaal 12 tabletten

Hier het verweer en de beschrijving van de gang van zaken: https://www.centrumdepeel.nl/uploads/files/ Reactie%20IGZ_20200420_final_1.0.pdf

[5] Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.igj.nl/over-ons/wie-is-wie Nog nooit zoveel managers bij elkaar gezien. De inspectie is gevestigd in Heerlen, 74 kilometer van Meijel, de standplaats van de arts.

[6] Fit met Voeding, 28ste jaargang, nummer 4, 11 juni 2020 https://fitmetvoeding.nl

[7] Kamerdebat over de ‘kwakzalversmotie’ van FvD (duur ca tien minuten): https://youtu.be/rEZzt_FHQFQ

[8] De inspectie valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[9] De inspectie op de website: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/huisarts-en-apotheker- aangesproken-op-voorschrijven-chloroquine-tegen-corona NB: het was niet chloroquine, maar hydroxychloroquine.

[10] Geneesmiddelen. Een collega vroeg aan een aantal bevriende artsen: noem mij nou eens vijf geneesmiddelen die echt genezen. Ne enig nadenken kwam niemand verder dan één middel: antibiotica. Fantastische uitvinding in 1928 van de man van de penicilline, de Schotse arts en bacterioloog Alexander Fleming. Het middel voorkwam het voortijdig overlijden van heel veel mensen. Er kleven echter twee nadelen aan: het eerste is het enthousiaste gebruik, met name ook in de veehouderij, dat mogelijk tot resistentie leidt, en dan hebben we er niet veel meer aan. Het tweede nadeel is dat antibiotica ook bijwerkingen hebben. Het woord zegt het al: anti = tegen en biotica = leven. Wat vroeger de darmflora heette en nu het microbioom wordt genoemd, wordt ook aangetast. En dat kan nogal wat negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid. Herstel van het microbioom na antibiotica gebruik is dus noodzakelijk. Daarover meer in een ander hoofdstuk.

[11] Het artikel in The Lancet’: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/ PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf

[12] Artikel op nu punt nl van 25 mei 2020: https://www.nu.nl/coronavirus/6053605/who-staakt-onderzoek-naar- malariamedicijn-als-middel-tegen-covid-19.html

[13] Aankondiging intrekking artikel in ‘The Lancet’: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext

[14] Het artikel van 4 juni 2020 in ‘The Guardian’ https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet- retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials

[15] Het teruggetrokken artikel in “The New England Journal of Medicine”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2021225

[16] https://www.globalresearch.ca/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it-anthony- faucis-intent-to-block-hcq-on-behalf-of-big-pharma/5715568 De Nederlandse vertaling kunt u hier lezen: https://astutenews.com/2020/06/14/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it/ Prof. Chossudovsky ontdekte nog iets bijzonders. Citaat in vertaling: “Chloroquine werd in 2002 gebruikt en getest tegen SARS-1 coronavirus in een onderzoek onder auspiciën van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dat in 2005 werd gepubliceerd in het peer-reviewed ‘Virology Journal’. De belangrijkste conclusie van het artikel was: ‘Chloroquine is een krachtige remmer van SARS-corona-virusinfectie en verspreiding’”. Zie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/

[17] Hoe schoon is het blazoen van AstraZeneca? Dat is in detail te lezen op de site: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca Penalty total since 2000: $ 1.148.775.284,- (21 ‘gevallen’)

[18] https://frankruesink.nl

[19] Het Peter Principle: “in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence”.