Memento Vivere. Mensch durf te leven!

13 september 2020

Door Wim Zeegers

De koning zei 4 mei 2020 op de Dam het nog zó, om niet te vergeten: “Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En, onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin”.

Onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is opgeschort. Aanvankelijk was het argument: we hebben geen tijd vanwege het virus. Ondertussen is iedereen met vakantie geweest en daarvoor was wél tijd. Onze volksvertegenwoordigers laten het schromelijk afweten. Deze Wet is er destijds niet voor niets gekomen. De media doen ook alsof het heel normaal is, geen enkel kritisch geluid. Geen enkele journalist, (of team van journalisten, want dat is voor deze klus wel nodig), die nu eens uit wil zoeken hoe het nu allemaal werkelijk gegaan is en wat de gronden voor de beslissingen zijn geweest. En wat de rol is – en is geweest – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niet wegkijken, maar onder ogen zien. Niet normaal maken wat niet normaal is.
Maar hoever zijn wij al gegaan? In hoeverre hebben wij het zogenaamde nieuwe normaal (hoe kom je op het idee) al geaccepteerd? Alles gebaseerd op angst. Besmettingen die per dag worden bijgehouden. Vele ‘valse positieven’. Besmettingen zijn nog geen ziektegevallen (cases). Nooit eerder vertoond. Dag in dag uit wordt het angstvuurtje brandend gehouden. En het werkt. Mensen ontwijken elkaar, geven geen handen meer. Bang zijn ze niet, ongerust ook niet, zeggen ze, maar: “we zijn wel voorzichtig”. Wat is het verschil? De zichzelf steeds herhalende minister: “We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is.”

Daar denkt de Enschedese huisarts Bettine van Steenis heel anders over; “Blijf van mijn twee gezonde kinderen af.” Zij stelde haar vragen (over het vaccin) aan het RIVM bijvoorbeeld, en de instantie die medicijnen moet goedkeuren, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ze kreeg geen antwoord. Lees hier haar verhaal:

https://www.tubantia.nl/enschede/gewetensnood-bij-enschedese-arts-over-coronavaccin-ik-zal-voor-mijn-kinderen-vechten-en-voor-mijn-patienten~a1676607/

En willen mensen het wel onder ogen zien? Ik bedoel het letterlijk. Zien hoe de autoriteiten zich vergist hebben. In eerste instantie begrijpelijk, want: wat was hier aan de hand? Dus: rigoreuze maatregelen nemen. Grote mate van acceptatie door de bevolking. De waardering voor de premier schoot de hoogte in. Maar nu, na een maand of vijf, zes, daalt de geloofwaardigheid van de minister-president en de minister van Volksgezondheid met iedere persconferentie en dat ‘vragenuurtje’ deed de deur dicht (en dan heb ik het nog niet eens over de geloofwaardigheid van de minister van Justitie en Veiligheid). En het hameren op het mantra dat ‘het’ vaccin alle problemen op zal lossen is totaal ongeloofwaardig geworden. Waar er voorheen vele jaren over werd gedaan om een vaccin te ontwikkelen en te testen, kan dat nu binnen maanden, althans, die verwachting wordt gewekt. Onder meer door het in elkaar schuiven van testfasen, vanwege de vermeende urgentie. De risico’s bij deze experimentele vaccins op de langere termijn zijn volledig onbekend. Bij voorbaat wordt ‘collateral damage’ geaccepteerd. De contracten zijn geheim. De industrie eist vrijwaring en heeft die natuurlijk ook gekregen, anders zou de geheimhouding nergens voor nodig zijn geweest.

Hier wreekt zich het feit dat de minister over een vakgebied gaat, waar hij totaal, maar dan ook totaal geen verstand van heeft en volledig afhankelijk is van zijn adviseurs. Het lijkt wel of hij hun spreekbuis is geworden. Iedere visie ontbreekt. 

De rol van de media. Dat is een droevig verhaal. His masters voice ad infinitum. Kritiekloos en ‘besmettingsgevaar’ en ‘teststraat-problematiek’ gericht. En dus ontstaan er allerlei ‘alternatieve’ nieuwskanalen. Niet allemaal even goed, naar mijn mening, maar er is er toch wel één die er uitspringt: Café Weltschmerz https://www.cafeweltschmerz.nl

Maar nu kom ik op het onder ogen zien. Dan verwijs ik naar Ivor Cummins, een ‘problem solving engineer’ van het hoogste niveau. Ik volg hem al een paar jaar. Hij interviewde vele kopstukken uit de wetenschappelijk en medische wereld. Allemaal (nog) te zien op YouTube. De censuur van dit bedrijf verschilt overigens per land; dat kwam naar voren tijdens een rechtszaak, die huisarts Rob Elens tegen het bedrijf had aangespannen vanwege het verwijderen van twee interviews met hem, waarin het ging over het gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk, naast twee andere middelen.

Ivor Cummins dus. Hier is zijn video: https://youtu.be/8UvFhIFzaac Titel: “Viral Issue Crucial Update Sept. 8th: the Science, Logic and Data  Explained”.  Duur: 37 minuten. Engels gesproken en niet ondertiteld, maar ook voor minder geschoolden in de Engelse taal goed te volgen. Hij doceert en doseert. De vele grafieken en bronvermeldingen, die je zelf kunt raadplegen, maken dit een zeer sterke presentatie. Aanvankelijk wilde ik hier wat citaten opnemen. Ik zag ervan af. Het zou alleen maar afbreuk doen. Alleen dit. Cummins laat zien dat een virus – ook het huidige – zich altijd volgens een vast patroon manifesteert: volgens de Gompertz curve of de Gompertz function (https://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function). Hij vergelijkt het verloop in een aantal landen, waaronder Nederland. Die 37 minuten zijn een geweldige tijdsinvestering in je inzicht en kennis van deze materie.

Als er een vliegtuig is neergestort, al duurt het drie jaar, de oorzaak zal – of de oorzaken zullen – gevonden worden. Bij ziekte ligt dat heel anders. Naar oorzaken wordt niet gezocht. Er moet koste wat kost een behandeling komen. Het is een geldgedreven systeem.

Tenslotte.

Nu is het niet meer zo moeilijk om te bedenken waarom de overheid de contracten met de Europese vaccin-industrie geheim wil houden en de Wet openbaarheid van bestuur, de Wob, zonder merkbaar protest van onze volksvertegenwoordigers opgeschort heeft. Ook hier zullen de onvermijdelijke schadelijke gevolgen door de overheid, dus door de burgers worden gedragen.
Toen ik dit aan u, maar ook aan alle Eerste en Tweede Kamerleden stuurde, bleef het akelig stil. Normaliter reageert er wel deze of gene en af en toe krijg je een voorgedrukt antwoord, en inderdaad, meestal krijg je helemaal geen reactie, ondanks de inhoudelijkheid van je bericht, maar nu, doodse stilte alom. Nu ik het toch over onze volksvertegenwoordigers heb, ieder heeft een e-mail adres als volgt: naam@tweede/eerstekamer punt nl. Dat is openbaar. En men wekt ook de indruk dat je zo’n kamerlid kunt aanschrijven. Maar dat is een illusie. Het is meer een vorm van volksverlakkerij. Zeg dan eerlijk hoe het werkt. Dat je mail in een fuik komt van stafmedewerkers. Ik beschouw een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging niet als een reactie. De meeste partijen en kamerleden komen zelfs daar niet aan toe. Ze hebben lak aan de burger. Het interesseert ze niet. Toch moet ik één uitzondering maken. Dat is voor de SGP. Okay, de achtergrond van deze partij is natuurlijk dat zij vanwege geloofsovertuigingen niet zo’n voorstander van entingen zijn. Maar toch.

Dank voor uw email. We hebben in de afgelopen op diverse momenten kanttekeningen gezet bij het blindstaren op een vaccin als einde van alle coronamaatregelen. Het is nodig dat het kabinet perspectief schetst voor een situatie zonder vaccin. Laat de overheid óók inzetten op behandelingen en andere maatregelen die de risico’s van corona kunnen verkleinen. Ik verwijs kortheidshalve naar de bijdrage van Kees van der Staaij bij het recentste coronadebat: https://www.sgp.nl/actueel/van-der-staaij-over-grapperhaus-en-de-afstandsnorm–corona-debat-13/12480

Ik maak hierbij wel de kanttekening dat de SGP net als alle andere partijen (behalve FvD, van Haga en PVV) tegen het mogelijk gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk heeft gestemd. Ik vraag me wel eens af: zouden deze mensen nooit aan enige vorm van gewetenswroeging lijden? Want dat is onontkoombaar als je je werkelijk in de werking van hydroxy-chloroquine als ionofoor voor zink hebt verdiept. Daardoor wordt replicatie van het virus in de cel – in het eerste stadium – voorkomen. Dat redt levens. Of lijden deze politici in extremis aan cognitieve dissonantie? (Fouten toegeven is tegennatuurlijk. Hoe meer bewijzen opduiken dat we het mis hebben, hoe krachtiger we de foute overtuiging verdedigen.)

Maar niet alleen de politici laten het afweten, misschien nog wel  meer de ‘onafhankelijke’ pers. Ook hier geldt: informeer jezelf. Bijvoorbeeld aan de hand van de publicatie van Harvey Risch PhD, epidemioloog bij Yale University: “An Effective COVID Treatment the Media Continues to Besmirch”. Ondertitel: “The Key to Defeating Covid-19 Already Exists. We Need to Start Using It”. Zie: https://mdvrdrmnblog.wpcomstaging.com/hcq/

“Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken.”

De uitspraak is niet van mijzelf, maar van een anonymus: “Dode vissen drijven altijd met de stroom mee”.

Je kunt natuurlijk in je angstbubbel blijven zitten. Maar schud het van je af! 

Mensch, durf te leven!*

*Een compositie van Dirk Witte (1917)

Grootste blunder ooit. Of was het opzet?

7 september 2020

Door Wim Zeegers

Canadese wetenschapper Ronald B. Brown PhD levert het bewijs: corona-maatregelen gebaseerd op volledig onjuiste interpretatie van case fatality rate (CFR) en infection fatality rate (IFR). Factor tien overestimation

Lockdown, afstand, mondkapjes [1], allemaal treurige en schadelijke gevolgen. Wilt u direct naar deze wetenschappelijke publicatie:

https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirus-mortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9

Het gehele artikel is vervolgens te downloaden. De abstract, het uittreksel, geef ik hier [2] weer.

Dit heb ik niet zelf ontdekt, maar moet de eer laten aan de Schotse arts Malcolm Kendrick. Die schreef er een blog over, dat weer iets beter te volgen is voor de leek dan de publicatie van Brown. Hier is de link:

https://drmalcolmkendrick.org/2020/09/04/covid-why-terminology-really-matters/

Maar waar zijn de media? De kranten, de radio, de televisie? Geen woord. Die gaan dagelijks door met het negeren van relevante informatie en het verspreiden van desinformatie. De meeste mensen die ik spreek geloven het. Als mensen mij op mijn dagelijkse wandeling aan zien komen, steken ze de straat over, want oude man, gevaar! Als je nog in de veronderstelling verkeert dat krant, radio en tv onafhankelijk nieuws brengen, kijk dan eens waar die organisaties bijhoren. En dan hebben we nog die vileintroop, met zijn misplaatste rijkdom, en zijn ideeën. En zijn invloed op de media [3]. En wat deed hij in het Torentje? NRCHandelsblad van 28 januari 2012 op het World Economic Forum in Davos, citeert premier Rutte: “Ik complimenteerde Bill Gates dat hij een enorme inspiratie is” [4].

Degenen die de ferme standpunten hebben ingenomen en dat nog steeds doen [5] hebben een probleem; althans dat denken wij. Maar zij niet. Zij kunnen de waarheid niet meer toelaten. Dat wordt cognitieve dissonantie genoemd. Een verklaring hiervoor is te vinden in het boek “Mistakes were made (but not by me)”, van Carol Tavris & Elliot Aronson. In het Nederlands werd dat: “Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij)”. Het AD schreef daar in 2009 over: ‘Fouten toegeven is tegennatuurlijk. Hoe meer bewijzen opduiken dat we het mis hebben, hoe krachtiger we de foute overtuiging verdedigen. Cognitieve dissonantie is de innerlijke spanning die ontstaat zodra iemand wordt geconfronteerd met twee waarnemingen, ideeën, overtuigingen of meningen die psychologisch onverenigbaar zijn’, zegt Carol Tavris, sociaalpsychologe en co-auteur van het boek Mistakes were made (but not by me). ‘Het is een onplezierig gevoel, dat varieert van licht irritant tot ondraaglijk. De drijvende kracht erachter is zelfrechtvaardiging. We gaan tot het uiterste om onszelf en de wereld ervan te overtuigen dat we gelijk hebben, juist hebben gehandeld en geen fouten hebben gemaakt. Het is een ingesleten overlevingsmechanisme.’ Iedereen heeft de neiging zich vast te klampen aan een eenmaal ingenomen standpunt, ook als dat standpunt overduidelijk fout of verwerpelijk blijkt te zijn. Om cognitieve dissonantie te vermijden, creëren onze hersenen blinde vlekken zodra er iets voorbijkomt dat de orde verstoort.

Dat mogen we heel letterlijk opvatten. Amerikaans onderzoek met moderne beeldvormende apparatuur liet zien dat de hersencentra voor logisch redeneren zo goed als inactief worden wanneer we worden geconfronteerd met informatie die onze overtuiging ondermijnt. Zodra we een standpunt hebben bepaald en ons emotioneel aan een zaak hebben verbonden, laat ons verstand het afweten. Hoe groter iemands verantwoordelijkheid en maatschappelijk aanzien, des te sterker zijn behoefte aan zelfrechtvaardiging en hoe geringer de kans dat hij of zij fouten toegeeft. Carol Tavris zag dat vooral artsen, politiemensen en rechters – mensen met grote invloed op het leven van anderen – koppig voet bij stuk houden als ze worden geconfronteerd met evidente vergissingen. ‘Net als alle mensen maken artsen fouten’, stelt Tavris. ‘Maar de artsen die hun fouten ruiterlijk erkennen en hun excuses aanbieden, zijn zeldzaam. Ze gaan tot het uiterste om maar niet te hoeven aanvaarden dat ze iets hebben gedaan dat niet strookt met hun zelfbeeld, dat van een goed mens.’ Ook de wetenschap wordt geteisterd door zelfrechtvaardiging. Wetenschappers die hun identiteit hebben verbonden aan een hypothese, zijn vrijwel per definitie blind en doof voor argumenten die hun hypothese ondermijnen. Tavris: ‘De wetenschap gaat trager vooruit dan nodig zou zijn, omdat heersende, maar bewezen onhoudbare inzichten pas worden vervangen als de hersenen die deze inzichten hebben voortgebracht sterven. De medische wetenschap is extra gevoelig voor dit fenomeen. Door nieuwe inzichten te accepteren, geven dokters impliciet toe dat behandelingen of adviezen die ze decennia lang hebben verdedigd waardeloos of zelfs contraproductief zijn.’

Mijn pedicure moet, na mijn voeten behandeld te hebben, haar werkruimte ventileren door de deur open te zetten (lekker als het straks een graad of wat vriest), alle oppervlakten desinfecteren en haar bedrijfskleding verwisselen. De volgende klant moet buiten wachten; gelukkig is er een afdakje. Handen geven doen we niet meer. Juist met die handdruk kon je gevoelens uiten en uitdrukken. Die drie kussen zijn we ook kwijt. Maar eerlijk gezegd, daar ben ik nu weer niet rouwig om. Ieder nadeel… 

Bronnen en verdieping

[1] Mondkapjes. Het gemak waarmee de mens zich laat muilkorven is ongekend. Hoe gezond is dat? Wetenschapper Judy Mikovits PhD en jurist Kent Heckenlively analyseren dat in hun boek: “The Case Against Masks: Ten Reasons Why Mask Use Should be Limited”:

1. Oxygen is Good for Human Beings and Carbon Dioxyde is Bad!
2. How Does SARS-CoV-2 Spread?
3. How Effective is a Mask?
4. Six Feet Apart and Wearing a Mask?
5. What about Face Seal Leakage ad the Backward Jet?
6. What is the Actual Risk of Airborne Transmission?
7. What is a Dangerous Situation for the Vulnerable Exposed to SARS-CoV-2 to Develop COVID-19?
8. Can a Mask Become a Virus Trap?
9. The Myth of Asymptomatic Carriers
10. Children Do NOT Need to Wear a Mask to Return to School

Het boek is te koop in e-vorm voor €4,26; ook in printvorm te koop.

Nota Bene: burgemeesters die gaan experimenteren met mondkapjes als gedragsbeïnvloedingsmaatregel in de openbare ruimte. Dat laten we allemaal gebeuren. Gezag is geaccepteerde macht. Vergeet het. De overigens gerespecteerde burgemeester van Rotterdam liet zich volgens journalist Irene van den Berg (AD 5 september 2020) als volgt uit: “Ik wil mijzelf diep in de ogen kunnen kijken als deze hele ellende voorbij is en tegen mijzelf kunnen zeggen: “Ik heb geen maatregel onbenut gelaten om te vermijden dat er één Rotterdammer sterft of Corona oploopt”. En van den Berg schrijft dan: “Vervang corona door kanker en je begrijpt hoe onzinnig die uitspraak is”.

[2] In testimony before U.S. Congress on March 11, 2020, members of the House Oversight and Reform Committee were informed that estimated mortality for the novel coronavirus was ten-times higher than for seasonal influenza. Additional evidence, however, suggests the validity of this estimation could benefit from vetting for biases and miscalculations. The main objective of this article is to critically appraise the coronavirus mortality estimation presented to Congress. Informational texts from the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention are compared with coronavirus mortality calculations in Congressional testimony. Results of this critical appraisal reveal information bias and selection bias in coronavirus mortality overestimation, most likely caused by misclassifying an influenza infection fatality rate as a case fatality rate. Public health lessons learned for future infectious disease pandemics include: safeguarding against research biases that may underestimate or overestimate an associated risk of disease and mortality; reassessing the ethics of fear-based public health campaigns; and providing full public disclosure of adverse effects from severe mitigation measures to contain viral transmission.

[3] https://www.opednews.com/articles/Press-in-His-Pocket-Bill-by-Children-s-Health-Bill-Gates_Bill-Gates-Vaccine-Factories_Controlled-Media_Pandemic-200904-90.html

En het vervolg:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/07/bill-and-melinda-gates-foundation-media.aspx

[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/28/rutte-wel-bill-gates-geen-thomas-mann-12158245-a1133758

Premier Rutte nam deze week voor het eerst deel aan het World Economic Forum in Davos. „Ik complimenteerde Bill Gates dat hij een enorme inspiratie is.”

[5] De bruidegom en zijn intimi gedroegen zich volkomen normaal, menselijk dus. Maar als je zelf aan het hoofd staat van het ministerie dat de maatregelen heeft uitgevaardigd en moet handhaven, dan heb je een probleem. Als de situatie zo levensgevaarlijk is dat de maatregelen gerechtvaardigd zouden zijn, dan stel je je intimi daaraan toch niet bloot? En in twee termijnen bekennen, ook niet sterk. Je kunt om opportunistisch politieke redenen nog wel denken dat het volk je geloofwaardig vindt, maar dat zou in maart 2021 best eens anders uit kunnen pakken. Zo lang hoeven we mogelijk niet te wachten, nadat de voormalige voorzitter van de Hoge Raad zich in het TV programma Buitenhof  (6 september 2020) ondubbelzinnig had uitgelaten. Jort Kelder, boezemvriend van de premier, liet zich OP1 niet onbetuigd: “wegwezen”. Ook de koning en de koningin gedroegen zich in Griekenland volkomen normaal, menselijk dus. Op de foto met de restaurateur. Dat ze dan min of  gedwongen met een excuusverklaring moeten komen, je houdt het allemaal niet voor mogelijk. En de koning zei 4 mei 2020 op de Dam nog zo, om niet te vergeten: “Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En, onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.”

Bijwerkingen, de Inspectie en het College

Een schokkend verhaal over machtsmisbruik, incompetentie en wetenschapsfraude

Door Wim Zeegers (copyright) 21 juni 2020

De arts werd overspoeld met patiënten die aan het virus leden. Wat kon hij doen? Twee dingen. Of paracetamol voorschrijven, of in ernstige gevallen patiënten insturen bij het ziekenhuis. Paracetamol wordt als ‘onschuldig’ gezien. Wel eens de bijsluiter gelezen?[1]

De arts ging samen met de apotheker op zoek naar andere behandelingsmogelijkheden. Kwam op het spoor van de Amerikaanse artsen Zelenko[2] en Cardillo[3] die met succes patiënten behandelden met een combinatie van hydroxychloroquine, HCQ, (dat al jarenlang onder meer bij malaria wordt ingezet en al lang vrij van octrooirechten is), azithromycine (antibioticum) en zinkorotaat [4]. Paste dat in zijn eigen praktijk toe bij een beperkt aantal van tien patiënten, die alle tien genazen. Kwam daarmee -enthousiast als hij was- in de openbaarheid. Twee dagen later (8 april 2020) werden de apotheker en de arts gebeld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd…[5]

Wie is deze arts? Dat is drs. Rob Elens (1962) sinds 2010 orthomoleculair (“omdat ik mijzelf in de loop der jaren heb bijgeschoold”) huisarts in Meijel, Limburg. In een interview met het blad “Fit met Voeding”[6] zegt hij over het belang van zink: “Het is dé cofactor. Alle studies met HCQ in ziekenhuizen bij coronapatiënten geven aan: zonder zink werkt het vrijwel niet. HCQ is een zogenaamde ‘ionofoor’: zink is een ‘ion’ en ‘foor’ betekent gat. Er zitten gaten in HCQ en daardoor kan zink mee naar binnen de cel in. Daar interfereert zink met de kopieermachine van de cel, zodat het coronavirus zich niet meer kan vermenigvuldigen. HCQ is dus een soort zinktransporteur. Zink kan namelijk zelf de cel niet in. Maar er zijn wel bepaalde zinkpoorten. HCQ is een soort super- zinkpoort.”

Er zijn meer ionoforen, zoals quercetine. Zowel zink als quercetine komen in onze voeding voor, maar kunnen ook door suppletie worden verkregen (met dank aan bibliotheek punt ortho punt nl).

Uit een interview met Rijnmond (9 juni 2020): “Eind jaren negentig ben ik tropenarts geweest in Malawi en daar ken ik het middel hydroxychloroquine van. Een hartstikke goed en veilig medicijn tegen malaria. Tegen corona, in combinatie met zink, is hydroxychloroquine de gun en zink de bullet.”

Dat Elens bij belanghebbenden niet geliefd is moge duidelijk zijn. En alles wordt dan ook uit de kast gehaald om hem verdacht te maken, en in discrediet te brengen, zelfs tot aan de minister aan toe. FvD -ondersteund door de PVV- diende op 21 mei 2020 een motie in om hydroxychloroquine beschikbaar te krijgen in de eerste lijns- gezondheidszorg, dus voor huisartsen. Minister Hugo de Jonge deed het af als kwakzalversmotie. De treurigheid ten top. Het is de moeite waard om de manier waarop dit behandeld wordt in de Kamer te zien (lichaamstaal minister en minister-president) en te horen.[7] De Jonge leest voor wat zijn ambtenaren hebben voorgekookt. Zelf snapt hij hier niet veel van blijkt. Hij heeft duidelijk geoefend op de Engelse uitspraak van hydroxychloroquine, verwijzend naar de Amerikaans president, die natuurlijk ten voorbeeld wordt gesteld als niet serieus te nemen. De Jonge was inmiddels vergaand in onderhandelingen (die niet zo genoemd mogen worden worden, het waren ‘gesprekken’) om een vaccin in te kopen. Het is merkwaardig, dat bij veel mensen het idee leeft dat als er maar eenmaal een vaccin is, dat dan alle problemen zijn opgelost.

Vroeger was een arts autonoom. Die tijd ligt ver achter ons. Nu is een arts gebonden aan protocollen en richtlijnen. En als je daarvan afwijkt, dan komen de autoriteiten in het geweer.

Als eerste de inspectie. Ho ho, wij zijn er niet voor niets! De retorische vraag doet zich voor: handelde de inspectie op eigen initiatief of werd de actie van hogerhand ingegeven?[8]

De inspectie gaf de arts te verstaan dat de verstrekking (door de apotheker) en het voorschrijven door de arts van hydroxychloroquine niet was toegestaan bij patiënten die besmet zijn geraakt met Covid-19 virus, ofwel Corona virus. Hem werd een gedeeltelijk ‘Berufsverbot’ opgelegd.

Het geheel onderbouwde verweerschrift van arts en apotheker -met beschrijving van de gang van zaken- dat op 20 april 2020 werd ingediend, wil de lezer hier alstublieft wel als ingelast beschouwen.[4]

Voor alle zekerheid stuurde ik het verweer met een brief naar de Tweede Kamer, zodat het hopelijk niet uit het zicht zou geraken.

Onder meer stelde ik de vraag waarom het Elens protocol niet als pilot project zou kunnen worden aangemerkt met begeleiding door de overheid. De reactie luidde: “Uw brief is na ontvangst verspreid onder de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie heeft besloten dat de leden uw brief desgewenst kunnen betrekken bij het plenaire debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020.”

Bedenk hierbij dat hydroxychloroquine al vele jaren op de markt is en zelfs al uit patent is gelopen, dus een lage kostprijs -van 50 cent- heeft. Bedenk ook dat het hier om een crisissituatie ging en dat arts en apotheker niets anders deden dan hun beroep uitoefenen.

Bedenk dat HCQ is geregistreerd voor malaria en lupus, maar een arts mag “onder bepaalde omstandigheden” off-label voorschrijven, en me dunkt dat dáár nu wel sprake van was… (Het is dan ook de vraag of de handelwijze van de inspectie voor de rechter stand kan houden). Bedenk ook dat de behandeling slechts vier dagen duurde.[4] En vraag je je ook af waarom dit telefonisch werd afgedaan en er niet gewoon een persoonlijk bezoek werd gebracht aan de arts? Waren de inspecteurs soms bang om in een risico gebied besmet te raken?

Of was er haast bij? Het bericht stond dezelfde dag van het telefoontje -8 april 2020- om 15.41 uur al op de website van de inspectie [9]. En daar bleef het niet bij. Men vond het ook nodig om er om 15.49 uur nog een twitter-bericht aan toe te voegen: “Huisarts en apotheker aangesproken op voorschrijven chloroquine tegen corona”. Zoals u inmiddels weet ging het om een protocol met drie middelen waarvan één er was: hydroxychloroquine en niet chloroquine. Als ‘goede tweede’ was daar het het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [10]. Ho ho, wij zijn er ook nog!

Een brevet van onvermogen kan ook worden uitgereikt aan de voorzitter van het college, prof. Dr. Ton de Boer. In het AD van 20 mei 2020 laat hij zich als volgt uit: “Feiten krijg je niet door een medicijn uit te proberen op acht mensen en dan van de daken te schreeuwen dat je een oplossing hebt. Daar heb je grote degelijke studies voor nodig.” Het ging niet om acht maar om tien mensen en het ging niet om één medicijn, maar om een protocol met drie middelen.

Hij beschuldigt -indirect- de arts, Rob Elens, dat die maar wat roept, maar wat doet hij zelf? Verder zegt het college in een verklaring: “Hydroxychloroquine kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Ook het antibioticum azithromycine kan hartritmestoornissen veroorzaken. Daarom is de combinatie van deze twee medicijnen extra risicovol.” Nogmaals, het ging hier niet om twee medicijnen, maar om een protocol van drie middelen waaronder het essentiële zinkorotaat. Daar weet men niet veel, of helemaal niets van en daar gaat het bij de inspectie en het college dan ook niet over.

Dit houd je toch allemaal niet voor mogelijk. Sinds jaar en dag worden bijwerkingen van medicijnen gebagatelliseerd en nu ineens zouden ze ernstig van aard zijn bij een behandeling van vier dagen? En al die oude mensen die jarenlang zes, acht, tien, twaalf of meer medicijnen per dag moeten (moeten ja, de verzorger of verzorgster blijft er bij staan) nemen, die hebben geen last van bijwerkingen?

En toen kwam ‘The Lancet’ op 22 mei 2020 met een artikel waar ‘men’ met smart op zat te wachten: “Chloroquine or hydroxychloroquine for COVID-19: why might it be hazardous?”[11] (‘hazardous’ betekent ‘gevaarlijk’). De officiële titel: “Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis.”

Voor eens en voor altijd zou er worden ‘afgerekend’ met het goedkope hydroxychloroquine. Het woord zink of zinkorotaat komt in het artikel niet voor.

Maar het artikel had grote gevolgen. Al op 25 mei 2020 besloot de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de klinische proef met hydroxychloroquine op te schorten, aldus een artikel van nu punt nl [12]. Ze hadden nauwelijks tijd gehad om het artikel te bestuderen. Vroeger zou ik niet geloofd hebben dat wetenschappelijke onderzoeken worden opgezet met de bedoeling dat ze falen. Zodat gezegd kan worden: zie je wel, het werkt niet. Bij onderzoeken naar vitamine C is dit spel duizenden keren gespeeld, door opzettelijk een niet werkzame dosering te gebruiken.

Citaat uit het artikel van nu punt nl: “The Lancet publiceerde onlangs (22 mei 2020) een onderzoek dat aantoonde dat het medicijn verband hield met een verhoogd risico op overlijden door hartaandoeningen.”

Nog een citaat: “Gezondheidsexperts hebben meermaals gewaarschuwd voor de gevaarlijke bijwerkingen van het medicijn. Ook in Nederland wordt het middel ontraden, vertelde een internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).”

Kortom, er wordt continu een sfeer gecreëerd, waarbij de bevolking angst wordt aangejaagd. En nogmaals: weleens gehoord dat medicijnen geen bijwerkingen hebben? En dat ook paracetamol dodelijk kan zijn?

En toen barste de bom.

Woensdag 3 juni 2020 distantieerde ‘The Lancet’ zich al van de inhoud van het artikel, maar wilde het nog niet intrekken. Dat gebeurde alsnog op donderdag 4 juni 2020 en de publicatie ervan vond plaats op vrijdag 5 juni 2020.[13]

De wetenschappers die in de fout waren gegaan, schreven: “We can never forget the responsibility we have as researchers to scrupulously ensure that we rely on data sources that adhere to our high standards. Based on this development, we can no longer vouch for the veracity of the primary data sources. Due to this unfortunate development, the authors request that the paper be retracted.”

“We deeply apologise to you, the editors, and the journal readership for any embarrassment or inconvenience that this may have caused”.

Dan ga je toch wel heel erg diep door het wetenschappelijke stof… Je kunt het artikel nog wel zien, maar er staat met grote rode letters door heen gedrukt:

R E T R A C T E D

“Dit is een schokkend voorbeeld van hoe onderzoek wordt misbruikt te midden van een mondiale gezondheidscrisis”, aldus Richard Horton, hoofdredacteur van ‘The Lancet’ in ‘The Guardian’ (4 juni 2020).[14] Onderzoeksjournalisten van deze krant brachten de zaak aan het licht.

Hoe gretig waren zij, die toch al om welke reden dan ook tegen het gebruik van hydroxychloroquine waren, toen die eerste publicatie verscheen en zij daar hun afkeuring en veroordeling aan op konden hangen. Die schamen zich nu natuurlijk… Maar, zoals ‘The Guardian’ schrijft, daar bleef het niet bij. Ook een ander artikel van deels dezelfde auteurs werd teruggetrokken en wel het artikel “Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19” gepubliceerd in ‘The New England Journal of Medicine’.[15]

Deze grootscheepse fraude kreeg niet veel aandacht in onze media. Citaat uit het AD van 11 juni 2020: “Twee weken geleden werd de studie (naar hydroxychloroquine) tijdelijk stilgelegd na een publicatie in een medisch vaktijdschrift The Lancet, waarin werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer sterfgevallen. Die publicatie -en harde conclusie- is inmiddels ingetrokken, maar de Nederlandse onderzoekers hebben deze week alsnog besloten de studie te beëindigen”.

“is inmiddels ingetrokken”… Er was sprake van pure fraude!

Wie zaten er achter de frauduleuze ‘wetenschappelijke’ publicaties? Wie heeft het artikel ‘besteld’? Wie wilden HCQ blokkeren als middel voor COVID-19? Dat is blootgelegd door prof. Michel Chossudovsky van Global Research Canada.[16]

Dan kom je uit bij het bedrijf ‘Surgisphere Corporation’, met CEO en mede-auteur Dr. Sapan Desai. De hoofdauteur was Harvard Medical School-professor Dr. Mandeep Mehra.

Citaat in vertaling: “The Lancet erkent, dat de studie financiering heeft ontvangen van de William Harvey Distinguished Chair in Advanced Cardiovascular Medicine in Brigham and Womens’s Hospital, die wordt bezet door Dr. Mandeep Mehra. In dit verband is het vermeldenswaard dat Brigham Health een groot contract heeft met ‘Gilead Sciences Inc’, voor de ontwikkeling van het Remdesivir medicijn voor de behandeling van COVID-19.”

Het artikel in het AD van 11 juni 2020 sluit als volgt af: “De onderzoekers hebben hoge verwachtingen van ebola-medicijn Remdesivir, dat het coronavirus zou remmen. Dat middel is erg schaars. En héél veel duurder dan hydroxychloroquine, zink, vitamine D en vitamine C, om maar eens wat te noemen. En het zou remmen… tja.

Maar prof. Chossudovsky legde de vinger nog op een andere zere plek. Daarvoor gaan we naar Dr. Anthony Fauci, de directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). De man was regelmatig te zien en te horen bij de persconferenties van de Amerikaans president inzake corona.

Citaat in vertaling: “Hij (Fauci) zei tegen CNN, voorafgaand aan de intrekking van het frauduleuze artikel … dat de gegevens aantonen dat hydroxychloroquine geen effectieve behandeling is. De wetenschappelijke gegevens zijn nu echt vrij duidelijk over het gebrek aan werkzaamheid”.

“Fauci heeft vanaf het begin van de campagne tegen hydroxychloroquine (HCQ) de zijde gekozen van de farmaceutische industrie, die vergelijkbare ‘wetenschappelijke argumenten tegen HCQ hanteerde”. “Fauci heeft categorisch volgehouden dat er geen genezing van COVID-19 was behalve die enige oplossing: het vaccin.”

Waar moeten we het in deze tijd van hebben? Van kritische journalisten, zoals die van ‘The Guardian’. Van kritische wetenschappers, zoals prof. Michel Chossudovsky. Van kritische burgers, zoals u, die dit leest.

De voor de hand liggende vraag hoe je de weerstand van mensen kunt verhogen en het immuunsysteem kunt versterken is nog door geen enkele autoriteit gesteld, laat staan beantwoord.

Gezag is geaccepteerde macht. Maar er komen behoorlijk wat barsten in de acceptatie.

De apotheose

Deze kwam met het verlossende bericht dat Nederland, samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses gekocht heeft van een vaccin dat wordt ontwikkeld door farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford, terwijl de productie zal word gedraaid door een bedrijf uit Leiden.

Als het vaccin niet blijkt te werken, dan krijgen de betreffende landen wel een rekening, aldus AstraZeneca. Hoe schoon is het blazoen van dit bedrijf? [17].

Minister de Jonge erkende al (AD 15 juni 2020) dat het niet zeker is of het vaccin werkt. “We wedden bewust op meerdere paarden”, zegt hij. Een van die ‘paarden’ is bloedbank Sanquin die volgens het AD van 20 juni 2020: ‘dit najaar medicijn (op basis van antistoffen uit het bloed van donoren die besmet zijn geweest) tegen corona wil hebben. Klaar zijn vóór tweede golf’. Als het al lukt zal het middel voor een heel beperkte groep mensen beschikbaar zijn. Voor Wie? Ja, dat is een goede vraag.

Frank Ruesink [18] stelde de minister de volgende vraag:”Twijfelt u wel eens aan de veiligheid van vaccinaties?”

Hugo de Jonge: “Nee, nooit”.

Het protocol van de huisarts was veel te eenvoudig en veel te goedkoop en het werkte ook nog.

Laatste nieuws: (18 juni 2020, NRC): “Hugo de Jonge maakt coronacrisis de kern van zijn campagne”. (Hij wil lijsttrekker van het CDA én toekomstig premier worden). Wel eens gehoord van het Peter Principle? [19]

UPDATE 1 juli 2020

21 juni 2020: verboden demonstratie op het Malieveld tegen de corona maatregelen vindt deels ongeorganiseerd plaats.
*23 juni 2020: huisarts Rob Elens stapt naar de rechter
“We gaan de rechter vragen het besluit van de inspectie te beoordelen”
Zie en hoor hem zelf:  https://youtu.be/aN_Hb79rPLM  Duur: ca 2 minuten.
Huisarts Elens staat allang niet meer alleen:
Tot op dit moment (1 juli 2020) ondersteund door 123 medici en paramedici. De site biedt veel nuttige informatie.
24 juni 2020, 11.00 uur, aanbieding drie petities aan Tweede Kamer inzake corona-maatregelen en noodwetgeving.
24 juni 2020, 19.00 uur: minister-president en minister van Volksgezondheid kondigen versoepeling van de maatregelen aan. 
*25 juni 2020, 11.00 uur kort geding tegen de Staat inzake de corona-maatregelen: https://youtu.be/s_UlGlwtGro 
De zitting eindigt in wraking van de Rechtbank.
Pols en Engel lichten een en ander toe (ca 51 minuten):
*25 juni 2020, Het college ter beoordeling van geneesmiddelen, om 14.00 uur:
“Eerste medicijn tegen COVID-19 goedgekeurd”. En dat is? Virusremmer remdivisir. Het frauduleuze onderzoek in ‘The Lancet’ had toch zijn werk gedaan. Uitschakelen van hydroxychloroquine. Maar fraude of niet, de agenda wordt toch gewoon doorgezet. Lees hier de gehele publicatie: 
Citaat:
Oorspronkelijk is remdesivir ontwikkeld als medicijn tegen twee varianten van het ebolavirus. Het medicijn is hier alleen nooit voor geregistreerd. Wel leek remdesivir tijdens verschillende laboratoriumstudies te werken tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Daarom mocht het medicijn, met onze toestemming, al voorgeschreven worden binnen het zogenoemde compassionate use programma voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast startten de Europese medicijnautoriteiten begin mei een versnelde beoordeling van remdesivir. Anders dan bij een normale procedure zijn de medicijnautoriteiten tijdens het lopende medicijnonderzoek betrokken en werden resultaten al tussentijds beoordeeld. Hierdoor konden onderzoekers op tijd bijsturen, om ervoor te zorgen dat zij de juiste gegevens voor registratie verzamelden”.
Bij hydroxychloroquine en zink kon dat ‘compassionate use programma’ natuurlijk niet worden uitgevoerd…
25 juni 2020, 17.00 uur: De voorzitter van het college ter beoordeling van geneesmiddelen publiceert hier zijn “Column: ‘Over medicijnen’: Remdivisir eerste medicijn tegen corona maar geen wondermiddel”.
Lees hier het geheel:
Citaat: “…remdesivir is geen wondermiddel. Het kan worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die door corona een longontsteking hebben opgelopen en extra zuurstof nodig hebben. Dat zijn dus mensen die in het ziekenhuis liggen en erg ziek zijn. En vaak, als ze uit het ziekenhuis komen, nog een lange revalidatie wacht. Een echt wondermiddel had hun die lijdensweg bespaard. De grote groep coronapatiënten die thuis op eigen kracht de ziekte doormaakt, is er ook niet mee geholpen. En je voorkomt er corona ook niet mee, zoals met een vaccin. Mensen kunnen nog steeds besmet raken en heel ziek worden. Dus nee, een wondermiddel is remdesivir zeker niet. Het is vooral het eerste medicijn dat echt werkt tegen dit nieuwe virus. Daarin zit de meerwaarde”.
En toen kwam de klap op de vuurpijl. 29 juni 2020 “Trump Administration Secures New Supplies of Remdesivir for the United States”. Hier kunt u het gehele overheidsbericht lezen: https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/29/trump-administration-secures-new-supplies-remdesivir-united-states.html
Citaat: “Hospitals will receive the product shipped by AmerisourceBergen and will pay no more than Gilead’s Wholesale Acquisition Price (WAC), which amounts to approximately $ 3,200 per treatment course“. In euro’s: € 2.850. Dat is dus de prijs die een ziekenhuis voor een ‘behandeling’ moet betalen. Je verstand staat er bij stil…

Bronnen en verdieping

[1] De bijsluiter van paracetamol: https://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h26242.pdf

[2] Zelenko MD, ca 41 minuten: https://youtu.be/1TJdjhd_XG8

[3] Cardillo MD interview (6 april 2020) https://fromrome.info/2020/04/06/dr-anthony-cardillo- hydroxychloroquine-cures-my-covid-19-patients-in-8-12-hours/

[4] Het protocol van huisarts Rob Elens:

a. azithromycine 500 mg 1 maal daags, gedurende 3 dagen, dit betreft dus in totaal 3 tabletten

b. hydroxychloroquine 200 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dit betreft dus in totaal 12 tabletten

c. zinkorotaat 50 mg 3 maal daags, gedurende 4 dagen, dus in totaal 12 tabletten

Hier het verweer en de beschrijving van de gang van zaken: https://www.centrumdepeel.nl/uploads/files/ Reactie%20IGZ_20200420_final_1.0.pdf

[5] Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: https://www.igj.nl/over-ons/wie-is-wie Nog nooit zoveel managers bij elkaar gezien. De inspectie is gevestigd in Heerlen, 74 kilometer van Meijel, de standplaats van de arts.

[6] Fit met Voeding, 28ste jaargang, nummer 4, 11 juni 2020 https://fitmetvoeding.nl

[7] Kamerdebat over de ‘kwakzalversmotie’ van FvD (duur ca tien minuten): https://youtu.be/rEZzt_FHQFQ

[8] De inspectie valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

[9] De inspectie op de website: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/huisarts-en-apotheker- aangesproken-op-voorschrijven-chloroquine-tegen-corona NB: het was niet chloroquine, maar hydroxychloroquine.

[10] Geneesmiddelen. Een collega vroeg aan een aantal bevriende artsen: noem mij nou eens vijf geneesmiddelen die echt genezen. Ne enig nadenken kwam niemand verder dan één middel: antibiotica. Fantastische uitvinding in 1928 van de man van de penicilline, de Schotse arts en bacterioloog Alexander Fleming. Het middel voorkwam het voortijdig overlijden van heel veel mensen. Er kleven echter twee nadelen aan: het eerste is het enthousiaste gebruik, met name ook in de veehouderij, dat mogelijk tot resistentie leidt, en dan hebben we er niet veel meer aan. Het tweede nadeel is dat antibiotica ook bijwerkingen hebben. Het woord zegt het al: anti = tegen en biotica = leven. Wat vroeger de darmflora heette en nu het microbioom wordt genoemd, wordt ook aangetast. En dat kan nogal wat negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid. Herstel van het microbioom na antibiotica gebruik is dus noodzakelijk. Daarover meer in een ander hoofdstuk.

[11] Het artikel in The Lancet’: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/ PIIS0140-6736(20)31180-6.pdf

[12] Artikel op nu punt nl van 25 mei 2020: https://www.nu.nl/coronavirus/6053605/who-staakt-onderzoek-naar- malariamedicijn-als-middel-tegen-covid-19.html

[13] Aankondiging intrekking artikel in ‘The Lancet’: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(20)31324-6/fulltext

[14] Het artikel van 4 juni 2020 in ‘The Guardian’ https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet- retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials

[15] Het teruggetrokken artikel in “The New England Journal of Medicine”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2021225

[16] https://www.globalresearch.ca/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it-anthony- faucis-intent-to-block-hcq-on-behalf-of-big-pharma/5715568 De Nederlandse vertaling kunt u hier lezen: https://astutenews.com/2020/06/14/the-corruption-of-science-the- hydroxychloroquine-lancet-study-scandal-who-was-behind-it/ Prof. Chossudovsky ontdekte nog iets bijzonders. Citaat in vertaling: “Chloroquine werd in 2002 gebruikt en getest tegen SARS-1 coronavirus in een onderzoek onder auspiciën van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dat in 2005 werd gepubliceerd in het peer-reviewed ‘Virology Journal’. De belangrijkste conclusie van het artikel was: ‘Chloroquine is een krachtige remmer van SARS-corona-virusinfectie en verspreiding’”. Zie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16115318/

[17] Hoe schoon is het blazoen van AstraZeneca? Dat is in detail te lezen op de site: https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/astrazeneca Penalty total since 2000: $ 1.148.775.284,- (21 ‘gevallen’)

[18] https://frankruesink.nl

[19] Het Peter Principle: “in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence”.

Open Brief aan de Media

5 mei 2020

“Het zijn de hersenen die ontgift moeten worden: bevrijd ze van vooroordelen, bevrijd ze van onbewezen dogma’s en vul ze met wetenschap en gezond verstand” [vrij naar Barry Groves (1936-2013), schrijver en zesvoudig wereldkampioen boogschieten]

De Verenigde Staten van Amerika hebben in 1986 een wet aangenomen, waarbij de farmaceutische industrie geheel werd vrijgesteld van welke aansprakelijkheid dan ook, zelfs van aanspraken door overlijden vanwege schade die vaccins kunnen veroorzaken.

The National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) is destijds tot stand gekomen, nadat ouders met succes claims hadden ingediend tegen vaccin-producenten bij rechtbanken (met jury), over schade die was toegebracht aan hun kinderen ten gevolge van de toediening van het DPT vaccin (Diphteria, Pertussis en Tetanus). Dat liep zodanig in de papieren dat fabrikanten er de brui aan wilden geven en dreigden te stoppen met de productie. Hierdoor kwam de zogenaamde herd-immunity (een vorm van bescherming door massavaccinatie) in gevaar, vond de overheid. En dus werd het zo geregeld als omschreven: de farmaceutische industrie is immuun verklaard.

Maar ja, die ouders moesten met hun klachten toch érgens naar toe kunnen en liever niet naar allerlei rechtbanken met jury’s. Dus kwam er een nevenwet: The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP of NVICP), gefinancierd door de overheid, dus door de belastingbetaler. De klachten moeten worden ingebracht bij de U.S. Court of Federal Claims, in de volksmond vaccin court genoemd, maar dan wel zonder jury. De toegekende schade teller staat -april 2020- op ruim 4,3 miljard dollar.

Daar komt bij dat veel Amerikanen

 • net als U, nog nooit van deze wetgeving hebben gehoord
 • niet in staat zijn hun problematiek te verwoorden, laat staan te documenteren
 • niet weten dat de klacht ‘autistisch spectrum’ niet ontvankelijk is bij het Court en deze mensen bij voorbaat dus kansloos procederen
 • het voorschot voor een advocaat niet kunnen betalen

In de huidige situatie is de jacht op het vaccin alleszins begrijpelijk, maar realistisch? Want ziet U het voor U? Zeven komma zeven miljard mensen enten tegen driehonderdduizend muterende virussen?

Het is verbazingwekkend dat er in de media geen enkele aandacht is voor het versterken van het immuunsysteem, een naar mijn mening nogal voor de hand liggende vraag. De beantwoording ervan zou een kolfje naar de hand van een journalist -die zijn of haar vak serieus neemt- moeten zijn. Dit klemt temeer als je hier leest, dat -op 1 januari 2018- 9,9 miljoen Nederlanders één of meer chronische aandoeningen hadden. Daar zijn toch redenen voor, dat heeft toch oorzaken?

Met vriendelijke groet,

Wim Zeegers
Wageningen

Vitamine D net zo belangrijk als vitamine C!

Copyright: Wim Zeegers 28 maart 2020

Je moet het Reformatorisch Dagblad -en in het bijzonder wetenschapsjournalist Wim van Hengel van die krant- nageven, dat zij zo’n beetje de enige krant zijn die tot nu toe gepubliceerd heeft over vitamine C. Hier een paar links:

https://www.rd.nl/vandaag/buitenland/eerste-resultaten- vitamine-c-therapie-bij-coronapatiënten-op-ic- gunstig-1.1645319

https://www.rd.nl/meer-rd/gezondheid/vitamine-c-redt- levens-op-ic-1.1428050

Ook sommige buitenlandse kranten lieten zich niet onbetuigd. Dit schreef de New York Post: https://nypost.com/2020/03/24/new-york-hospitals-treating- coronavirus-patients-with-vitamin-c/

En dit schreef de Daily Mail: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8149191/New-York- hospitals-treating-corona-patients-6000-milligrams- VITAMIN-C.html

En dit schreef the Sun: https://www.thesun.co.uk/news/11252320/coronavirus- doctors-treating-patients-vitamin-c-significantly-better/

Maar hoe belangrijk vitamine C ook is, vitamine D doet daar niet voor onder. Dagblad Trouw schreef daarover, en wel op 20 maart 2020 in een artikel: ”Kan extra vitamine D inderdaad helpen tegen het coronavirus?”, door journalist Marco Visser. https://www.trouw.nl/zorg/kan-extra-vitamine-d-inderdaad- helpen-tegen-het-coronavirus~b404b240/

Daarin wordt de gepensioneerde internist/nefroloog en
lepra-arts Jan van der Meulen opgevoerd die de onvoldoende aandacht van het RIVM (Jaap van Dissel) voor vitamine D aan de kaak stelt. Een belangrijk citaat:
“Van der Meulen zegt dat de coronapatiënten moeten worden beademd door een te heftige afweerreactie van het lichaam op het virus. Deze te heftige afweerreactie, die ook in het laboratorium is na te bootsen, wordt met vitamine D onderdrukt. ‘Anders gezegd, er treedt bij een tekort aan vitamine D een ongecontroleerde reactie op’.” Van der Meulen beroept zich onder meer op een artikel dat al in 2017 is verschenen in het BMJ (British Medical Journal). Tenslotte komt hij met een aanbeveling. “Ik zou ouderen willen adviseren elke dag 10 tot 20 microgram vitamine D in te nemen, zolang deze epidemie duurt.” Voor de benoeming van vitamine D worden vaker internationale Eenheden gebruikt (IE). Tien microgram staat dan gelijk aan 400 iE en 20 microgram aan 800 iE.
Met alle respect voor deze arts, die tenminste verder heeft gestudeerd en het durft te vertellen: deze hoeveelheden zijn veel te laag om enig effect van belang te sorteren. Ga er maar van uit, dat als je gezond bent en het vitamine D niveau laat meten, de waarde zal uitkomen tussen de 50 en 75 nmol/L. (Ben je ziek -al of niet van het virus- en kom je zelfs in het ziekenhuis terecht dan is je niveau waarschijnlijk ver beneden de 50 nmol/L). Je dokter vindt het meetresultaat van bijvoorbeeld 60 prima, want dat valt binnen de richtlijnen. Maar hij/zij weet er verder niet zoveel van, kan ook niet, voeding was geen vak in de opleiding en nu is er geen verdieptijd meer voor. Maar als lezer van ’Stille Slopers’ hoef je hoofdstuk 5 maar te lezen om wel op de hoogte te zijn. Drie jaar na verschijnen wordt het boek nog steeds verkocht, geen wonder, want actueler dan ooit.

Het grote belang van vitamine D voor de luchtwegen (respiratory tract) wordt nog eens duidelijk gemaakt door de arts Ryan Rehl MD in een 32 minuten durende voordracht: “Vitamin D & the Upper Respiratory Tract”. https://youtu.be/ fmDng_uMCnY (gehouden op 27 oktober 2018 en geplaatst op 17 juli 2019). En juist daar, in die luchtwegen, slaat het virus ongenadig toe. Geheel onderbouwd met wetenschappelijke referenties. Veel vaktermen, niet eenvoudig, maar even doorzetten en je krijgt de context absoluut mee. En die is dat je niveau tussen de 100 en 150 nmol/L zou moeten liggen. (In het Amerikaanse systeem is dat 40 tot 60 ng/ml; omrekeningsfactor 2,5). Daarbij komt hij tot de volgende aanbevelingen, als onderhoudsdosis, dus niet per se therapeutisch:

 • kinderen tot 1 jaar 1000 iE per dag, maximaal 2000 iE
 • van 1 tot 18 jaar 1000 iE per dag, maximaal 4000 iE
 • ouder dan 18 jaar 2000 iE per dag, maximaal 10.000 IE
  Het gehele jaar door neem ik 6000 iE per dag – let op, niet met water innemen, maar bij de warme maaltijd voor de betere opname. U kunt de ondertiteling aanklikken, dan is het makkelijker te volgen. U hoeft mijn verhaal niet integraal door te sturen, maar mag dat wel natuurlijk. Maar al zou u alleen maar deze voordracht een zo’n groot mogelijk bereik willen geven, vooral naar artsen, dan zou dat al geweldig zijn! Na het zien van ervan – gezien ook de data waarop deze bekend kon zijn – kom ik eens te meer tot de conclusie dat de verantwoordelijke autoriteiten toerekenbaar tekort zijn geschoten (juridische term voor wanprestatie) in de voorlichting en het informeren van de bevolking. De verwaarlozing hiervan en het geloof in en de fixatie op medicijnen en vaccins is commercieel wel begrijpelijk natuurlijk, ik ben ook ondernemer geweest, maar humaan gezien een regelrechte schande. Temeer ook omdat er veel meer wetenschap over vitamine D is dan deze ene voordracht. Maar voor deze column voert dat allemaal te ver.

Als je nog eens naar deze fantastische grafiek wil kijken: https://www.clinicaleducation.org/wp-content/uploads/Disease_Prevention_chart_uk1.pdf
dan zie je dat het verstandiger lijkt om je niveau naar de bovengrens van 150 nmol/L te brengen. Hoe je daar komt staat allemaal beschreven in hoofdstuk 5 van ‘Stille Slopers’. Wil of kan je dokter niet meegaan in je wens om het niveau te laten meten, dan kun je uitwijken -voor eigen rekening- naar testjegezondheid punt nl.

Het zal niet lang meer duren voordat de insmeer-industrie en andere belanghebbenden weer van zich zullen laten horen. Ze gaan je weer bang maken voor de zon. En ze willen dat je je insmeert met chemische middelen die door je organisme worden opgenomen en gezien worden als gifbelasting. En zo voorkom je ook nog eens dat je vitamine D op kan nemen… Maar wat is natuurlijker dan zonlicht? Vroeger speelden wij als kinderen buiten in de korte broek en werden we pas naar binnen geroepen voor het avondeten. Mijn vader had een voor de hele straat bekend fluitje om ons richting eettafel te krijgen. Geleidelijk veranderde de kleur van onze huid onder invloed van de zon. En zo laadden wij vitamine D op om de winter goed door te komen. En ja, we kregen in het winterseizoen ook levertraan. Ik hoef u niet te vertellen dat er tegenwoordig twee extremen spelen. De eerste is het binnenzitten en op een scherm vingeren. Het andere extreme is dat bráden in de vakantiezon, met dat witte lijf. Linksom of rechtsom, de gehele bevolking -op deze breedtegraad- heeft in de winter en zeker op het einde ervan een -groot- tekort aan vitamine D met alle nare gevolgen van dien. Ja, ook melanoom (huidkanker) kan juist mede een gevolg zijn van een vitamine D tekort, “it’s all in the literature” zegt de arts Ryan Rehl. Net als vitamine C is vitamine D goedkoop. Belanghebbenden vinden dit maar niks. Zou daarom al deze kennis aan ons worden onthouden?

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) heeft op 26 maart 2020 een bericht uit doen gaan waarin onder meer staat: “Vaak gaat het over ingrediënten die een rol spelen bij een goed immuunsysteem, zoals vitamine C en D of andere ‘weerstandsverhogende’ ingrediënten in supplementen”; “…en krijg je geen hogere weerstand en ben je ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen”. En dat alles zonder enige bronvermelding. Een ongeloofwaardige autoriteit.

PS: mijn eerste column op deze site ging over vitamine D: https://stilleslopers.nl/vitamine-d-perikelen/
Dat was op 23 februari 2017.

UPDATE dd 17 april 2020
Ook de media dragen in ruime mate bij aan de desinformatie naar het publiek. Een schrijnend voorbeeld hiervan werd gegeven in het AD van 11 april 2020, waar een ongeïnformeerde en onkritische journalist een apotheker het volgende laat zeggen: “Veel andere toevoegingen zijn bewezen nutteloos, zoals vitamine C die zou zorgen voor een verhoogde weerstand. ‘Daar krijg je bij een normaal dieet al voldoende van binnen’ zegt van de Pol (apotheker)” (nadruk van mij WZ).
Ik schreef de journalist en uiteraard kreeg ik daar geen reactie op. Mijn ervaring met journalisten is in het algemeen dat als je een compliment geeft er per omgaande een reactie komt, maar lever je ook maar enige – keurig geformuleerde – kritiek, dan geven ze niet thuis.
Dus ik schreef:
Het belang van vitamine C ligt ruimschoots genuanceerder. Kijk eens bij de wetenschap, bijvoorbeeld bij het Linus Pauling Institute van de Oregon State University: https://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/vitamin-C
In mijn boek ‘Stille Slopers’ schreef ik over vitamine C in vier hoofdstukken. In het februari nummer van ‘Spiegelbeeld’ schreef ik er een artikel over (1300 woorden). Dat stuur ik u – als u dat wilt – met plezier toe voor eigen gebruik.
 • De EFSA (European Food Safety Authority) heeft de volgende bewoording over vitamine C goedgekeurd: (186) “Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem” en (176) “Vitamine C ondersteunt de afweer van het lichaam”. Hier staan nog 13 toegestane alternatieve bewoordingen, bijvoorbeeld: “Vitamine C stimuleert het immuunsysteem tijdens en na fysieke inspanning”.
 • De apotheker (die zegt: ‘bewezen nutteloos’) heeft geen belang bij vitamine C. De prijs bedraagt 1,5 tot 3 cent per gram (1000 mg); daar wordt niet veel op verdiend…
 • Graag attendeer ik u nog op het in het Nederlands vertaalde boek van de arts/jurist Thomas E. Levy: “Vitamine C de oplossing voor vele infectieziekten en toxinen”, met 1200 wetenschappelijke referenties. Hier kunt u het boek inkijken: https://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872473.pdf
Waarom al die moeite? Omdat juist in deze tijd mensen goede – onderbouwde – informatie over ondersteuning van hun immuunsysteem meer dan ooit kunnen gebruiken.

Health, Happiness and Harmony

20 maart 2020

In de inleiding van ‘Stille Slopers’ schreef ik over het boek van stamcelbioloog Bruce H. Lipton PhD: ‘The Biology of Belief’. Ondertitel: ‘Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles’. ‘Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen omtrent de biochemie van het functioneren van de hersenen laten zien dat alle cellen van het lichaam beïnvloed worden door gedachten. Celbioloog Lipton beschrijft de exacte moleculaire routes waarlangs dit plaatsvindt.

De nieuwe wetenschap van de epigenetica heeft onze kijk op het verband tussen lichaam en geest radicaal veranderd. Dit heeft vergaande effecten op ons persoonlijk leven en op het collectief bestaan van onze soort’ [1].

Lipton schreef een brief (10 maart 2020) waaruit ik het volgende citeer: “As presented in ‘The Biology of Belief’, stress is responsible for up to 90% of illness, including heart disease, cancer and diabetes. When an individual is in stress, the release of stress hormones (e.g. cortisol) shuts down the immune system to conserve the body’s energy for running away from the perceived stressor, that proverbial ‘saber-toothed tiger’. Stress hormones are so effective at compromising the immune system, that physicians therapeutically provide recipients of organ transplants with stress hormones to prevent their immune system from rejecting the foreign implant. The conclusion is clear: the fear of the virus is more deadly than the virus itself. The media (perhaps in conjunction with the pharmaceutical industry) is compromising people’s health using the fear card. This is the result of negative thinking (the nocebo effect) which is the complete opposite of the placebo effect, manifest through positive thinking. If you make efforts to stay healthy, with good nutrition, exercise, taking vitamins and minerals, and, more importantly, avoiding stress (e.g. the ‘fear’ of the virus), even if you do get infected with the virus, you will likely only end up with a cold and/or a slight fever. If you are someone with a compromised immune system, it is supportive to surround yourself with loving family and friends, nature, and positive thoughts as well as any other nutrition, vitamins and minerals that you may already be taking for health and wellbeing. Following your intuition about what is best for you is key. The point here is that no matter who you are and what your state of health, you will only benefit from steering clear of the fear and supporting yourself in whatever way feels best to you. Please remember the truth of quantum physics, the most valid of all sciences on the planet: Consciousness is creating your life experiences. Are you being conscious of disease… or of health? Whishing you all Health, Happiness and Harmony”

Aldus Bruce Lipton. Ik sluit me er graag bij aan.

[1] https://www.brucelipton.com/about Het boek ’The Biology of Belief’ is ook in het Nederlands vertaald: https://www.bol.com/nl/p/de-biologie-van-de-overtuiging/ 9200000072250373/

Natuurlijke of synthetische vitamine C?

Copyright: Wim Zeegers

19 februari 2020

Het zou mooi zijn als we alle benodigde vitaminen en mineralen uit onze voeding konden betrekken, en onze vitamine D van de zon die het hele jaar door met voldoende kracht schijnt. Helaas is dat alles niet het geval, zoals in ‘Stille Slopers’ is beschreven. Dus verschenen er voedingssupplementen op de markt. En die verschillen -net als alle producten- in kwaliteit. Hoe kom je als consument of patiënt er nu achter wat voor jou het beste is?

Dat is best ingewikkeld. Je kunt naar zo’n winkel gaan met schappen vol potjes en doosjes en dan kan de dienstdoende medewerker je misschien iets verder helpen. Je kunt ook op internet gaan zoeken. En eens rondvragen in je familie- vrienden- of kennissen kring. Maar het blijft behelpen. En dan nog. Niet voor niets heb ik in het boek een waarschuwing opgenomen: “Ga nooit op eigen houtje pionieren met voedingssupplementen, zeker niet als je ook -al of niet door een arts voorgeschreven- medicijnen gebruikt en al helemaal niet als medicijnen door meerdere artsen zijn voorgeschreven. Werk samen met een ter zake kundige arts.” Zo’n arts of therapeut kun je bijvoorbeeld vinden op https://avig.nl of https://www.mbog.nl

Het minst terughoudend ben ik over vitamine C. Want wat kan er in het ergste geval gebeuren? Dat je darmen gaan rommelen en je tijdelijk wat dunne ontlasting hebt. Dat is het teken dat je óf heel gevoelig bent voor de betreffende vorm van vitamine C, óf dat je aan je darmtolerantie zit. Dat betekent dat je terug moet schakelen naar minder nemen in één keer en/of meer verdelen over de dag. Het betekent ook, dat als je darmen nog niet gaan rommelen, je lichaam nog wel wat meer vitamine C kan gebruiken.

Vitamine C is een verbinding tussen koolstof, waterstof en zuurstof met de formule C6 H8 O6. En het is goedkoop te maken. Een kilo vitamine C poeder is al te koop voor €30. Dat betekent dat 1 gram €0,03 kost. In een door mij geschreven artikel in het februari 2020 nummer van ‘Spiegelbeeld magazine’ kom ik tot de conclusie dat de gemiddelde mens wel 2000 mg vitamine C per dag kan gebruiken. Dit alles in het besef dat de werkelijke behoefte sterk kan variëren. De kosten zouden dan op €0,06  komen. Zakelijk gezien: dat schiet niet op. Dus wordt er door de industrie naar andere wegen gezocht om een aantrekkelijker product in de markt te zetten: “natuurlijke vitamine C”, als capsule in een potje. Het is een ‘natuurlijk extract’, en daarmee feitelijk ook een synthetisch product. De betreffende capsule bevat 125 mg vitamine C. Om aan 2000 mg te komen, moet je er dus 16 van nemen. Een capsule kost €0,12 – dus bij 16 stuks kom je op €1,94. Ter vergelijking: een vitamine C tablet -1000 mg- van een ander fabrikaat, kost €0,13, dus 2000 mg kost €0,26. Nog een vergelijking met een vitamine C poeder in de niet-zure vorm (natrium ascorbaat). Neem met maatschepje 2000 mg. Dan kom je op een prijs van €0,15. Maar eerlijk is eerlijk, de capsule is weliswaar duurder, maar er zit ook meer in. De leverancier schrijft dat “het extract onder meer rutine (vitamine P), ascorbigen, en choline bevat”. Onduidelijk is hoe essentieel deze stoffen voor een mens zijn.

Sommige therapeuten hebben zich verbonden met een merk. Dat kan vóór- en nadelen hebben. Het voordeel van de kennis, het nadeel van de mogelijke kosten. Over kosten gesproken. Als je lid bent van een patiëntenvereniging, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om voedingssupplementen te bestellen bij de Roode Roos, waarbij gemiddeld een voordeel van 25 procent kan worden verkregen. Meer informatie: https://www.derooderoos.nl/Info/About

Inmiddels worden er door artsen in Nederland vitamine C infusen gegeven van 10, 25 en 50 gram (10.000, 25.000, en 50.000 milligram). En dat zijn dus ook synthetische producten. En er worden ernstige ziektes mee behandeld en mensenlevens gered (dat laatste is de standaard uitdrukking; het moet eigenlijk zijn ‘verlengd’ in plaats van ‘gered’). In therapeutische zin heb je aan zogenaamde “natuurlijke vitamine C“ dus niet veel als het om ernstige ziekten gaat.

Tenslotte: als je meer van vitamine C wilt weten, dan is het in het Nederlands vertaalde boek van de Amerikaanse arts en advocaat Thomas E. Levy een ‘must’: “Het ongeneeslijke genezen”. Ondertitel: ‘Vitamine C de oplossing voor vele infectieziekten en toxinen’. Hier kun je het boek inkijken: https://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872473.pdf. Het boek bevat meer dan 1200 wetenschappelijke referenties.

PS: De krant van 18 februari 2020 heeft een rubriek, waar lezers vragen kunnen stellen die door deskundigen worden beantwoord. “Helpt vitamine C tegen verkoudheid of niet?” Het antwoord wordt gegeven door een wetenschapper van Wageningen Universiteit. “Een aantal jaren geleden zijn resultaten van 29 wetenschappelijke studies op een rij gezet waarin het effect van vitamine C op verkoudheid werd onderzocht, in een dosis van minimaal 200 mg per dag”. Tweehonderd milligram. Zo’n lage dosering, dat kun je na het lezen van hoofdstuk 11, 12, 13 en 14 van ‘Stille Slopers’ niet meer serieus nemen. Als je op PubMed gaat zoeken op “vitamin C”, dan kom je (18 februari 2020) op 64.257 wetenschappelijke studies. Daarin kun je die 29 van pas komende onderzoeken wel vinden. Want wat wil je aantonen? Dat het niet of nauwelijks werkt. En dat lukt bij slechts 200 mg feilloos. Lees deze column voor een meer realistische kijk op de materie: https://stilleslopers.nl/bescherming-tegen-het-coronavirus/

Alzheimer (2)

3 februari 2020 – Wim Zeegers

In ‘Stille Slopers’ schreef ik onder meer over het belang van het boek van neuroloog David Perlmutter. Het boek verscheen oorspronkelijk in 2013 met als titel: “Grain Brain”. Het werd een nummer één New York Times bestseller over de verwoestende effecten van gluten, suiker en koolhydraten, zowel voor de hersenen als voor het lichaam. Het boek werd in 30 talen vertaald, ook in het Nederlands [1].

Ik las ook de geheel gereviseerde Engelstalige versie van 2018 [2]. Daarin is een verontrustende grafiek opgenomen van de percentage-veranderingen in een aantal geselecteerde doodsoorzaken -voor alle leeftijden- in de periode van 2000 tot 2014. De bron hiervan was de ‘Alzheimer’s Association’ in de VS, die jaarlijks hierover publiceert. Hij schrijft dat ‘we (in de VS) behoorlijk vooruit zijn gegaan wat betreft hart- en vaatziekten, HIV/aids en bepaalde vormen van kanker als doodsoorzaak’, maar dat in diezelfde periode het aantal doden ten gevolge van Alzheimer -schrikbarend- met 89 procent was gestegen’.

Ik was nieuwsgierig naar de laatst verschenen grafiek en die ging tot 2017. Hier zie je dat het percentage doodsoorzaken door Alzheimer inmiddels alweer gestegen is naar 145 procent [3].

Maar er is hoop. Dat blijkt wel uit de boeken van Perlmutter en dat van Amy Berger (De Alzheimer Aanpak) en van Dr Dale Bredesen -een ‘professor of neurology’- (The End of Alzheimer’s, ook een New York Times bestseller), één en ander zoals uitvoerig is beschreven in mijn vorige column over Alzheimer [4]. Het boek van Bredesen is inmiddels in het Nederlands vertaald: “Het einde van alzheimer”, ‘Een leefstijl-programma om cognitieve achteruitgang te voorkomen’ [5]

Zoals ik heb beschreven heeft de farmaceutische industrie, althans de grote jongens onder hen, het opgegeven om nog een medicijn te ontwikkelen. En dat is ook volkomen begrijpelijk als je Perlmutter, Berger en Bredesen hebt gelezen. Een citaat uit het boek van Bredesen: “Recode (het behandelprotocol van Bredesen, WZ) heeft al voor honderden mensen gewerkt. Dus zelfs al heb je een genetisch risico op alzheimer, vertoon je al subjectieve of milde cognitieve beperkingen of heb je de diagnose vroege alzheimer gekregen, haal een keer diep adem en schud dat wanhopige en hulpeloze gevoel van je af. Het helpt vaak om met iemand te praten die vooruitgang heeft geboekt met het protocol, dan lijkt het niet zomaar een fantasie of een loze belofte (helaas is in Nederland waarschijnlijk nog geen gesprekspartner in deze zin te vinden, WZ). Daarna kun je besluiten of je je cognitieve achteruitgang te lijf wilt gaan met dit protocol. Niets en niemand kan je helpen als je zelf niet beter wilt worden. In hoofdstuk 5 heb ik al beschreven hoe het is om in te gaan tegen machtige ondernemingen en bekrompen deskundigen die het niet dulden als anderen afwijken van het heersende paradigma, zelfs niet als dat paradigma zo jammerlijk faalt als bij alzheimer. Een van de geweldige dingen aan wetenschap is gelukkig dat bewijzen alles overtroeven, al moet je er wel een lange adem voor hebben. De enige manier om de werking van een medische behandeling te beoordelen, is door vast te stellen of mensen er beter van worden. Niet of het geld in het laatje breng, niet of het gepubliceerd wordt in een sexy tijdschrift, niet of het goedkeuring of loftuitingen krijgt van collega’s, maar of het helpt mensen beter te worden. Het lijkt simpel en voor de hand liggend, maar in werkelijkheid is het verrassend genoeg zelden een prioriteit. Dit ‘cognitie-kompas’ is vooral belangrijk bij de ziekte van Alzheimer, omdat er op dit moment geen alternatief is. Er zijn niet meerdere werkzame therapieën voor, die we alleen maar hoeven te verbeteren. Integendeel, binnen de huidige beschikbare zorg is er niets wat de cognitieve achteruitgang bij subjectieve cognitieve beperking, milde cognitieve beperking of alzheimer stopt, laat staan terugdraait”.

Het boek van Bredesen is bepaald geen ‘page-turner’. Het vereist gewoon studie. En dat kost tijd. Maar hoe meer kennis je hebt, des te meer invloed je kunt uitoefen op het verloop van de aandoening. Hoe eerder er bij, hoe beter. En aangezien je niet weet wanneer dat moment daar is, ligt het voor de hand om niet te lang te wachten met een aantal stappen te zetten die je leefstijl in de goede richting sturen.

Tenslotte: Bredesen heeft een paar interviews gegeven die op YouTube te vinden zijn [6].

Bronnen

[1] https://www.bol.com/nl/p/het-glutengevaar/9200000108570576/? bltgh=vXkl3cmvqc4qiP66D55BTQ.1_4.8.ProductTitle

[2] https://www.bol.com/nl/p/grain-brain/9200000096369321/? bltgh=uvC0lKcqiQpCLsOn9hREiA_s4LnWgpB- VYn3UlqddFBWQ_2.3.ProductTitle

[3] https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-facts-and- figures-2019-r.pdf

[4] https://stilleslopers.nl/alzheimer/

[5] https://www.scriptum.nl/boeken/het-einde-van-alzheimer/

[6] https://www.youtube.com/watch?v=Sq7uVZ_0D3U&t=379s met Rhonda Patrick, en: https://www.youtube.com/watch?v=br4FfIucq5c
met Joseph Mercola, en: https://www.youtube.com/watch?v=f-OlzLB4SGk&t=1363s met Ivor Cummins

Bescherming tegen het Coronavirus

28 januari 2020
Onderstaand vindt u een uitvoerig bericht met grondige onderbouwing van Andrew W. Saul PhD: “Vitamin C Protects Against Coronavirus”. Maar het gaat over veel meer dan alleen vitamine C. De tekst is geheel in het Engels. Wilt u informatie over vitamine C in het Nederlands lees dan ‘Stille Slopers’, hoofdstuk 11, 12, 13 en 14. Ook op deze site kunt u er informatie over vinden, bijvoorbeeld hier: https://stilleslopers.nl/vitamine-c-what-else/ en hier: https://stilleslopers.nl/vitamine-c/  In het bericht van Andrew Saul ziet u een citaat van de arts Cathcart. Hij en een andere arts, Klenner, waren hun tijd ver vooruit met het succesvol toepassen van vitamine C in hoge doses. Alles is uitvoerig gedocumenteerd en allemaal te vinden, zeker met de informatie uit ‘Stille Slopers’.

FOR IMMEDIATE RELEASE
Orthomolecular Medicine News Service, Jan 26, 2020

Vitamin C Protects Against Coronavirus

by Andrew W. Saul, Editor

(OMNS January 26, 2020) The coronavirus pandemic can be dramatically slowed, or stopped, with the immediate widespread use of high doses of vitamin C. Physicians have demonstrated the powerful antiviral action of vitamin C for decades. There has been a lack of media coverage of this effective and successful approach against viruses in general, and coronavirus in particular.

It is very important to maximize the body’s anti-oxidative capacity and natural immunity to prevent and minimize symptoms when a virus attacks the human body. The host environment is crucial. Preventing is obviously easier than treating severe illness. But treat serious illness seriously. Do not hesitate to seek medical attention. It is not an either-or choice. Vitamin C can be used right along with medicines when they are indicated.

“I have not seen any flu yet that was not cured or markedly ameliorated by massive doses of vitamin C.”

(Robert F. Cathcart, MD)

The physicians of the Orthomolecular Medicine News Service and the International Society for Orthomolecular Medicine urge a nutrient-based method to prevent or minimize symptoms for future viral infection. The following inexpensive supplemental levels are recommended for adults; for children reduce these in proportion to body weight:

Vitamin C: 3,000 milligrams (or more) daily, in divided doses.

Vitamin D3: 2,000 International Units daily. (Start with 5,000 IU/day for two weeks, then reduce to 2,000)

Magnesium: 400 mg daily (in citrate, malate, chelate, or chloride form)

Zinc: 20 mg daily

Selenium: 100 mcg (micrograms) daily

Vitamin C [1], Vitamin D [2], magnesium [3], zinc [4], and selenium [5] have been shown to strengthen the immune system against viruses.

The basis for using high doses of vitamin C to prevent and combat virus-caused illness may be traced back to vitamin C’s early success against polio, first reported in the late 1940s.[6] Many people are unaware, even surprised, to learn this. Further clinical evidence built up over the decades, leading to an anti-virus protocol published in 1980.[7]

It is important to remember that preventing and treating respiratory infections with large amounts of vitamin C is well established. Those who believe that vitamin C generally has merit, but massive doses are ineffective or somehow harmful, will do well to read the original papers for themselves. To dismiss the work of these doctors simply because they had success so long ago sidesteps a more important question: Why has the benefit of their clinical experience not been presented to the public by responsible governmental authorities, especially in the face of a viral pandemic?

References:

1. Vitamin C:

Case HS (2018) Vitamin C questions answered. Orthomolecular Medicine News Service, http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n12.shtml.

Gonzalez MJ, Berdiel MJ, Duconge J (2018) High dose vitamin C and influenza: A case report. J Orthomol Med. June, 2018, 33(3). https://isom.ca/article/high-dose-vitamin-c-influenza-case-report.

Gorton HC, Jarvis K (1999) The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections. J Manip Physiol Ther, 22:8, 530-533. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543583

Hemilä H (2017) Vitamin C and infections. Nutrients. 9(4). pii:E339. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28353648.

Hickey S, Saul AW (2015) Vitamin C: The real story. Basic Health Pub. ISBN-13: 978-1591202233.

Levy TE (2014) The clinical impact of vitamin C. Orthomolecular Medicine News Service, http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n14.shtml

OMNS (2007) Vitamin C: a highly effective treatment for colds. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n05.shtml.

OMNS (2009) Vitamin C as an antiviral http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml.

Taylor T (2017) Vitamin C material: where to start, what to watch. OMNS, http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v13n20.shtml.

Yejin Kim, Hyemin Kim, Seyeon Bae et al. (2013) Vitamin C is an essential factor on the anti-viral immune responses through the production of interferon-α/β at the initial stage of influenza A virus (H3N2) infection. Immune Netw. 13:70-74. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23700397.

2. Vitamin D:

Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC et al. (2006) Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 134:1129-1140. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053.

Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF et al. (2008) On the epidemiology of influenza. Virol J. 5:29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16959053.

Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. (2009) Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 169:384-390. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19237723.

Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL et al. (2017) Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ.356:i6583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202713.

Urashima M, Segawa T, Okazaki M et al. (2010) Randomized trial of vitamin D supplementation to prevent seasonal influenza A in schoolchildren. Am J Clin Nutr. 91:1255-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962.

von Essen MR, Kongsbak M, Schjerling P et al. (2010) Vitamin D controls T cell antigen receptor signaling and activation of human T cells. Nat Immunol. 11:344-349. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20208539.

3. Magnesium:

Dean C (2017) Magnesium. OMNS, http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v13n22.shtml

Dean C. (2017) The Magnesium Miracle. 2nd Ed., Ballantine Books. ISBN-13: 978-0399594441.

Levy TE (2019) Magnesium: Reversing Disease. Medfox Pub. ISBN-13: 978-0998312408

4. Zinc:

Fraker PJ, King LE, Laakko T, Vollmer TL. (2000) The dynamic link between the integrity of the immune system and zinc status. J Nutr. 130:1399S-406S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10801951.

Liu MJ, Bao S, Gálvez-Peralta M, et al. (2013) ZIP8 regulates host defense through zinc-mediated inhibition of NF-кB. Cell Rep. 3:386-400. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23403290.

Mocchegiani E, Muzzioli M. (2000) Therapeutic application of zinc in human immunodeficiency virus against opportunistic infections. J Nutr. 130:1424S-1431S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10801955.

Shankar AH, Prasad AS. (1998) Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection. Am J Clin Nutr. 68:447S-463S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9701160.

5. Selenium:

Beck MA, Levander OA, Handy J. (2003) Selenium deficiency and viral infection. J Nutr. 133:1463S-1467S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12730444.

Hoffmann PR, Berry MJ. (2008) The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res. 52:1273-1280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384097.

Steinbrenner H, Al-Quraishy S, Dkhil MA et al. (2015) Dietary selenium in adjuvant therapy of viral and bacterial infections. Adv Nutr. 6:73-82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25593145.

6. Klenner FR. The treatment of poliomyelitis and other virus diseases with vitamin C. J South Med Surg 1949, 111:210-214. http://www.doctoryourself.com/klennerpaper.html.

7. Cathcart RF. The method of determining proper doses of vitamin C for treatment of diseases by titrating to bowel tolerance. Australian Nurses J 1980, 9(4):9-13. http://www.doctoryourself.com/titration.html

Nutritional Medicine is Orthomolecular Medicine

Orthomolecular medicine uses safe, effective nutritional therapy to fight illness. For more information: http://www.orthomolecular.org

Find a Doctor

To locate an orthomolecular physician near you: http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml

The peer-reviewed Orthomolecular Medicine News Service is a non-profit and non-commercial informational resource.

Editorial Review Board:

Ilyès Baghli, M.D. (Algeria)
Ian Brighthope, M.D. (Australia)
Prof. Gilbert Henri Crussol (Spain)
Carolyn Dean, M.D., N.D. (USA)
Damien Downing, M.D. (United Kingdom)
Michael Ellis, M.D. (Australia)
Martin P. Gallagher, M.D., D.C. (USA)
Michael J. Gonzalez, N.M.D., D.Sc., Ph.D. (Puerto Rico)
William B. Grant, Ph.D. (USA)
Tonya S. Heyman, M.D. (USA)
Suzanne Humphries, M.D. (USA)
Ron Hunninghake, M.D. (USA)
Michael Janson, M.D. (USA)
Robert E. Jenkins, D.C. (USA)
Bo H. Jonsson, M.D., Ph.D. (Sweden)
Jeffrey J. Kotulski, D.O. (USA)
Peter H. Lauda, M.D. (Austria)
Thomas Levy, M.D., J.D. (USA)
Homer Lim, M.D. (Philippines)
Stuart Lindsey, Pharm.D. (USA)
Victor A. Marcial-Vega, M.D. (Puerto Rico)
Charles C. Mary, Jr., M.D. (USA)
Mignonne Mary, M.D. (USA)
Jun Matsuyama, M.D., Ph.D. (Japan)
Dave McCarthy, M.D. (USA)
Joseph Mercola, D.O. (USA)
Jorge R. Miranda-Massari, Pharm.D. (Puerto Rico)
Karin Munsterhjelm-Ahumada, M.D. (Finland)
Tahar Naili, M.D. (Algeria)
W. Todd Penberthy, Ph.D. (USA)
Dag Viljen Poleszynski, Ph.D. (Norway)
Jeffrey A. Ruterbusch, D.O. (USA)
Gert E. Schuitemaker, Ph.D. (Netherlands)
Thomas L. Taxman, M.D. (USA)
Jagan Nathan Vamanan, M.D. (India)
Garry Vickar, MD (USA)
Ken Walker, M.D. (Canada)
Anne Zauderer, D.C. (USA)

Andrew W. Saul, Ph.D. (USA), Editor-In-Chief
Editor, Japanese Edition: Atsuo Yanagisawa, M.D., Ph.D. (Japan)
Robert G. Smith, Ph.D. (USA), Associate Editor
Helen Saul Case, M.S. (USA), Assistant Editor
Michael S. Stewart, B.Sc.C.S. (USA), Technology Editor
Jason M. Saul, JD (USA), Legal Consultant

Comments and media contact: drsaul@doctoryourself.com OMNS welcomes but is unable to respond to individual reader emails. Reader comments become the property of OMNS and may or may not be used for publication.

This article may be reprinted free of charge provided 1) that there is clear attribution to the Orthomolecular Medicine News Service, and 2) that both the OMNS free subscription link http://orthomolecular.org/subscribe.html and also the OMNS archive link http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml are included.

Riordan Clinic | Orthomolecular.org
3100 N Hillside Ave
Wichita, Kansas 67219
United States

Vitamine C (bronnen)

Bronnen bij het artikel over vitamine C in ‘Spiegelbeeld magazine’, uitgave 2 februari 2020

[1] https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx

[2] https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamines.aspx

[3] https://www.youtube.com/watch?v=ZIlrNKwBvdE Lecture on vitamin C by Suzanne Humphries MD (2015)

[4] Lezing Matthias Rath MD voor de Stanford University, mei 2002 Rath was jarenlang de rechterhand van tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling PhD. Meer hierover in hoofdstuk 12, 13 en 14 van ‘Stille Slopers’.

[5] http://www.europeanlaboratory.nl/documents/nl/pricelist_nl.pdf

[6] https://www.nvkc.nl/zoek-een-test/eenheden-en-referentiewaarden

[7] https://www.mbog.nl ‘Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire geneeskunde’ en https://avig.nl ‘Artsen Vereniging voor Integrale geneeskunde’

[8] https://www.blikopnieuws.nl/gezondheid/256248/forse-dosis-vitamine-c-goed-voor-overlevenden-hartstilstand.html

[9] https://stilleslopers.nl/sepsis-bloedvergiftiging-overleven/