26 Jodium

Bronnen deel 3 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 265 jan/feb 2020

[14] Periodiek stelsel der elementen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Periodiek_systeem
[15] Wolff-Chaikoff effect.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolff–Chaikoff_effect
[16] Lugol’s Solution giftig? De National Institutes of Health vinden er dit van:
https://medlineplus.gov/ency/article/002658.htm
[17] The Wolff-Chaikoff Effect: Crying Wolf? http://www.optimox.com/iodine-study-4
[18] Guy E. Abraham MD, was a former Professor of Obstetrics, Gynaecology and Endrocrinology at the University of California, Los Angeles (UCLA) School of Medicine.
At about 1970 he pioneered the development of assays to measure minute quantities of steroid hormones in biological fluids. He has been honored as follows: in 1974 the General Diagnostic Award from the Canadian Association of Clinical Chemists; in 1976 the Medaille d’Honneur from the University of Liège, Belgium; in 1980 the Senior Investigator Award of Pharmacia, Sweden. The applications of Dr Abraham’s techniques to a variety of female disorders have brought a notable improvement to the understanding and management of these disorders. At about 1980 he developed nutritional programs for women with premenstrual tension syndrome and postmenopausal osteoporosis. His last research interests included the development of assays for the measurement of iodide and the other halides in biological fluids and their applications to the implementation of ortho-iodo-supplementation in medical practice.
[19] http://www.optimox.com/iodine-research
Daarbij zijn in ieder geval de eerste drie publicaties voor de geïnteresseerde lezer van belang.
* Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Optimum Levels of Iodine for Greatest Mental and Physical Health. The Original Internist, 9:5-20, 2002
*Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Orthoiodosupplementation: Iodine Sufficiency Of The Whole Human Body. The Original Internist, 9:30-41,2002

*Abraham, G.E., Flechas, J.D., Hakala, J.C., Measurement Of Urinary Iodide Levels By Ion-Selective Electrode: Improved Sensitivity And Specificity By Chromatography On An Ion-Exchange Resin.The Original Internist, 11(4):19-32,2004
[20] www.drbrownstein.com
Dr David Brownstein MD is praktiserend arts en schrijver van veertien boeken, waaronder:
“Iodine, Why you need it why you can’t live without it” -5th Edition
ISBN 978-0-9660882-3-6 (2014)
Uitgever: Medical Alternatives Press
En hier is zijn persoonlijk verhaal:
“David, a 42 year old Michigander, had taken good care of himself. He regularly took vitamins and minerals, did not eat a lot of junkfood and exercised regularly. ‘I feel better now than I did when I was in my 20’s. I eat better and my energy level is better’.
His father, mother, and two sisters were being treated for hypothyroidism. David was diagnosed with hypothyroidisme eight years ago (2006) and was taking thyroid medication (Armour® thyroid) regularly. When David’s iodine level was checked with an iodine/iodide loading test, he was shocked. His iodine level was found to be very low at 46,2% excretion (normal excretion is greater dan 90%). ‘I couldn’t believe it. How could my iodine level be so low, when I felt so good?’
When he started supplementing with an iodine/iodide combination, he immediately felt better. ‘My energy level dramatically increased. I started sleeping better and in addition my head felt much clearer’. After three months of iodine supplementation David’s iodine levels improved to a more healthy 87% excretion.
Update: now in 2014 I am still taking 75 milligram iodine (75.000 microgram).
My bromide level which was high at 126 mg/l has now fallen to 10 mg/l. There is no known therapeutic effect of bromide. I believe our continual exposure to toxic halides has allowed my bromide levels to still elevated. Bromide is a toxic halide that is detoxified from the body by iodine”.
[21] “U kunt meer dan u denkt”
Ondertitel: Aanvullende maatregelen om kanker te helpen voorkomen en genezen
Schrijver: Hans Moolenburgh sr.
ISBN 9 789047 703327 (2011, tweede druk) Uitgever: Lemniscaat B.V.

[22] “The Iodine Crisis”
Ondertitel: ‘What You Don’t Know About Iodine Can Wreck Your Life’ Schrijver: Lynne Farrrow
Voorwoord: David Brownstein, MD
ISBN 978-0-9860320-0-4 (2013)
Uitgever: Devon Press
Lynne Farrow luidt de noodklok over de RDA (ADH in Nederland) voor jodium via gejodeerd keukenzout. Zij wijst er op dat deze voorziening onvoldoende is voor de tegenwoordige tijd en dat dit heeft geleid tot een epidemie van jodiumtekort. Lynne Farrow (www.LynneFarrow.net ) is een klokkenluider. Zij is ook journalist, onderzoeker en voormalig leraar. Haar eigen ervaringen met borstkanker leidde tot de ontdekking dat iemand een geneesmiddel had ‘gestolen’ met bewezen voordelen die teruggaan tot 15.000 jaar geleden. Een geneesmiddel dat niet alleen háár hielp, maar het hielp reeds miljoenen mensen. Momenteel is zij directeur van Breast Cancer Choices Inc., een nonprofit organisatie gericht op het beoordelen en rapporteren van het bewijs voor borstkanker procedures en behandelingen. Als oprichter van de Breast Cancer Think Tank, richtte zij een forum op voor professionals, patiënten en geïnteresseerde leken. Lynne is de redacteur van http://www.iodineresearch.com waarin zij materiaal heeft verzameld voor zowel beginnende als gevorderde jodium onderzoekers. Van weinig bekende studies zoals jodium en de hersenen tot informatie voor de beginner, die meer wil weten over het Jodium Protocol.


Bronnen deel 2 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 264 nov/dec 2019

[8] De site van de Italiaanse wetenschapper Sebastiano Venturi PhD:
https://sites.google.com/site/iodinestudies/home

Evolutionary Significance of Iodine: http://www.iccidd.org/cm_data/2011_Venturi_Evolutionary_Significance_of_Iodine.pdf

pastedGraphic.png

“Fig. (1). Iodine in Evolution. Over three billion years ago, blue-green algae were the first living Prokaryota to produce oxygen, halocarbons (such as CH3I) in the atmosphere, and PUFA’s in lipid membranes. About 500-600 million years ago (Mya) when the primitive brain evolved in marine animals, thyroid cells originated from the primitive gut in vertebrates, migrated, and specialized in the uptake and storage of iodo-compounds in a novel follicular “thyroidal” stucture that served as a reservoir for iodine. Three to four hundred million years ago some vertebrates evolved into amphibians and reptiles and moved to Iodine-deficient land. Thyroid hormones became active agents in the metamorphosis and thermogenesis of vertebrates, facilitating their adaption to the terrestrial environment. The dry terrestrial diet firstly stimulated in amphibians the formation of Iodine-concentrating salvary glands, and about 200 Mya the formation of Iodine-concentrating mammary glands in mammals (from Venturi et al [27]”.

[9] Zeewier in Nederland. Onder meer te verkrijgen: roodhoorntjeswier, wakaméwier, zeeslawier, visdraadwier, zee-eikwier, Japans bessenwier.
Een aardige site is ook: http://www.zeewierwijzer.nl

[10] Japans onderzoek in 1967:
Nagataki et al: J.Clin Endo: 27:638-647,1967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagataki+et+al%3A+J.Clin+Endo%3A+27%3A638-647%2C1967

[11] levensverwachting bij geboorte in 2015 volgens de WHO:
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
(Inmiddels geupdate juni 2018, maar hier gegevens t/m 2015 aangehouden)

Nederland, mannen en vrouwen: 81,9 jaar (V 83,6 en M 80,0)
Gezonde levensjaren: 72,2

Japan, mannen en vrouwen: 83,7 jaar (V 86,8 en M 80,50)
Gezonde levensjaren: 74,9

Verenigde Staten, mannen en vrouwen: 79,3 jaar (V 81,6 en M 76,9)
Gezonde levensjaren: 69,1 

Japanners hebben bijna zes jaar meer gezonde levensjaren dan Amerikanen. Nóg een vergelijking. De VS geven meer dan 650 miljard dollar uit aan defensie (dat is vijf maal zo veel als China en tien maal zoveel als Rusland). Maar voor de ziekenzorg geven de Amerikanen meer dan 3200 miljard dollar uit, het vijfvoudige van de defensie uitgaven.

De tendens van de almaar stijgende kosten voor de ziekenzorg speelt ook bij ons. In 2015 waren er vijf miljoen chronisch zieke mensen, waarvan er twee miljoen twee of meer aandoeningen hebben. De verwachting van het RIVM is dat in 2030 zeven miljoen mensen chronisch ziek zullen zijn, waarvan er dan drie miljoen twee of meer chronische ziekten hebben.

Kindersterfte per 1000 geborenen (2015)

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/MDG4/atlas.html

Nederland: 3,8 ( 3,4 – 4.2)

Japan: 2,7 (2,6 – 2,9)

Verenigde Staten: 6,5 (5,4 – 7,8)

Dit is ook vrij schokkend. De kindersterfte ligt in Nederland 40% hoger dan in Japan, maar in de VS meer dan 100% hoger.

[12] Katagiri et al: Adequacy of iodine intake in three different Japanese adult dietary patterns, a nationwide study. Nutr J. 2015; 14: 129
Published online 2015 Dec 30. doi: 10.1186/s12937-015-0116-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696276/

[13] De Amerikaans overheid stelt deze bovenlimiet voor jodium op 1100 microgram…
Hoe ze daartoe gekomen zijn kun je hier vinden:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222323/


Bronnen deel 1 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 263 sept/okt 2019

[1] “Iodine deficiency in Europe”, ondertitel: “A continuing public health problem”. World Health Organization / unicef / 2007 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43398/1/9789241593960_eng.pdf

of deze:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43398/9789241593960?sequence=1

Citaat: “….of considerably greater concern are the more subtle degrees of mental impairment associated with iodine deficiency that lead to poor school performance, reduced intellectual ability, and impaired work capacity. For iodine-deficient communities, between 10 and 15 IQ points may be lost when compared to similar but non-iodine-deficient populations. Iodine deficiency is the world’s greatest single cause of preventable brain damage. This fact is the driving force that led the international community and more specifically the World Health Assembly to adopt a resolution in 1990 to eliminate iodine deficiency. This resolution was reaffirmed in 1998, 2003, and 2007”.

 [2] RIVM en Doetinchem:

https://web.archive.org/web/20140721150148/http://rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek/Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Zout_en_jodiuminname_2006_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Resultaten_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen_2006

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/januari/24_uurs_urine_excretie_van_jodium_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassen_Nederlanders

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/november/De_jodiuminname_van_de_Nederlandse_bevolking_na_verdere_zoutverlaging_in_brood

Een stukje hieruit:

“Mensen die brood zonder gejodeerd (bakkers)zout consumeren, zoals een deel van het biologische brood of het zelfgebakken brood, zijn mogelijk een risicogroep om te weinig jodium binnen te krijgen. Het is onbekend of deze personen via andere voedingsmiddelen hun jodiuminname op peil houden.  De huidige gegevens over de Nederlandse voedselconsumptie geven namelijk geen inzicht in de mate waarin mensen brood zonder gejodeerd zout consumeren, en dus ook niet in het voedingspatroon van deze consumenten.”

Met andere woorden: wij tasten volledig in het duister.

[3] R.H. Verheesen en C.M. Schweitzer: “Het jodiumtekort is terug”.Medisch Contact, 21 oktober 2008

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/het-jodiumtekort-is-terug.htm

of deze:

http://www.medischcontact.nl/archief-6/tijdschriftartikel/24095/het-jodiumtekort-is-terug.htm

en deze:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703293

“Iodine deficiency, more than cretinism and goiter”.

Reumatoloog Verheesen schrijft in een e-mail (mei 2011):

“Het jodiumprobleem is groter dan wij denken. Zeker als we ons realiseren dat onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is gebaseerd op het voorkómen van de meest ernstige uiting van een tekort en niet op het bereiken van optimale jodiumniveaus. Dan wordt het verhaal deprimerend. Echter niemand lijkt zich er druk over te maken”.

[4] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium.htm

Kritiek van (een deel van ) de Gezondheidsraad op het artikel van Verheesen en Schweitzer, 21 november 2008, waarin zij hun zorgen ongegrond verklaren.

[5] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium-1.htm

Repliek van Verheesen en Schweitzer: “In onze ogen is het rapport van de Gezondheidsraad onvolledig, onvoldoende realistisch en ontbeert het toekomstvisie. De raad negeert een WHO richtlijn en gaat uit van onderzoek dat de raad zelf als insufficiënt beschouwt. Onze zorgen zijn daarmee vergroot”.

[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25519688

Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease.

Er is onvoldoende bewijs voor.

[7] Onderzoek naar de oorzaak van struma, cretinisme en mentale retardatie: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marine

David Marine (20 September 1880 – 6 November 1976) was an American pathologist. He is remembered for his trial, with O. P. Kimball as his assistant, of the effect of giving iodide to a large group of schoolgirls in Ohio from 1917 to 1922, which greatly reduced their development of goiter, and resulted in the iodization of table salt.