Jodium

Bronnen deel 2 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 264 nov/dec 2019

[8] De site van de Italiaanse wetenschapper Sebastiano Venturi PhD:
https://sites.google.com/site/iodinestudies/home

Evolutionary Significance of Iodine: http://www.iccidd.org/cm_data/2011_Venturi_Evolutionary_Significance_of_Iodine.pdf

pastedGraphic.png

“Fig. (1). Iodine in Evolution. Over three billion years ago, blue-green algae were the first living Prokaryota to produce oxygen, halocarbons (such as CH3I) in the atmosphere, and PUFA’s in lipid membranes. About 500-600 million years ago (Mya) when the primitive brain evolved in marine animals, thyroid cells originated from the primitive gut in vertebrates, migrated, and specialized in the uptake and storage of iodo-compounds in a novel follicular “thyroidal” stucture that served as a reservoir for iodine. Three to four hundred million years ago some vertebrates evolved into amphibians and reptiles and moved to Iodine-deficient land. Thyroid hormones became active agents in the metamorphosis and thermogenesis of vertebrates, facilitating their adaption to the terrestrial environment. The dry terrestrial diet firstly stimulated in amphibians the formation of Iodine-concentrating salvary glands, and about 200 Mya the formation of Iodine-concentrating mammary glands in mammals (from Venturi et al [27]”.

[9] Zeewier in Nederland. Onder meer te verkrijgen: roodhoorntjeswier, wakaméwier, zeeslawier, visdraadwier, zee-eikwier, Japans bessenwier.
Een aardige site is ook: http://www.zeewierwijzer.nl

[10] Japans onderzoek in 1967:
Nagataki et al: J.Clin Endo: 27:638-647,1967
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagataki+et+al%3A+J.Clin+Endo%3A+27%3A638-647%2C1967

[11] levensverwachting bij geboorte in 2015 volgens de WHO:
http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
(Inmiddels geupdate juni 2018, maar hier gegevens t/m 2015 aangehouden)

Nederland, mannen en vrouwen: 81,9 jaar (V 83,6 en M 80,0)
Gezonde levensjaren: 72,2

Japan, mannen en vrouwen: 83,7 jaar (V 86,8 en M 80,50)
Gezonde levensjaren: 74,9

Verenigde Staten, mannen en vrouwen: 79,3 jaar (V 81,6 en M 76,9)
Gezonde levensjaren: 69,1 

Japanners hebben bijna zes jaar meer gezonde levensjaren dan Amerikanen. Nóg een vergelijking. De VS geven meer dan 650 miljard dollar uit aan defensie (dat is vijf maal zo veel als China en tien maal zoveel als Rusland). Maar voor de ziekenzorg geven de Amerikanen meer dan 3200 miljard dollar uit, het vijfvoudige van de defensie uitgaven.

De tendens van de almaar stijgende kosten voor de ziekenzorg speelt ook bij ons. In 2015 waren er vijf miljoen chronisch zieke mensen, waarvan er twee miljoen twee of meer aandoeningen hebben. De verwachting van het RIVM is dat in 2030 zeven miljoen mensen chronisch ziek zullen zijn, waarvan er dan drie miljoen twee of meer chronische ziekten hebben.

Kindersterfte per 1000 geborenen (2015)

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/MDG4/atlas.html

Nederland: 3,8 ( 3,4 – 4.2)

Japan: 2,7 (2,6 – 2,9)

Verenigde Staten: 6,5 (5,4 – 7,8)

Dit is ook vrij schokkend. De kindersterfte ligt in Nederland 40% hoger dan in Japan, maar in de VS meer dan 100% hoger.

[12] Katagiri et al: Adequacy of iodine intake in three different Japanese adult dietary patterns, a nationwide study. Nutr J. 2015; 14: 129
Published online 2015 Dec 30. doi: 10.1186/s12937-015-0116-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4696276/

[13] De Amerikaans overheid stelt deze bovenlimiet voor jodium op 1100 microgram…
Hoe ze daartoe gekomen zijn kun je hier vinden:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222323/


Bronnen deel 1 van het artikel over jodium in De Natuur Uw Arts nr. 263 sept/okt 2019

[1] “Iodine deficiency in Europe”, ondertitel: “A continuing public health problem”. World Health Organization / unicef / 2007 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43398/1/9789241593960_eng.pdf

of deze:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43398/9789241593960?sequence=1

Citaat: “….of considerably greater concern are the more subtle degrees of mental impairment associated with iodine deficiency that lead to poor school performance, reduced intellectual ability, and impaired work capacity. For iodine-deficient communities, between 10 and 15 IQ points may be lost when compared to similar but non-iodine-deficient populations. Iodine deficiency is the world’s greatest single cause of preventable brain damage. This fact is the driving force that led the international community and more specifically the World Health Assembly to adopt a resolution in 1990 to eliminate iodine deficiency. This resolution was reaffirmed in 1998, 2003, and 2007”.

 [2] RIVM en Doetinchem:

https://web.archive.org/web/20140721150148/http://rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek/Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Zout_en_jodiuminname_2006_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen/Resultaten_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassenen_2006

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Voedselconsumptiepeiling/Voedingsstatusonderzoek

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2008/januari/24_uurs_urine_excretie_van_jodium_Voedingsstatusonderzoek_bij_volwassen_Nederlanders

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/november/De_jodiuminname_van_de_Nederlandse_bevolking_na_verdere_zoutverlaging_in_brood

Een stukje hieruit:

“Mensen die brood zonder gejodeerd (bakkers)zout consumeren, zoals een deel van het biologische brood of het zelfgebakken brood, zijn mogelijk een risicogroep om te weinig jodium binnen te krijgen. Het is onbekend of deze personen via andere voedingsmiddelen hun jodiuminname op peil houden.  De huidige gegevens over de Nederlandse voedselconsumptie geven namelijk geen inzicht in de mate waarin mensen brood zonder gejodeerd zout consumeren, en dus ook niet in het voedingspatroon van deze consumenten.”

Met andere woorden: wij tasten volledig in het duister.

[3] R.H. Verheesen en C.M. Schweitzer: “Het jodiumtekort is terug”.Medisch Contact, 21 oktober 2008

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/het-jodiumtekort-is-terug.htm

of deze:

http://www.medischcontact.nl/archief-6/tijdschriftartikel/24095/het-jodiumtekort-is-terug.htm

en deze:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18703293

“Iodine deficiency, more than cretinism and goiter”.

Reumatoloog Verheesen schrijft in een e-mail (mei 2011):

“Het jodiumprobleem is groter dan wij denken. Zeker als we ons realiseren dat onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is gebaseerd op het voorkómen van de meest ernstige uiting van een tekort en niet op het bereiken van optimale jodiumniveaus. Dan wordt het verhaal deprimerend. Echter niemand lijkt zich er druk over te maken”.

[4] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium.htm

Kritiek van (een deel van ) de Gezondheidsraad op het artikel van Verheesen en Schweitzer, 21 november 2008, waarin zij hun zorgen ongegrond verklaren.

[5] https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/genoeg-jodium-1.htm

Repliek van Verheesen en Schweitzer: “In onze ogen is het rapport van de Gezondheidsraad onvolledig, onvoldoende realistisch en ontbeert het toekomstvisie. De raad negeert een WHO richtlijn en gaat uit van onderzoek dat de raad zelf als insufficiënt beschouwt. Onze zorgen zijn daarmee vergroot”.

[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25519688

Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease.

Er is onvoldoende bewijs voor.

[7] Onderzoek naar de oorzaak van struma, cretinisme en mentale retardatie: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Marine

David Marine (20 September 1880 – 6 November 1976) was an American pathologist. He is remembered for his trial, with O. P. Kimball as his assistant, of the effect of giving iodide to a large group of schoolgirls in Ohio from 1917 to 1922, which greatly reduced their development of goiter, and resulted in the iodization of table salt.