Links Stille Slopers

Beste lezer van ‘Stille Slopers‘,

In het boek vindt u ruim 150 verwijzingen naar boeken, artikelen en internetpublicaties (door hyperlinks, afgekort ‘links’). Boeken gaan lang mee, maar met internetpublicaties is dat niet altijd het geval. Updates van websites, herschikking van items, of websites die beëindigd worden kunnen leiden tot ‘dode links’. Daarom geven we hieronder per hoofdstuk de correcties aan.

Hoofdstuk 4
[7] link naar staafgrafiek, ook rechtstreeks als PDF te downloaden als u hier klikt.

Hoofdstuk 5
[4] link naar staafgrafiek, ook rechtstreeks als PDF te downloaden als u hier klikt.

Toelichting:  hier te lande gaat men er van uit dat de goede referentiewaarden voor vitamine D liggen tussen 50 en 75 nmol/L. In het boek wordt duidelijk dat deze waarden tussen 100 en 150 nmol/L zouden moeten liggen. In de PDF die u hierboven aan kunt klikken, krijgt u in één oogopslag hiervan een duidelijk beeld.