38 Memento Vivere. Mensch durf te leven!

13 september 2020

Door Wim Zeegers

De koning zei 4 mei 2020 op de Dam het nog zó, om niet te vergeten: “Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is. En, onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin”.

Onze vrije democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen.
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is opgeschort. Aanvankelijk was het argument: we hebben geen tijd vanwege het virus. Ondertussen is iedereen met vakantie geweest en daarvoor was wél tijd. Onze volksvertegenwoordigers laten het schromelijk afweten. Deze Wet is er destijds niet voor niets gekomen. De media doen ook alsof het heel normaal is, geen enkel kritisch geluid. Geen enkele journalist, (of team van journalisten, want dat is voor deze klus wel nodig), die nu eens uit wil zoeken hoe het nu allemaal werkelijk gegaan is en wat de gronden voor de beslissingen zijn geweest. En wat de rol is – en is geweest – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Niet wegkijken, maar onder ogen zien. Niet normaal maken wat niet normaal is.
Maar hoever zijn wij al gegaan? In hoeverre hebben wij het zogenaamde nieuwe normaal (hoe kom je op het idee) al geaccepteerd? Alles gebaseerd op angst. Besmettingen die per dag worden bijgehouden. Vele ‘valse positieven’. Besmettingen zijn nog geen ziektegevallen (cases). Nooit eerder vertoond. Dag in dag uit wordt het angstvuurtje brandend gehouden. En het werkt. Mensen ontwijken elkaar, geven geen handen meer. Bang zijn ze niet, ongerust ook niet, zeggen ze, maar: “we zijn wel voorzichtig”. Wat is het verschil? De zichzelf steeds herhalende minister: “We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is.”

Daar denkt de Enschedese huisarts Bettine van Steenis heel anders over; “Blijf van mijn twee gezonde kinderen af.” Zij stelde haar vragen (over het vaccin) aan het RIVM bijvoorbeeld, en de instantie die medicijnen moet goedkeuren, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ze kreeg geen antwoord. Lees hier haar verhaal:

https://www.tubantia.nl/enschede/gewetensnood-bij-enschedese-arts-over-coronavaccin-ik-zal-voor-mijn-kinderen-vechten-en-voor-mijn-patienten~a1676607/

En willen mensen het wel onder ogen zien? Ik bedoel het letterlijk. Zien hoe de autoriteiten zich vergist hebben. In eerste instantie begrijpelijk, want: wat was hier aan de hand? Dus: rigoreuze maatregelen nemen. Grote mate van acceptatie door de bevolking. De waardering voor de premier schoot de hoogte in. Maar nu, na een maand of vijf, zes, daalt de geloofwaardigheid van de minister-president en de minister van Volksgezondheid met iedere persconferentie en dat ‘vragenuurtje’ deed de deur dicht (en dan heb ik het nog niet eens over de geloofwaardigheid van de minister van Justitie en Veiligheid). En het hameren op het mantra dat ‘het’ vaccin alle problemen op zal lossen is totaal ongeloofwaardig geworden. Waar er voorheen vele jaren over werd gedaan om een vaccin te ontwikkelen en te testen, kan dat nu binnen maanden, althans, die verwachting wordt gewekt. Onder meer door het in elkaar schuiven van testfasen, vanwege de vermeende urgentie. De risico’s bij deze experimentele vaccins op de langere termijn zijn volledig onbekend. Bij voorbaat wordt ‘collateral damage’ geaccepteerd. De contracten zijn geheim. De industrie eist vrijwaring en heeft die natuurlijk ook gekregen, anders zou de geheimhouding nergens voor nodig zijn geweest.

Hier wreekt zich het feit dat de minister over een vakgebied gaat, waar hij totaal, maar dan ook totaal geen verstand van heeft en volledig afhankelijk is van zijn adviseurs. Het lijkt wel of hij hun spreekbuis is geworden. Iedere visie ontbreekt. 

De rol van de media. Dat is een droevig verhaal. His masters voice ad infinitum. Kritiekloos en ‘besmettingsgevaar’ en ‘teststraat-problematiek’ gericht. En dus ontstaan er allerlei ‘alternatieve’ nieuwskanalen. Niet allemaal even goed, naar mijn mening, maar er is er toch wel één die er uitspringt: Café Weltschmerz https://www.cafeweltschmerz.nl

Maar nu kom ik op het onder ogen zien. Dan verwijs ik naar Ivor Cummins, een ‘problem solving engineer’ van het hoogste niveau. Ik volg hem al een paar jaar. Hij interviewde vele kopstukken uit de wetenschappelijk en medische wereld. Allemaal (nog) te zien op YouTube. De censuur van dit bedrijf verschilt overigens per land; dat kwam naar voren tijdens een rechtszaak, die huisarts Rob Elens tegen het bedrijf had aangespannen vanwege het verwijderen van twee interviews met hem, waarin het ging over het gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk, naast twee andere middelen.

Ivor Cummins dus. Hier is zijn video: https://youtu.be/8UvFhIFzaac Titel: “Viral Issue Crucial Update Sept. 8th: the Science, Logic and Data  Explained”.  Duur: 37 minuten. Engels gesproken en niet ondertiteld, maar ook voor minder geschoolden in de Engelse taal goed te volgen. Hij doceert en doseert. De vele grafieken en bronvermeldingen, die je zelf kunt raadplegen, maken dit een zeer sterke presentatie. Aanvankelijk wilde ik hier wat citaten opnemen. Ik zag ervan af. Het zou alleen maar afbreuk doen. Alleen dit. Cummins laat zien dat een virus – ook het huidige – zich altijd volgens een vast patroon manifesteert: volgens de Gompertz curve of de Gompertz function (https://en.wikipedia.org/wiki/Gompertz_function). Hij vergelijkt het verloop in een aantal landen, waaronder Nederland. Die 37 minuten zijn een geweldige tijdsinvestering in je inzicht en kennis van deze materie.

Als er een vliegtuig is neergestort, al duurt het drie jaar, de oorzaak zal – of de oorzaken zullen – gevonden worden. Bij ziekte ligt dat heel anders. Naar oorzaken wordt niet gezocht. Er moet koste wat kost een behandeling komen. Het is een geldgedreven systeem.

Tenslotte.

Nu is het niet meer zo moeilijk om te bedenken waarom de overheid de contracten met de Europese vaccin-industrie geheim wil houden en de Wet openbaarheid van bestuur, de Wob, zonder merkbaar protest van onze volksvertegenwoordigers opgeschort heeft. Ook hier zullen de onvermijdelijke schadelijke gevolgen door de overheid, dus door de burgers worden gedragen.
Toen ik dit aan u, maar ook aan alle Eerste en Tweede Kamerleden stuurde, bleef het akelig stil. Normaliter reageert er wel deze of gene en af en toe krijg je een voorgedrukt antwoord, en inderdaad, meestal krijg je helemaal geen reactie, ondanks de inhoudelijkheid van je bericht, maar nu, doodse stilte alom. Nu ik het toch over onze volksvertegenwoordigers heb, ieder heeft een e-mail adres als volgt: naam@tweede/eerstekamer punt nl. Dat is openbaar. En men wekt ook de indruk dat je zo’n kamerlid kunt aanschrijven. Maar dat is een illusie. Het is meer een vorm van volksverlakkerij. Zeg dan eerlijk hoe het werkt. Dat je mail in een fuik komt van stafmedewerkers. Ik beschouw een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging niet als een reactie. De meeste partijen en kamerleden komen zelfs daar niet aan toe. Ze hebben lak aan de burger. Het interesseert ze niet. Toch moet ik één uitzondering maken. Dat is voor de SGP. Okay, de achtergrond van deze partij is natuurlijk dat zij vanwege geloofsovertuigingen niet zo’n voorstander van entingen zijn. Maar toch.

Dank voor uw email. We hebben in de afgelopen op diverse momenten kanttekeningen gezet bij het blindstaren op een vaccin als einde van alle coronamaatregelen. Het is nodig dat het kabinet perspectief schetst voor een situatie zonder vaccin. Laat de overheid óók inzetten op behandelingen en andere maatregelen die de risico’s van corona kunnen verkleinen. Ik verwijs kortheidshalve naar de bijdrage van Kees van der Staaij bij het recentste coronadebat: https://www.sgp.nl/actueel/van-der-staaij-over-grapperhaus-en-de-afstandsnorm–corona-debat-13/12480

Ik maak hierbij wel de kanttekening dat de SGP net als alle andere partijen (behalve FvD, van Haga en PVV) tegen het mogelijk gebruik van hydroxy-chloroquine in de huisartsenpraktijk heeft gestemd. Ik vraag me wel eens af: zouden deze mensen nooit aan enige vorm van gewetenswroeging lijden? Want dat is onontkoombaar als je je werkelijk in de werking van hydroxy-chloroquine als ionofoor voor zink hebt verdiept. Daardoor wordt replicatie van het virus in de cel – in het eerste stadium – voorkomen. Dat redt levens. Of lijden deze politici in extremis aan cognitieve dissonantie? (Fouten toegeven is tegennatuurlijk. Hoe meer bewijzen opduiken dat we het mis hebben, hoe krachtiger we de foute overtuiging verdedigen.)

Maar niet alleen de politici laten het afweten, misschien nog wel  meer de ‘onafhankelijke’ pers. Ook hier geldt: informeer jezelf. Bijvoorbeeld aan de hand van de publicatie van Harvey Risch PhD, epidemioloog bij Yale University: “An Effective COVID Treatment the Media Continues to Besmirch”. Ondertitel: “The Key to Defeating Covid-19 Already Exists. We Need to Start Using It”. Zie: https://mdvrdrmnblog.wpcomstaging.com/hcq/

“Het minste wat we kunnen doen, is: niet wegkijken.”

De uitspraak is niet van mijzelf, maar van een anonymus: “Dode vissen drijven altijd met de stroom mee”.

Je kunt natuurlijk in je angstbubbel blijven zitten. Maar schud het van je af! 

Mensch, durf te leven!*

*Een compositie van Dirk Witte (1917)