35 Open Brief aan de Media

5 mei 2020

“Het zijn de hersenen die ontgift moeten worden: bevrijd ze van vooroordelen, bevrijd ze van onbewezen dogma’s en vul ze met wetenschap en gezond verstand” [vrij naar Barry Groves (1936-2013), schrijver en zesvoudig wereldkampioen boogschieten]

De Verenigde Staten van Amerika hebben in 1986 een wet aangenomen, waarbij de farmaceutische industrie geheel werd vrijgesteld van welke aansprakelijkheid dan ook, zelfs van aanspraken door overlijden vanwege schade die vaccins kunnen veroorzaken.

The National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) is destijds tot stand gekomen, nadat ouders met succes claims hadden ingediend tegen vaccin-producenten bij rechtbanken (met jury), over schade die was toegebracht aan hun kinderen ten gevolge van de toediening van het DPT vaccin (Diphteria, Pertussis en Tetanus). Dat liep zodanig in de papieren dat fabrikanten er de brui aan wilden geven en dreigden te stoppen met de productie. Hierdoor kwam de zogenaamde herd-immunity (een vorm van bescherming door massavaccinatie) in gevaar, vond de overheid. En dus werd het zo geregeld als omschreven: de farmaceutische industrie is immuun verklaard.

Maar ja, die ouders moesten met hun klachten toch érgens naar toe kunnen en liever niet naar allerlei rechtbanken met jury’s. Dus kwam er een nevenwet: The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP of NVICP), gefinancierd door de overheid, dus door de belastingbetaler. De klachten moeten worden ingebracht bij de U.S. Court of Federal Claims, in de volksmond vaccin court genoemd, maar dan wel zonder jury. De toegekende schade teller staat -april 2020- op ruim 4,3 miljard dollar.

Daar komt bij dat veel Amerikanen

  • net als U, nog nooit van deze wetgeving hebben gehoord
  • niet in staat zijn hun problematiek te verwoorden, laat staan te documenteren
  • niet weten dat de klacht ‘autistisch spectrum’ niet ontvankelijk is bij het Court en deze mensen bij voorbaat dus kansloos procederen
  • het voorschot voor een advocaat niet kunnen betalen

In de huidige situatie is de jacht op het vaccin alleszins begrijpelijk, maar realistisch? Want ziet U het voor U? Zeven komma zeven miljard mensen enten tegen driehonderdduizend muterende virussen?

Het is verbazingwekkend dat er in de media geen enkele aandacht is voor het versterken van het immuunsysteem, een naar mijn mening nogal voor de hand liggende vraag. De beantwoording ervan zou een kolfje naar de hand van een journalist -die zijn of haar vak serieus neemt- moeten zijn. Dit klemt temeer als je hier leest, dat -op 1 januari 2018- 9,9 miljoen Nederlanders één of meer chronische aandoeningen hadden. Daar zijn toch redenen voor, dat heeft toch oorzaken?

Met vriendelijke groet,

Wim Zeegers
Wageningen