25 Parkinson

Door Wim Zeegers (copyright)

18 augustus 2019

Net als de ziekte van Alzheimer is ook de ziekte van Parkinson ‘on the rise’. Neuroloog Kelvin Chou, M.D. (Michigan Medicine) legt de ins and outs uit in een video, getiteld: ‘An introduction to Parkinson’s disease, including signs and symptoms, how a diagnosis is made, and treatment options’ [1]. Wil je een goed beeld krijgen van de ziekte van Parkinson en de stand van de hedendaagse geneeskunde in deze, dan is dit een onmisbaar startpunt.

Een ‘mooi’ vervolg hierop is de video door professor neuroloog Jeff Bronstein, M.D. (UCLA Health): ‘he talks about the quest for find a cure for Parkinson’s disease’ [2]. Tot 54 minuten te zien, daarna komen de vragen en dat is, zoals meestal, chaos alom. Maar deze video’s wil ik vooral laten zien omdat hier uitsluitend fixatie wordt getoond op het vinden van behandelingen, met name medicatie. En dat wil, net als bij Alzheimer, maar niet lukken. Over voeding, voedingssupplementen, ontgifting, lichaamsoefeningen, leefstijl in het algemeen, geen woord. Hoewel, bij Chou valt onder meer te horen en te lezen: ‘special diets and supplements have not been shown to improve the symptoms of Parkinson’s disease’. Let wel, Chou heeft het hier over verbetering van symptomen, niet over de oorzaken. Maar zoals al eerder gezegd en geschreven, de burger heeft tegenwoordig óók rechtstreeks toegang tot alle wetenschappelijke publicaties.

En dan komen we uit bij Parkinsonpatiënt Colin Potter. Sarah King interviewt hem (11 mei 2016): ‘How He Dramatically Improved His Parkinson’s Symptoms’[3]. Dokters vertelden hem “dat Parkinson een degeneratieve, ongeneeslijke aandoening was, ik zou medicijnen moeten nemen, en het lijden moeten ondergaan. Maar wat de dokters niet konden beantwoorden was de vraag: wat is de oorzaak? Natuurlijk zeiden ze dat de oorzaak een lack of dopaminergic producing neurons was. Maar wat was dan de oorzaak dáárvan? Dat wilde ik weten. Na twee jaar het medicijn levodopate hebben genomen, had ik een Eurekamoment. Ik had het geluk dat iemand mij op het spoor zette van neuroloog David Perlmutter, schrijver van het boek ‘Grain Brain’ (in het Nederlands vertaald als ‘het Glutengevaar’; ik (WZ) schreef over hem en zijn boek in ‘Stille Slopers’)”. En Potter las dat suikers, koolhydraten, gluten, allemaal toxisch zijn voor het organisme. En Perlmutter onderbouwde alles: ‘backed by research’. Research, die zoals Potter vertelt, wordt genegeerd door de traditionele geneeskunde. Door ‘Grain Brain’ kwam hij op PubMed, een fantastische bron van wetenschappelijke informatie, zoals hij zegt, met 25 miljoen publicaties [4], georganiseerd door de Amerikaanse overheid (National Institutes of Health). Potter tikte in: ‘diet’ en ‘Parkinson’s’. En al direct kwam er informatie naar voren door onderzoek van Columbia University (New York) over het ketogenicdieet, dat in essentie inhoudt LowCarb, Healthy Fat (LCHF), weinig koolhydraten, gezonde vetten. Parkinson patiënten werden gedurende een maand op een LCHF dieet gezet. De symptomen verminderden met veertig procent. “Dat was de aanleiding voor mij en mijn vrouw om over te gaan op een LCHF wijze van eten”. Na een maand of zes alle suikers, gluten en granen uit zijn dieet te hebben verwijderd en zich steeds beter voelend, drong het besef door dat hij op het spoor was van ‘something’. De volgende stap was de ontdekking van tekorten aan vitaminen en mineralen. “Ik ontdekte dat de typische Parkinson patiënt tekorten had aan de B vitamines, vitamine C, en zeker aan vitamine D. Daarbij een onbalans in omega 6 en omega 3 vetzuren en er ontstaat een hoge ontstekingsgraad in je organisme. Ik nam alle nodige supplementen en ook hierdoor verbeterde mijn situatie. Na negen maanden kon ik mijn levodopa dosis verlagen en ondervond geen nadelen.

Na twaalf maanden kon ik helemaal stoppen met de medicatie. Inmiddels is mijn kennis zo toegenomen dat ik een website ben gestart [5] en een facebookgroep heb gevormd met nu meer dan 12.000 volgers. En ik schreef een E-book. De volgende stap in mijn herstel was het elimineren van toxines. En toen ontdekte ik de kracht van lichaams-oefeningen. En zo kwam ik hier!”, aldus Colin Potter.

Wil je meer toegang krijgen tot de materie in het Nederlands, lees dan het boek van Amy Berger: ‘De Alzheimer Aanpak’ [6].

Van haar website [7]: “I have been eating a low carbohydrate diet and learning about this way of eating for over 15 years. My specific areas of interest include using low carb and ketogenic diets as nutritional therapies for diabetes (both type 2 and type 1), obesity, PCOS, migraines, acid reflux/GERD, cardiovascular disease, and neurological & neurodegenerative disorders (such as Alzheimer’s, Parkinson’s, multiple sclerosis, and epilepsy)”.

Bronnen en verdieping

 [1] Voordracht neuroloog Kelvin Chou MD (62 minuten) https://youtu.be/gJqNWc8MIRk 

[2] Voordracht prof. neuroloog Jeff Bronstein MD (54 minuten) https://youtu.be/WvwGbgBh2CE 

Ook illustratief voor de stand van zaken in de wetenschap is de voordracht van prof. neuroloog Michael Okun MD: ‘Parkinson’s Disease: The Latest Advances in Treatment and Research’ (58 minuten). https://youtu.be/hy2RAxOZeiw

Daarin zegt hij onder meer: “We‘ve said that Parkinson is the most complex disease in clinical medicine. Period”. Een van de verworvenheden in de kennis is dat met lichaamsoefeningen -in de ruimste zin- in een zo vroeg mogelijk stadium moet worden begonnen. Ook is de timing van het geven van de medicatie van groot belang. De halfwaarde tijd van dopamine is heel kort. Dus frekwenter medicijnen innemen. Zijn University of Florida verstrekt informatiepakketten hierover. Hij gebruikt ook de uitdrukking techno-optimisme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technieken met pompjes om medicatie geprogrammeerd toe te dienen.

Een commentaar: “So, basically, the vast majority of research funds go to symptom treatment. Aside from the one question by the audience, he’s said nothing about causes. Which is unsurprising, given healthcare’s financial model”.

 [3] Interview door Sarah King met Colin Potter (32 minuten) https://youtu.be/qDG6zG-xnx4

Wie is Sarah King? Zij is de eigenaresse van ‘Invigorate Physical Therapy and Wellness’, dat zich speciaal toelegt op de bewegingsaspecten van Parkinson. “Start building your own Parkinson’s Plan of Attack with similar Strategies to Colin’s”: http://www.InvigoratePT.com/start-here

Aardig is het interview dat Colin Potter met háár houdt! https://www.youtube.com/watch?v=dmv_TUjduNQ&feature=youtu.be

[4] PubMed. Dat was in 2016. Inmiddels (augustus 2019) is het aantal publicaties opgelopen tot 29 miljoen. Dat leent zich natuurlijk bij uitstek tot manipulatie. In zo’n groot bestand kun je altijd wel een stuk of wat referenties vinden die jouw standpunt ondersteunen. Maar daarmee hoeven ze nog niet waar te zijn. Per saldo, als er onderaan staat: “nader of meer onderzoek is nodig”, welke waarde heeft het dan?

Het mooiste wordt dit nog geïllustreerd door een onderzoek dat dit probleem zelfs in de titel weergeeft: “More Research is Needed on Lifestyle Behaviours That Influence Progression of Parkinson’s Disease” (30 april 2019). Dat zag ik door zelf in te tikken ‘diet’ + ‘Parkinson’ (629 hits) en ‘diet’ + Parkinson’s (917 hits).

[5] Dit is de website van Colin Potter: https://fight-parkinsons.org

“Ten years after the first signs (severe lumbar rigidity, loss of right hand functionality, tremor, right leg dragging, etc) many symptoms have reversed, there’s been no progression and I lead a good quality of life. What is more, as I continue my research, new doors open and, as I implement these new findings, so my symptoms improve further”.

De oorzaken van Parkinson volgens Potter: https://fight-parkinsons.org/parkinsons-causes/

Hier vind je zeer uitgebreide informatie.

Zestien maanden na het interview met Sarah King spreekt Potter zich in twee minuten uit hoe hij de progressie van Parkinson stopte: https://youtu.be/GhBfXrE5I3Y

[5] Het boek van Amy Berger: ‘De Alzheimer Aanpak’

https://www.succesboeken.nl/boeken/9789492665133/De-Alzheimer-Aanpak#.XU0maS2iFcA

[6] De website van Amy Berger:

http://www.tuitnutrition.com/p/about-tuit-nutrition.html