7 Ritalientje?

Een CBG-nieuwsbericht van 24-04-2017: “Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft met zorg kennis genomen van de meest recente cijfers over bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen met ADHD. Methylfenidaat is de werkzame stof in ondermeer Ritalin en Concerta. Gebruik door volwassenen is niet goedgekeurd door het CBG vanwege onder meer een verhoogd risico op cardiovasculaire (hart- en vaatziekten) en psychische bijwerkingen“. Het is om te huilen, mensen. Want voor kinderen zou dat spul onschadelijk zijn?

De Belgische ziekenhuis-apotheker  Fernand Haesbrouck waarschuwt al jaren tegen het almaar toenemende gebruik van methylfenidaat, vooral bij kinderen en jonge mensen. Hier zijn nieuwsbrief nummer 1040. Ja, je leest het goed, nummer duizendveertig.

Na even verder graven op de site van het CBG komen we op de “Samenvatting van de productkenmerken” van Ritalin. Daar word je niet vrolijk van, laat ik het daar maar op houden…

En dan te bedenken dat ADHD helemaal niet bestaat, althans niet is aan te tonen. Afkruisen van een puntenlijstje, that’s all. Uit overwegingen van pedagogisch comfort is het natuurlijk heerlijk als die lastige kinderen lekker rustig – want gedrogeerd – zijn. En die schade aan hun hersenen? Ach, dat zien we later wel.

UPDATE dd 24 januari 2019

De NOS komt op 24 januari 2019 met dit bericht:

“Forse daling in gebruik van ADHD-medicijn Ritalin” [1]
‘Het aantal minderjarigen dat ADHD-medicatie zoals Ritalin gebruikt, is vorig jaar fors afgenomen. Het gaat om medicijnen waar de werkzame stof methylfenidaat in zit. Al sinds 2015 neemt het gebruik van dat middel af, maar vorig jaar nog eens extra. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen [2], die NOS Stories heeft opgevraagd”.

En inderdaad, als je op de site gaat kijken blijkt er een gestage daling gaande te zijn. Waarschijnlijk op grond van een in 2014 uitgebracht advies van de Gezondheidsraad en mede doordat “artsen en psychiaters terughoudender zijn geworden met het voorschrijven van medicatie bij lichte en milde ADHD. Bijvoorbeeld omdat er nog maar weinig bekend is over de langetermijn effecten ervan, laat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) weten” [3].

Over die korte- en langetermijn -verwoestende- effecten heeft de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck een boek volgeschreven, nog afgezien van de honderden blogs over dit onderwerp [4]

Maar waar het mij hier om gaat is te laten zien hoe selectief zo’n nieuwsbericht wordt gepresenteerd. Want wat lezen we op de site van de Stichting Farmaceutische Kengetallen?

“Ook dexamfetamine heeft een plaats in de medicamenteuze behandeling van ADHD. Sommige patiënten reageren daar namelijk beter op dan op methylfenidaat. Het aantal gebruikers van dexamfetamine is in 2017 wel toegenomen. De groei bedroeg in 2017 ongeveer 1400 personen op een totaal van 33.000 (+4,3%). Bij dit middel nam net als bij methylfenidaat het aantal gebruikers in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 15 jaar licht af”.

De toename van het dexamfetamine gebruik wordt in het bericht van de NOS geheel weggelaten …

Bronnen en Verdieping

[1] https://nos.nl/op3/artikel/2268765-forse-daling-in-gebruik-van-adhd-medicijn-ritalin.html

[2] https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2018/minder-gebruikers-in-2017-van-adhd-middel-methylfenidaat

[3] https://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=1400

[4] https://www.haesbrouck.be

UPDATE 25 januari 2019

Een vriend attendeerde mij op het bestaan van deze informatieve website van gebruikers, dexamfetamine.nl

Daar voeg ik voor het evenwicht informatie van de Jellinek kliniek aan toe: “Wanneer je dexamfetamine (recreatief) gebruikt, is dat nooit helemaal zonder risico. Dexamfetamine is namelijk een upper. Je hart gaat er sneller van kloppen, je bloeddruk stijgt, je krijgt het warmer en je eetlust vermindert. Hierdoor loop je een risico op hartritmestoornissen. Daarnaast kun je somberheid of angst ervaren, wanneer de dexamfetamine is uitgewerkt. Voor mensen met ADHD is dexamfetamine een medicijn, maar voor anderen (zonder recept) is het gewoon een recreatieve drug (zoals amfetamine of MDMA)”

“Voor mensen met ADHD is dexamfetamine een medicijn”…