Vraag en antwoord

In deze rubriek kunt u – via Contact – vragen stellen, suggesties doen of opmerkingen maken. Daarbij wordt het recht voorbehouden:

  • niet te reageren
  • uw bericht niet te plaatsen
  • uw bericht gedeeltelijk te plaatsen
  • uw bericht van commentaar te voorzien
  • alleen uw voornaam te vermelden
  • geen correspondentie daarover met u aan te gaan

De bedoeling hiervan is, dat er alleen relevante informatie voor de bezoekers van deze site overblijft.